Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Riolering

Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken dat afvalwater en, in sommige gevallen, hemelwater opvangt en afvoert naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Al het water dat u in huis gebruikt, bijvoorbeeld om te douchen, af te wassen en het toilet door te spoelen, komt in de riolering terecht.

Het belangrijkste doel van riolering is bescherming van de volksgezondheid. Want als iedereen het afvalwater zomaar in de singels zou lozen, zouden er regelmatig ziektes uitbreken. Daarnaast draagt riolering bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Door riolering houden we namelijk droge voeten en kunnen we langs mooie, schone singels lopen.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Het gemeentelijk rioolstelsel voert afvalwater en hemelwater af naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. In de regio Rotterdam zijn er daar 10 van, onder meer in Kralingseveer en Dokhaven. Deze installaties, die worden beheerd door de waterschappen, maken het water schoon. Het gezuiverde afvalwater komt vervolgens terecht in de Nieuwe Maas of de Nieuwe Waterweg.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Rioolinspectie en -reiniging

Om riolering in optimale conditie te houden, inspecteren we ze om de zoveel tijd. Hoe vaak dit is, verschilt per wijk en is deels afhankelijk van meldingen die binnenkomen.

Bij een inspectie openen we rioolputdeksels en sturen we een camera naar beneden. Die maakt beelden van het riool aan de binnenkant. Vervuiling, verzakking, ingroeiende boomwortels en andere beschadigingen komen zo aan het licht. Op basis van de beelden bepalen we hoelang een buis nog mee kan of welk onderhoud nodig is. 

Als uit een rioolinspectie of uit binnengekomen klachten blijkt dat een riool verstopt zit, bijvoorbeeld met vet of andere voorwerpen, dan moeten we het schoonmaken. Dat gebeurt in Rotterdam meestal door medewerkers van Stadsbeheer Schone Stad met een hogedrukspuit. Ook daarvoor trekken we de rioolputten open. Voor de veiligheid zetten we de straat dan tijdelijk af.

Extreme regenval en riolering

Om te voorkomen dat het rioolwater uit een gemengd rioolstelsel bij hevige regenval via de straatkolken op straat komt te staan, lozen we het water via zogenaamde 'overstorten' op het oppervlaktewater. Hierna spoelen we het oppervlaktewater zo snel mogelijk door met vers oppervlaktewater, om stank en vissterfte te voorkomen.

Bij gescheiden rioolstelsels zijn deze overstorten overbodig. Deze lozen alleen het schonere regenwater op het oppervlaktewater.

Gemeentelijk rioleringsplan

De gemeente en het waterschap dat uw wijk beheert zijn allebei verantwoordelijk voor het inzamelen en zuiveren van het rioolwater. Daarom betaalt u rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap. Lees hier meer over op de pagina Gemeentelijk rioleringsplan.