Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Waterweg

In Rotterdam proberen we zo weinig mogelijk regenwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties te brengen. Want het is zonde om tijd, geld en energie te besteden aan het zuiveren van water dat al schoon is.

Daarom gebruiken we waterpasserende verharding: bestrating met bredere voegen die water doorlaat naar de bodem.

Wateroverlast tegengaan

Het klimaat verandert. Het regent steeds harder, maar er zijn ook meer periodes van droogte. Hoe vangt onze stad vol gebouwen en bestrating al dat regenwater op?

We proberen wateroverlast  zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door water op verschillende manieren op te slaan. Denk aan de aanleg van waterpleinen. Er zijn ook kleinere maatregelen waardoor we water zoveel mogelijk vasthouden, zodat het beschikbaar is voor het groen in tijden van droogte. Hiervoor gebruiken we waterpasserende stenen. Zo maken we de stad klimaatbestendiger. 

Op dit moment ligt er voor meer dan 180.000 m2 aan waterpasserende verharding in Rotterdam. Dit zijn ongeveer 28 voetbalvelden. Dit aantal neemt ieder jaar toe, omdat we de stad klimaatadaptiever aan het inrichten zijn. Alleen in gebieden met een hoge grondwaterstand en veel verkeersbewegingen is waterpasserende verharding minder geschikt.

Zelf regenwater vasthouden

Zelf kunt u ook water laten intrekken in uw tuin, bijvoorbeeld door uw tegels weg te halen en meer groen te planten. Als bij u in de straat al waterpasserende stenen liggen, is het belangrijk dat het water hier zo schoon mogelijk blijft. Het gaat namelijk direct de grond in. U kunt hier rekening mee houden, bijvoorbeeld door uw auto niet op straat met zeep te wassen en geen onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. U herkent waterpasserende stenen aan de grotere spleten tussen de stenen. 
Een andere manier waarop u zelf meer water kunt vasthouden, is door een groen dak aan te leggen. Dit zorgt niet alleen voor wateropvang, het vergroent ook uw directe omgeving en vermindert de hitte van gebouwen.
Op de website van het Rotterdams Weerwoord staan nog meer tips die u zelf kunt opvolgen.

Onderhoud aan waterpasserende verharding

Waterpasserende verharding heeft extra onderhoud nodig. Niet alleen vegen we de bovenkant van de straat vaak, we vernieuwen ook de voegen regelmatig. Zo zorgen we dat die het water goed blijven afvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over waterpasserende verharding of twijfelt u of er bij u in de buurt waterpasserende verharding ligt? Neem dan contact op met het Waterloket via waterloket@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.