Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Hemelwater afkoppelen

Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor en er valt meer neerslag in korte tijd. Rotterdam kan al dat water niet alleen opvangen in de openbare ruimte. We hebben de hulp van Rotterdammers dus hard nodig: koppel uw regenpijp af en vang neerslag op uw eigen terrein op.

Met ons stedelijk watersysteem kunnen we grote hoeveelheden neerslag tegelijk verwerken. Toch zijn er grenzen aan wat de buizen en gemalen kunnen afvoeren. Om wateroverlast te voorkomen, hebben we uw hulp dus hard nodig.

Wat kan ik doen?

U kunt helpen door hemelwater af te koppelen. Hemelwater is de verzamelnaam voor alle vormen van neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

Veel panden in Rotterdam zijn met hun hemelwaterafvoer gekoppeld aan de gemeentelijke riolering. Dit betekent dat het regenwater dat opgevangen wordt op uw dak, via de regenpijp naar het vuilwaterriool in uw straat loopt. Als u dit hemelwater afkoppelt, zorgt u ervoor dat het niet in het riool terechtkomt. In plaats daarvan slaat u het water op, om het in de bodem te laten infiltreren of later te gebruiken. Bijvoorbeeld om op warme dagen uw planten water te geven. U kunt het ook naar een hemelwatervoorziening, een openbare plek of het oppervlaktewater brengen.

Hoe moet ik afkoppelen?

U kunt op 2 verschillende manieren uw hemelwaterafvoer of regenpijp afkoppelen van het vuilwaterriool. U kunt uw regenpijp afzagen en het hemelwater zoveel mogelijk in uw tuin verwerken. Voor het verwerken in uw eigen tuin bieden we een subsidieregeling aan. Of u kunt de hemelwaterafvoer aansluiten op het gemeentelijke hemelwaterriool.

Welke voordelen heeft afkoppelen?

Het afkoppelen heeft een aantal voordelen. Niet alleen voor de stad, maar ook voor u.

  • Door op uw eigen terrein het water op te vangen, kunt u het ook op uw eigen terrein verwerken. Hierdoor hoeft u geen extra water uit de (buiten)kraan te halen.
  • Zuiveringsinstallaties en rioleringen worden door afkoppeling minder belast, doordat het water geleidelijk naar het riool loopt.
  • Er is minder water- en stankoverlast op straat.
  • U kunt de grondwaterstand op uw eigen terrein hoger houden, door het afgekoppelde water hier te verwerken. Dit is vooral belangrijk als u houten palen in de fundering heeft. Als de palen droog staan, gaan ze namelijk rotten.
  • Hemelwater is relatief schoon water, dat op dit moment direct naar de zuiveringsinstallatie gaat. Dit brengt veel kosten met zich mee, terwijl het ook direct hergebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door uw binnen- en buitenplanten water te geven.
  • Door het water via een beplante greppel af te voeren of in een vijver te bergen, ontstaan er natte en droge delen in de tuin. Dit creëert een ideale leefomgeving voor meer plant- en diersoorten, wat goed is voor de soortenrijkheid.

Hemelwaterverordening 2021

We kunnen de stad alleen samen met u voorbereiden op een extremer klimaat. In onze Hemelwaterverordening staat dus dat u bij vervanging van het riool, als het in redelijkheid mogelijk is, verplicht bent het hemelwater af te koppelen.

We realiseren ons dat afkoppelen hoge kosten met zich mee kan brengen voor eigenaren, bijvoorbeeld als er geen regenpijpen aan de buitenkant van de woning lopen of als er sprake is van een grote afstand tot aan de perceelgrens. Maar wij hopen natuurlijk dat u uw steentje bijdraagt aan milieu en duurzaamheid door wel af te koppelen.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u daarvoor contact opnemen via het Waterloket.