Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 15 min

Rozenburg

Daar waar eens grote boerderijen stonden (Blankenburg op het eiland Rozenburg), is nu het centrum van de Nederlands petrochemische industrie. Op het eiland verrees het dorp Rozenburg met een groengordel als visuele bescherming tegen de omringende industrie.

De Dorpsraad van Rozenburg
De dorpsraad verzamelt ideeën en maakt plannen. Foto: Eric Fecken.

Rozenburg heeft een dorpsraad. De leden van de dorpsraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De dorpsraad verzamelt de ideeën en maakt plannen - samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De dorpsraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is. Lees meer op de pagina Wijkraden.

Een leuk idee? Vraag subsidie aan

Als u een leuk idee voor de buurt heeft, kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dit doet u door een bewonersinitiatief in te dienen.

Een bewonersinitiatief gaat altijd om een plan van, voor en door bewoners, verenigingen, ondernemers of stichtingen. Het kan van alles zijn, zolang de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. U dient uw plan in via Mijn.Rotterdam.nl.

Heeft u hulp nodig? De Wijknetwerker van de gemeente staat voor u klaar om u te helpen. Bel: 14 010. Of loop binnen bij het Huis van de Wijk of de Wijkhub.

Kijk voor meer informatie op Mijn Rotterdam.

Nieuws

De haven van Rotterdam speelt een belangrijke rol in de import en export van waterstof. De aankomende jaren zal de rol van waterstof verder toenemen. 

Behalve als vervanger van aardgas voor het opwekken van warmte in de procesindustrie wordt waterstof een bouwsteen in de duurzame chemie om producten te maken. Verder ontwikkelt waterstof zich tot een belangrijke energiedrager in lucht- en zeevaart, voor zwaar wegtransport en voor de warmtevoorziening in huishoudens en kassen. De veiligheid bij productie en transport van waterstof speelt vanzelfsprekend een grote rol.

Op initiatief van de Gemeente Rotterdam wordt er een informatieavond voor bewoners in Rozenburg georganiseerd. Het Havenbedrijf Rotterdam en de producenten Air Products en Gunvor Energy leveren hier tevens een bijdrage aan. 

  • Dinsdag 7 maart 
  • Van 19.00 tot 21.00 uur
  • Muziektheater De Ontmoeting, Koninginnelaan 9, Rozenburg

U bent van harte welkom!

Programma

Burgemeester Aboutaleb en deskundigen van het Havenbedrijf Rotterdam en Air Products en Gunvor Energy gaan in op de nieuwe ontwikkelingen. Op de aansluitende informatiemarkt kunt u met hen in gesprek. Zij gaan daarbij graag in op uw vragen. 
Op de informatiemarkt zijn ook vertegenwoordigers van de milieudienst DCMR en van de Veiligheidsregio aanwezig. 

Vragen stellen nu al mogelijk

Heeft u nu al vragen over de productie en het transport van waterstof? 
Dan nodigen wij u uit deze van tevoren te stellen. De sprekers kunnen dan in hun toelichting meteen op deze vragen ingaan. Stel uw vraag via het e-mailadres ac.delange@rotterdam.nl.

Aanmelding 

Voor een goede voorbereiding is het prettig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. U kunt zich voor deze avond aanmelden via GebiedRozenburg@rotterdam.nl.

Meer weten

Wilt u meer weten over deze uitnodiging, dan kunt u mailen met de heer R. Bakker, accounthouder voor Rozenburg van de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam, op ra.bakker1@rotterdam.nl.

Vanaf maandag 26 september krijgt het parkeerterrein naast de molen aan de Molenweg, tegenover de Albert Heijn, nieuwe bestrating. Het werk duurt waarschijnlijk tot eind november.

Ook verbeteren we de riolering. Het regenwater wordt afgekoppeld en gaat naar de sloot. Daarnaast krijgen de bomen meer ruimte. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Tijdelijk minder parkeerplaatsen

Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het parkeerterrein beschikbaar. Om de overlast te verminderen, verdelen we het werk in twee fases. Het gebied waar gewerkt wordt, sluiten we af. Parkeren kan dan alleen op het andere deel.

