Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Wijkraden

De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat.

De wijkraden worden elke 4 jaar door de bewoners gekozen. De wijkraden zijn het middelpunt in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente.
Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij belangrijk vinden in de wijk.
De wijkraad vraagt wijkbewoners om mee te denken en mee te doen.
De wijkraad brengt verschillende groepen in de wijk samen en luistert wat mensen in de wijk belangrijk vinden.
De wijkraad zorgt er ook voor dat iedereen in de wijk mee kan doen.

Wie vertegenwoordigt mijn wijk?

Sinds maart 2022 zijn er 39 wijkraden in Rotterdam. Er zijn 291 wijkraadsleden.

Wilt u contact opnemen met uw wijkraad? Klik dan op de naam van uw wijk in de lijst hieronder.

Het wijkakkoord

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk.
Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan. Hierin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken. En afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die te maken hebben met de wijk.
De wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Gaan dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente.

Verordening op de Wijkraden

De rollen en taken van de wijkraden staan in de Verordening op de Wijkraden 2022. U kunt de Verordening op de Wijkraden bekijken in het Raadsinformatiesysteem:

Kaart wijkraden

Op deze kaart ziet u de 39 gebieden van de Rotterdamse wijkraden. U kunt hier uw adres invullen en zien welke wijkraad uw wijk vertegenwoordigt.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Gebiedscommissies

Van 2018 tot 2022 hadden 12 gebieden van Rotterdam een gekozen gebiedscommissie. De gebiedscommissies vertegenwoordigden de inwoners van de gebieden. De leden waren de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. De gebiedscommissie kon het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Een commissie bestond uit 9 tot 15 leden, afhankelijk van de grootte van het gebied.

Bekijk ook nog de vergaderingen. Link opent een externe pagina en de adviezen en besluiten. Link opent een externe pagina van de gebiedscommissies.

Wijk aan zet

Rotterdammers zitten vol goede ideeën. Daar wil de gemeente nog meer naar luisteren. We noemen dit Wijk aan Zet.
Met Wijk aan Zet krijgt u meer invloed op uw eigen wijk. U denkt en beslist mee over wat de wijk nodig heeft, waaraan geld wordt besteed en welke initiatieven van buurtgenoten worden uitgevoerd.
U kunt meedoen via de wijkraden, maar bijvoorbeeld ook via MijnRotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Heeft u een buurtidee waarmee uw wijk of buurt beter wordt? Dan kunt u een bewonersinitiatief. Link opent een externe pagina indienen en vergoeding aanvragen.

Denkt u ook mee over wat er in uw wijk moet gebeuren? Meer informatie vindt u op de pagina Wijk aan Zet.