Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 13 min

Rivierenbuurt

Gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf werken aan het groot onderhoud in de Rivierenbuurt. De gemeente vervangt het riool, Stedin elektrakabels en gasleidingen en Evides de waterleiding.

Als het werk in de grond klaar is maken we het buiten weer netjes. Met bestrating, groen en verlichting. We verwachten in de winter van 2024 klaar te zijn met het groot onderhoud.

Goed werkend riool

Om ook in de toekomst een goed functionerend rioolstelsel te houden, vervangen we in Rotterdam 40 kilometer rioolbuis per jaar. Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Die raakt nu aan het eind van de levensduur. Dat geldt ook voor het riool in de Rivierenbuurt en omgeving.

Wat gaan we doen?

Het groot onderhoud vindt plaats in de Rivierenlaan, Maasstraat, Merwedestraat, Merwedepad, Amstelstraat, Amstelpad, Waalstraat, IJsselstraat, Lekstraat en Laan van Nieuw Blankenburg (flats).

We vervangen het riool in deze buurt en naast het nieuwe riool leggen we ook een tweede, drainerende, buis aan. In uw wijk wordt ook een water-passerende bestrating aangebracht, zodat veel van het regenwater de grond in kan lopen in plaats van dat het afgevoerd en gezuiverd moet worden.

Ook maken we op meerdere plekken wadi's. Link opent een externe pagina in de wijk. In de groenstrook tussen Merwedepad/flat Amstelstraat,  Amstelpad/flat IJsselstraat, Maasstraat/Waalstraat en Waalstraat/Lekstraat. Tussen Merwedepad en flat Amstelstraat leggen we 4 wadi’s aan en in de andere gebieden 3. 

Op RADS. Link opent een externe pagina onder tegel Algemeen kunt u een kaartje zien met het werkgebied.

Planning

We voeren de rioolwerkzaamheden uit in 9 fases. We startten op dinsdag 11 april 2023 met fase 1. Aannemer Hendriks Infra B.V. uit Oud-Gastel voert deze werkzaamheden uit. Het project is naar verwachting klaar in de winter van 2024. Het is mogelijk dat we door onvoorziene omstandigheden langer aan het werk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreem slecht weer. Bekijk op RADS. Link opent een externe pagina onder kopje Werkvolgorde een kaartje.

Bekijk het ontwerp van het project

Wilt u de tekeningen van dit project bekijken wat we nu gaan uitvoeren? Dat kan op de RADS!-website. Link opent een externe pagina.  In het menu onder de tegel 'tekeningen' vindt u het definitieve ontwerp van het project. Hierop zijn nog enkele aanpassingen verwerkt naar aanleiding van de laatste bewonersbijeenkomst van eind november vorig jaar.

Terugkoppeling inloopbijeenkomst

Was u bij de inloopbijeenkomst op 24 november 2022 en heeft u een vraag gesteld? Of heeft u een vraag per e-mail gesteld? Dank u wel voor uw betrokkenheid! We hebben alle vragen en antwoorden per thema bij elkaar gezet. Is het antwoord voor u niet duidelijk of heeft u nog vragen? Stel deze dan per e-mail via rivierenbuurt@hendriks-infra.nl. Link opent een externe pagina.

Vragen en antwoorden over de werkzaamheden en planning

Vragen en antwoorden over parkeren en verkeer

Vragen en antwoorden over het groen

Andere vragen en antwoorden

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het groot onderhoud in de Rivierenbuurt en omgeving? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via rivierenbuurt@hendriks-infra.nl. Link opent een externe pagina of bel naar 010 307 16 68. Heeft u een melding over de buitenruimte? Dat kan ook online via melding over de buitenruimte.

Ontvang alle updates op uw telefoon of tablet!
Download gratis onze app 'Rotterdam aan de Slag', ofwel RADS, voor iOs. Link opent een externe pagina en Android. Link opent een externe pagina.

  1. Zoek tussen de projecten naar ‘Rivierenbuurt’,
  2. Selecteer het project,
  3. Klik rechts bovenin op de meldingenknop om het project als favoriet te markeren.

Of kijk op de webversie van RADS. Link opent een externe pagina.