Er is tijdelijk een andere rijroute. U bereikt de parkeerplaats via de Molenweg en verlaat deze via het plein van het gebiedskantoor aan de Jan van Goyenstraat. In deze periode geldt eenrichtingsverkeer.

De gemeente maakt tijdelijk gebruik van het sportveld van voormalig voetbalclub FC Blankenburg.

Het betreft het voetbalveld aan het einde (oostzijde) van de Laan van Nieuw Blankenburg 29. Het veld is al langere tijd niet meer door de vereniging in gebruik, staat leeg en zal ook in de toekomst niet meer als sportveld gebruikt gaan worden.

Veel werkzaamheden in Rozenburg

De komende tijd staan er door de gemeente en nutspartijen Evides en Stedin veel (onderhouds)werkzaamheden gepland in Rozenburg. Er vinden op verschillende plekken rioleringswerkzaamheden plaatsen en ook Stedin en Evides hebben een flinke vervangingsopgave.

Er wordt al gewerkt aan de riolering in de Abelenlaan (en omgeving) en de Laan van Nieuw Blankenburg westzijde. Binnenkort starten Stedin en Evides in de Wijngaard (en omgeving) en in de Rivierenbuurt met het vervangen van de gas en waterleiding. Ook gaat DELTA deze zomer door heel Rozenburg glasvezel aanleggen.

Al deze werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken, bijvoorbeeld door wegafsluitingen en geluidsoverlast. We willen de overlast in de wijk waar mogelijk beperken.  Dan doen we onder andere door een deel van het leegstaande veld als werkterrein te gebruiken.

Wat kunt u hiervan merken?

Dat betekent dat u hier de komende tijd containers, bouwketen en materiaal (bijvoorbeeld buizen) kunt zien staan. Zo staat het materiaal niet midden in de wijken, zodat de daar toch al hoge parkeerdruk niet verder stijgt. 

Naar verwachting zal het terrein de komende 2 tot 3 jaar door gemeente en aannemers in gebruik zijn. Gemeente onderhoudt het terrein zolang de werkzaamheden duren. 

Met de biljartvereniging, die tijdelijk gebruik maakt van de oude voetbalkantine, zijn al goede afspraken gemaakt. Ook de handbalvereniging die aan de overzijde huist is geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met Richard Loeve, medewerker beheer & uitvoering, via r.loeve@Rotterdam.nl of via 14 010.

In het najaar van 2022 wordt de riolering vervangen in de Rivierenbuurt. Piet Nieuwenhuizen woont in deze buurt. Voor zijn pensioen werkte hij ook in de riolering. Zo was hij betrokken bij het vervangen van de riolering in de Abelenlaan, waar nu wordt gewerkt.

'Dat was denk ik zo’n 30 misschien wel 40 jaar terug’, zegt Piet. ‘Alleen ging het er wel anders aan toe. Nu voeren ook Stedin en Evides werkzaamheden uit. Heel de wijk wordt gelijk in één keer grondig aangepakt. Het duurt allemaal wel wat langer, want alle partijen moeten op elkaar wachten voordat ze aan de slag kunnen en de boel weer netjes kunnen maken.'

25 meter

Toen Piet in de riolering werkte, werd alles in een keer gedaan. Piet: ‘We zetten telkens een gebied van ongeveer 25 meter af met hekken. Met de graafmachine verwijderde ik het oude riool. Vervolgens ging het nieuwe riool erin en werd de straat weer dicht gemaakt, zodat de mensen er weer door konden.’

Qualm

Piet werkte 46 jaar voor de firma Qualm uit Rozenburg. ‘Met plezier, dankzij de fijne collega’s en fijne werkgever. Ik werkte door heel Nederland. We legden niet alleen rioleringen aan, maar vooral ook veel brandblusleidingen. In Rozenburg heb ik veelal rioleringen aangelegd en vervangen. Naast de Abelenlaan ook in het Raadhuisplein, Rietgorslaan, Zuidhoek en Palet. Naast de rioleringen heb ik in het centrum van Rozenburg ook het carillon geplaatst.'

