Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Rioolaansluiting

De meeste gebouwen in Rotterdam hebben een rioolaansluiting. Dit is het stuk riolering tussen een gebouw en het gemeentelijke hoofdriool.

Als gemeente zorgen we voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel en het deel van de rioolaansluiting in openbaar gebied (tussen het hoofdriool en de perceelsgrens). Als gebouweigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op uw eigen terrein.

Onze zorgplicht voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel komt vanuit de Wet Milieubeheer. We zorgen voor de doelmatige inzameling en transport van het afvalwater dat vrijkomt bij percelen binnen de gemeentelijke grenzen.

Rioolaansluitvergunning

Wilt u een nieuwe rioolaansluiting voor een nieuw gebouw, of uw bestaande aansluiting aanpassen? Dan bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de aanleg en de kosten, ook in het openbaar gebied. In beide gevallen is een rioolaansluitvergunning nodig. Ook moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en de randvoorwaarden van de gemeente.

Wilt u meer informatie over het aanleggen van een (nieuwe) rioolaansluiting? Lees dan onderstaand document. Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor de aanleg van een rioolaansluiting kunt u kijken u op de pagina Aanvraag rioolaansluitvergunning.

Verantwoordelijkheid eigenaar bij rioolvervanging

Als we de gemeentelijke riolering moeten vervangen, dan nemen we ook de rioolaansluiting in het openbaar gebied mee. De kans is groot dat de rioolaansluitingen op eigen terrein dan ook aan vervanging toe zijn. Als u de eigenaar bent van dit terrein, bent u daarvoor verantwoordelijk. Het is verstandig om dan tegelijkertijd met de gemeente een aannemer in te schakelen.

We leggen vaak naast het nieuwe riool een apart hemelwaterriool aan. Deze voert onder meer regenwater, sneeuw en hagel af. In principe moet u als perceeleigenaar dan het regenwater binnen het eigen perceel verwerken of apart aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool. Meer hierover kunt u lezen op de pagina Regelgeving hemelwater.

We laten op tijd weten wanneer we de riolering vervangen en of we werkzaamheden aan de rioolaansluiting in het openbare gebied verrichten.

Rioleringswerkzaamheden Foto: David Rozing
Werk aan het riool. Foto: David Rozing

Meer informatie

Heeft u vragen over uw rioolaansluiting of wilt u weten welke aansluiting u op dit moment heeft? Neem dan contact op met het Waterloket.