Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Groen Rozenburg

De Groene Gordel geeft Rozenburg zijn groene karakter. Het sluit het industrieel gebied af, en biedt binnenkort ook tal van kansen aan recreatie. De actuele plannen bieden de mogelijkheid om de waterkering in de oostrand recht te trekken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor vrijetijdsbesteding.

De route 'Rondje Rozenburg' wordt verbeterd door verbreding en asfaltering van de voetpaden. Dichte beplanting langs het bedrijventerrein en de buitenrand van Rozenburg zorgt voor behoud van het groene landschap. Langs de woonbebouwing worden   verschillende bomen dicht bij elkaar te beplant en doorzicht naar de oevers.

Oostrand Rozenburg

Door de aanpassingen in het gebied, wordt de oostrand van Rozenburg een onderdeel van de Groene Gordel. Door aanvulling van de nu ontbrekende verbindingen in de recreatieve routes is ook het Rondje Rozenburg mogelijk. Binnenkort start de aanleg van een nieuw fietspad in het verlengde van de Laan van Blankenburg richting de Droespolderweg. Het vlakke deel langs de oostrand, tegen de bebouwing aan, krijgt een parkachtig landschap.

Veranderingen

  • De Boulevard aan de noordzijde van Rozenburg blijft zoals hij is: open en parkachtig.
  • De Oostrand van Rozenburg is in de toekomst volledig onderdeel van de Groene Gordel.
  • Ontbrekende verbindingen in wandelpaden worden aangevuld.
  • De Groene Gordel van Rozenburg als doorgaande parkstrook rond het woongebied wordt versterkt. Groen en wandelpaden worden van goede kwaliteit.

Naar verwachting start de herinrichting van het gebied in 2024. Het rechttrekken van de nieuwe waterkering aan de oostrand is eind 2021 gestart.

Van ruwe schets naar definitief ontwerp

In 2019 is het masterplan vastgesteld. Vanaf 2020 wordt een inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan bestaat uit een programma van eisen, een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.

Voorlopig Ontwerp per deelgebied

Per deelgebied wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld. Het eerste voorlopig ontwerp is eind 2023 klaar. In het VO is te zien waar we wandelpaden precies aanleggen, welk groen er komt en waar. Naar verwachting is in 2023 meer duidelijk over de inrichtingsmogelijkheden van het Oostelijke deel van de Groene Gordel.

Klaar in 2026

Naar verwachting start de herinrichting van het eerste deelgebied in 2024. Beide plangebieden (Groene Gordel en Oostrand) zijn naar verwachting in  2026 afgerond.