Meer weten?

De werkzaamheden in de Abelenlaan en omgeving duren nog tot november 2023. Meer informatie vindt u op de pagina Riolering Abelenlaan.

In de Rivierenbuurt start de gemeente in het najaar van 2022 met werkzaamheden. Stedin en Evides starten al eerder: deze zomer. Daar duren de werkzaamheden naar verwachting tot eind 2024. Meer informatie vindt u op de pagina Rivierenbuurt.

Er is weer een bouwbericht van BAAK uit over de werkzaamheden bij Rozenburg voor de Blankenburgverbinding. Er zijn grondwerkzaamheden op het bouwterrein. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor geluid in de omgeving. Er is geen hinder voor het verkeer. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar omgeving@baakbbv.nl.

Hiero

Uiterlijk 2035 is Rozenburg als een van de eerste wijken van Rotterdam aardgasvrij. Dat is het doel van de gemeente. Voor Ressort Wonen, eigenaar van ruim veertig procent van alle woningen in Rozenburg, betekent dit een grote, uitdagende opdracht. Onder leiding van directeur-bestuurder Frans Desloover is de woningcorporatie voortvarend aan de slag. ‘Aansluiting op een warmtenet is de beste oplossing voor duurzaam wonen.’

Frans Desloover is sinds 2016 directeur van Ressort Wonen. Ook al woont hij zelf in Barendrecht, hij voelt zich sterk met Rozenburg verbonden. ‘Ik ben inmiddels verknocht aan het dorp en de inwoners, het is hier fantastisch werken. Prachtig dat Rozenburg is aangewezen als één van de proefgebieden van Rotterdam voor de omslag naar aardgasvrij wonen. Met onze kennis en ervaring kunnen we hierbij het verschil maken.’

Woonlasten omlaag

Energiebesparing staat bij Ressort Wonen al jaren hoog op de agenda. 'Energiezuinig wonen is niet alleen noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelen', legt Frans uit. 'Het is ook dé manier om de huur betaalbaar te houden. Het grote verschil met vroeger is dat we onze huurders zo vroeg mogelijk bij projecten betrekken. Ook garanderen we dat de woonlasten omlaaggaan. Iedereen doet hierdoor enthousiast mee.'

Duurzaamheidspakketten

Ressort Wonen pakt de energiebesparing op verschillende manieren aan. 'Groot onderhoud is een perfect moment om woningen in één keer te moderniseren', aldus Frans. 'Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de vijf appartementencomplexen aan de Esdoornlaan vernieuwd en energiezuinig gemaakt. Maar we doen nog veel meer. Wanneer een woning bij een verhuizing vrijkomt, vervangen we 'koken op gas' door een elektrisch systeem. Ook bieden we bewoners zonnepanelen en zonneboilers aan. Binnenkort starten we een proef met duurzaamheidspakketten. Huurders kunnen dan een pakket kiezen dat bij hun wensen past. Hopelijk slaat dit aan!'

Proeven

Nieuwe technieken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de overstap naar energiezuinig wonen. Daarom neemt Ressort Wonen ook actief deel aan kleinschalige proeven in Rozenburg. Een goed voorbeeld hiervan is het Power2Gas-project. Frans Desloover: 'In 2014 heeft netbeheerder Stedin bij ons appartementencomplex aan de Bosseplaat een installatie geplaatst die elektriciteit omzette in synthetisch aardgas voor de flatverwarming. Deze proef is begin 2019 uitgebreid door elektriciteit om te zetten in waterstof. Dit is nog nergens anders gedaan.' Een ander voorbeeld is de proefwoning aan het Pallet 22: 'Hier proberen we verschillende technieken uit. De huurders koken bijvoorbeeld niet langer op gas en de cv-ketel is vervangen door een warmtepomp.'

