Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Wijkraden

De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat.

De wijk- en dorpsraden worden elke 4 jaar door de bewoners gekozen.
Officieel zijn er trouwens 37 wijkraden en 2 dorpsraden. Hoek van Holland en Rozenburg hebben een dorpsraad. Zij zijn het middelpunt in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente.
Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij belangrijk vinden in de wijk.
De wijkraad vraagt bewoners om mee te denken en mee te doen. Zij brengt verschillende groepen in de wijk samen en luistert wat mensen in de wijk belangrijk vinden.
Ze zorgen er ook voor dat iedereen in de wijk mee kan doen.

https://www.rotterdam.nl/nevenfuncties-wijkraadsleden

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Nevenfuncties van de wijkraadsleden

De leden van de wijkraden zijn gekozen, benoemd en geïnstalleerd. Zij doen werk voor de wijkraad. Wat zij nog meer voor werk en activiteiten doen, moeten zij openbaar maken. Deze nevenfuncties vindt u op de pagina Nevenfuncties wijkraadsleden.

Openbare vergaderingen van de wijkraad

Uw wijkraad komt elke maand bijeen in een openbare vergadering. Daar bespreken zij zaken die spelen in de wijk. U bent van harte welkom. 
U kunt meeluisteren maar er is ook ruimte om zelf iets te vertellen.

Wie vertegenwoordigt mijn wijk?

Er zijn 291 wijkraadsleden. Wilt u contact opnemen met uw wijkraad? Klik dan op de naam van uw wijk in de lijst hieronder.

Kaart wijkraden

Op deze kaart ziet u de 39 gebieden van de Rotterdamse wijkraden. U kunt hier uw adres invullen en zien welke wijkraad uw wijk vertegenwoordigt.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Het wijkakkoord

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk.
Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan. Hierin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken. En afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die te maken hebben met de wijk.
De wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Gaan dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente.

U kunt de wijkakkoorden vinden op mijn.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Typ hiervoor in de zoekbalk het woord Wijkakkoord.

Wijkraden bestaan 2 jaar

De wijkraden bestaan nu twee jaar. In een bijeenkomst hebben zij met elkaar gepraat over wat goed gaat en en wat beter kan. 

Bekijk het filmpje van de wijkraadsconferentie. Link opent een externe pagina (Vimeo) terug. 

Wijk aan zet

Rotterdammers zitten vol goede ideeën. Daar wil de gemeente nog meer naar luisteren. We noemen dit Wijk aan Zet. Met Wijk aan Zet krijgt u meer invloed op uw eigen wijk. U denkt en beslist mee over wat de wijk nodig heeft, waaraan geld wordt besteed en welke initiatieven van buurtgenoten worden uitgevoerd. U kunt meedoen via de wijkraden, maar bijvoorbeeld ook via Mijn Rotterdam. Link opent een externe pagina.

Bewonersinitiatief 

Heeft u een buurtidee waarmee uw wijk of buurt beter wordt? Dan kunt u een bewonersinitiatief. Link opent een externe pagina en vergoeding aanvragen. Denkt u ook mee over wat er in uw wijk moet gebeuren? Benader dan vooral actief uw wijkraad. 
Op de pagina Wijk aan Zet staat meer informatie.

Verordening op de Wijkraden

De rollen en taken van de wijkraden staan in de Verordening op de Wijkraden 2022. Link opent een externe pagina.