Helder communiceren

Kookt en stookt in 2035 geen enkele Rozenburger meer op aardgas? Frans Desloover is optimistisch, maar noemt wel een voorwaarde. 'Aansluiting op een warmtenet is de makkelijkste en eenvoudigste oplossing. De gemeente Rotterdam onderzoekt op dit moment hoe en waar dit kan en wat het gaat kosten. Hopelijk wordt dit snel duidelijk, zodat we ook alle bewoners kunnen vertellen wat het voor hen persoonlijk gaat betekenen. In Rozenburg is veel draagvlak voor de overstap naar energiezuinig wonen. Dat moeten we vasthouden door helder te communiceren en bewoners actief te betrekken.'

'Volle kracht vooruit op Penta Rozenburg'

Goed nieuws voor alle Rozenburgse scholieren en hun ouders: met ingang van het komend schooljaar biedt Penta Rozenburg voor het eerst de bovenbouw van havo aan. Hierdoor is het mogelijk om in het eigen dorp naast het mavo- ook het havodiploma te halen. De uitbreiding van het onderwijsaanbod is voor een deel de verdienste van nieuwe directeur en H!ERO Michiel Tange. 'We zetten Penta Rozenburg weer op de kaart.'

Michiel Tange (36) is sinds 1 augustus 2020 directeur van Penta Rozenburg. Hij is de opvolger van Joop Grimm, die de middelbare school jarenlang met veel inzet leidde. Voor zijn benoeming werkte Michiel zestien jaar bij Penta Hoogvliet, eerst als docent wiskunde en de laatste jaren ook als afdelingsleider. De kennis en ervaring die hij hier heeft opgedaan, past hij nu toe in zijn nieuwe functie. 'Ik geef nog steeds wiskundeles, vier uur per week aan de examenklas mavo', vertelt hij enthousiast. 'Daarnaast heb ik mijn handen vol aan de dagelijkse managementtaken. Zeker nu in deze spannende tijd, want de coronamaatregelen vragen het uiterste van zowel onze leerlingen als het docententeam.'

Dalend leerlingenaantal

Als nieuwe directeur heeft Michiel Tange de ambitie (en de opdracht) om Penta Rozenburg een extra boost te geven. 'We hebben te maken met een teruglopend leerlingenaantal' legt hij uit. 'Als we deze trend niet keren, kan ons voortbestaan serieus in gevaar komen. Dat mag nooit gebeuren, want Rozenburg zonder middelbare school zou een ramp zijn voor het dorp.' Eén van de oorzaken van de terugloop is het relatief beperkte onderwijsaanbod: mavo (vmbo theoretische leerweg) en havo/vwo-onderbouw. 'Leerlingen die havo/vwo doen, moeten na de derde klas overstappen naar een andere school, bijvoorbeeld in Brielle, Spijkenisse of Hellevoetsluis. Hierdoor komt het regelmatig voor dat zij en hun ouders na de basisschool al direct voor één van deze scholen kiezen in plaats van voor Penta Rozenburg. Dat geldt zeker voor leerlingen met een mavo/havo-advies. Nu wij een licentie hebben voor de bovenbouw havo, kunnen ze gewoon in Rozenburg, dichtbij huis, hun havodiploma halen en hoeven ze niet elke dag op de fiets door weer en wind naar school.'

Bovenbouw havo

Uitbreiding van het onderwijsaanbod met de bovenbouw havo was al jarenlang een wens van het schoolbestuur, ouders en leerlingen. Hoe heeft Michiel dit voor elkaar gebokst? 'In een regionaal overleg over onderwijs met de besturen van alle Rotterdamse scholen hebben algemeen directeur Jacqueline Bevaart en ik de wens uitgesproken voor een havo-bovenbouw. Doordat wij vanwege onze ligging niet concurreren met de andere Rotterdamse scholen, gingen de besturen akkoord. Hierdoor kunnen we met ingang van het schooljaar 2021-2022 een volwaardige havo-opleiding aanbieden. Na de zomervakantie starten we met havo-4. Een jaar later volgt dan havo-5. Geweldig, ik ben er trots op.'

Superschool

De uitbreiding met de bovenbouw havo is voor Penta Rozenburg een belangrijke troef om nieuwe leerlingen aan te trekken. Michiel is optimistisch: 'Tijdens de informatieavonden voor basisschoolleerlingen en hun ouders en de digitale open dag op 27 januari waren de reacties zeer positief. Dat is een hoopvol signaal, maar het is afwachten geblazen. Op 1 april sluit de inschrijving. Dan kunnen we de balans opmaken.' Welke andere plannen zijn er om Penta Rozenburg weer te laten groeien? 'We willen de contacten met bedrijven in de haven en andere ondernemingen in en rond Rozenburg versterken. Dit met als doel om in het lesprogramma meer praktijkelementen in te bouwen, bijvoorbeeld stages, excursies en rondleidingen. Zo werken we nu al samen met Kerima aan de Botlekweg. Als tweede speerpunt gaan we onze school meer op de kaart zetten bij basisscholen in de regio, zoals Maassluis en andere randgemeenten. Leerlingen zijn tegenwoordig bereid om verder te reizen als een middelbare school die inspanning waard is. Nou, dat zijn we. Penta Rozenburg is een superschool met goed, kleinschalig onderwijs, uitgebreide individuele begeleiding, gemotiveerde docenten, een hoog slagingspercentage en nog veel meer.'

'Fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen'

Fanny Zuur, wie kent haar niet in Rozenburg? Als secretaris van de Ouderenvereniging Rozenburg (OVR) zet zij zich dagelijks in voor de senioren in het dorp. Ook als ze op de fiets een boodschap gaat doen, maakt de Rozenburgse H!ERO graag tijd vrij voor een praatje en een luisterend oor.

Fanny Zuur woont al ruim 33 jaar in Rozenburg. 'Ik heb het hier enorm naar m’n zin en ben trots op het dorp’' vertelt ze. Jarenlang was Fanny met veel plezier bestuurslid van de afdeling Rozenburg van ouderenbond ANBO. Tot september 2015, toen ANBO van de ene op de andere dag de geldkraan voor alle 387 lokale afdelingen dichtdraaide. Einde verhaal? Niet voor Fanny. Samen met Harry van den Ende besloot zij een eigen vereniging op te richten: OVR; Harry werd voorzitter, zij secretaris. 'Met z’n tweeën hebben we OVR stap voor stap opgebouwd. Met ruim 240 leden, een bestuur van vijf personen en een groep enthousiaste vrijwilligers is het nu een bloeiende vereniging. Ik ben er trots op.'

Eenzaamheid

Als secretaris is Fanny Zuur de spin in het web bij alle ledenactiviteiten van OVR. Wat doet de vereniging allemaal? 'Heel veel’' vertelt Fanny. 'Eens per maand houden we een bingo en op donderdagochtend is er line-dancen. Verder organiseren we dagtrips, filmavonden en spelletjesmiddagen. Ook bieden we hulp bij de belastingaangifte, rijbewijskeuring en computervragen. Leden krijgen bovendien korting bij diverse winkels in het dorp. En niet te vergeten, we versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met onder meer tips over voeding en gezondheid.' Doordat Fanny vrijwel alle OVR-leden kent, is zij ook zeer betrokken bij hun persoonlijke omstandigheden. 'Zeker in deze moeilijke tijd houd ik contact. Ik wip even langs om te horen hoe het gaat of pak de telefoon. Iedereen wordt daar blij van, ik zelf ook. Ouder worden is niet altijd makkelijk. Nu er door corona zo weinig kan en mensen bang zijn om naar buiten te gaan, ligt eenzaamheid op de loer. Het is fijn dat ik daar iets aan kan doen.'

Jubileumfeest

Afgelopen jaar stond ook voor OVR alles in het teken van corona. 'Veel van onze vaste activiteiten hebben we helaas moeten afblazen', blikt Fanny terug. 'Ook de feestdag voor ons vijfjarig jubileum in februari kan niet doorgaan, erg jammer. Maar uitstel is geen afstel. Zodra de coronamaatregelen worden versoepeld, pakken we de draad weer op. Plannen zijn er genoeg. Zo hebben Harry en ik bij de campagne 'Sterker door nieuwe ideeën' van de gemeente subsidie gekregen voor het organiseren van maandelijkse filmmiddagen en -avonden in De Schans. Hopelijk kunnen we hier snel mee beginnen!'

'Rozenburg moet mooi, schoon en veilig blijven'

Kinderburgemeester gezocht! Die oproep deed de gebiedscommissie ter gelegenheid van het jubileum '10 jaar Rozenburg-Rotterdam'. Rozenburgse kinderen van 10 jaar konden solliciteren. Bas Ammerlaan stuurde een prachtige brief en kwam als winnaar uit de bus. Vlak voor de feestdag gooide het coronavirus roet in het eten. Door de lockdown gingen alle festiviteiten niet door, tot grote teleurstelling van iedereen en Bas in het bijzonder.

'Ik had er enorm naar uitgekeken', vertelt Bas Ammerlaan. De 10-jarige Rozenburgse H!ERO zit in groep 8 van RKBS De Rozenhorst. 'Er stonden allerlei leuke dingen op het programma, waaronder de officiële installatie en een boottocht. Mijn klas zou erbij zijn en ook mijn vader, moeder, opa’s en oma’s. Echt jammer.’ Toch was er op de dag zelf een verrassing voor Bas. In de raadszaal van het gebiedskantoor hing gebiedscommissielid en technisch voorzitter Rob Oosterlee hem de burgemeestersketen van de vroegere zelfstandige gemeente Rozenburg om. Met de belofte dat het jubileumfeest en zijn installatie als Kinderburgemeester in maart 2021 alsnog zal plaatsvinden. Een filmpje van dit mooie moment stond nog dezelfde dag op YouTube. ‘Ik kijk het af en toe terug en dan ben ik trots.'

Zuinig zijn op de Landtong

Kinderburgemeester zijn is best bijzonder. Waarom heeft Bas gesolliciteerd? 'Toen ik de vacature zag, dacht ik meteen: dat wil ik.  Ik houd van Rozenburg, het is mijn dorp. Mijn familie woonde er al toen Blankenburg nog bestond en ik wil hier graag blijven. Maar er zijn ook dingen waar ik van baal en me zorgen over maak. De Landtong bijvoorbeeld. Ik kom daar graag om te mountainbiken, samen met vrienden of met mijn vader. Maar ook om naar de grote kraanschepen te kijken. Het Havenbedrijf wilde er een distributiecentrum bouwen. Dat plan gaat na alle protesten gelukkig niet door, maar er worden wel windmolens geplaatst. Ik vind dit een slecht idee, de Landtong moet een beschermd natuurgebied worden! In mijn sollicitatiebrief heb ik dat geschreven.'

Veilig op de fiets naar school

Wat staat er nog meer op de actiepuntenlijst van de Kinderburgemeester? 'Wij wonen op de Basilicum, tegen het park aan. Als ik buiten speel, kom ik vaak zwerfafval tegen zoals plastic flesjes, blikjes en soms ook lachgaspatronen. Dat is zo vies. Ik wil graag dat de gemeente om de zoveel meter afvalbakken neerzet zodat mensen geen troep achterlaten. Een tweede punt is de verkeersveiligheid bij mijn school. Ik ga elke dag op de fiets. Als het regent, worden veel kinderen met de auto gebracht. Ouders houden zich dan niet aan de verkeersregels, parkeren midden op straat en gaan soms schelden op fietsers. Dat is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Hier moet snel iets aan worden gedaan. En o ja, als ik dan nog wat mag zeggen... een McDonald’s en een kartbaan zou ook wel leuk zijn!'

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de dorpsraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Dorpsraad Rozenburg, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.