Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Riolering Abelenlaan

Stedin Netbeheer, Evides Waterbedrijf en gemeente Rotterdam werken aan het groot onderhoud in de Abelenlaan en omgeving. We verwachten dat het werk in de zomer 2024 klaar is.

Stedin vervangt de gasleiding en elektrakabels, Evides de waterleiding en de gemeente Rotterdam het riool. Stedin en Evides zijn klaar met hun werkzaamheden. Gemeente Rotterdam is eind 2022 met het oostelijke deel van de wijk begonnen.

Waarom riolering vervangen

Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Die raakt nu aan het eind van de levensduur. Daarom wordt in Rotterdam op verschillende plekken het riool vervangen. De oude riolering in de Abelenlaan (en omgeving) is nu nog gemengd. Dat betekent dat het afvalwater uit de woningen en het regenwater samenkomen in het riool en vervolgens gezamenlijk naar de zuiveringsinstallatie gaan.
Tijdens het groot onderhoud vervangen we de huidige buis voor twee buizen. Een buis voor het afvalwater vanuit de woningen en een voor het regenwater. Alleen het afvalwater vanuit de woningen gaat dan nog via de vuilwaterleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Het regenwater gaat naar het grondwater en de singels in de buurt. Dit gebeurt via een drain infiltratietransportleiding die is aangesloten op de putten in de weg. Een gescheiden riolering voorkomt zo dus vervuiling van het water in sloten, singels en vijvers. Daarbij is het ook nog eens energiezuinig, omdat we het regenwater niet hoeven te zuiveren.

Wanneer het werk in de ondergrond klaar is, maken we de bestrating weer netjes.

Gebied rioolwerkzaamheden

We doen dit werk in stappen: werkgebied 1 (west) en werkgebied 2 (oost).
Het werk in werkgebied 1 is klaar.
Werkgebied 2 is het woonblok tussen de Dahliastraat en de Rozenstraat tot aan de Wilgensingel. Aannemer de Bruyn & Nelisse voert het werk in werkgebied 2 uit.

Werkgebieden Abelenlaan. Afbeelding: gemeente Rotterdam
Het blauw omlijnde blok is werkgebied 2

Fasering

De werkzaamheden in werkgebied 2 worden in meerdere fases uitgevoerd. Hieronder leest u de planning van fase 8 tot en met 22 van werkgebied 2.

De werkzaamheden in fase 1 tot en met 6 zijn klaar.: De zij- en achterpaden die oorspronkelijk in fase 7 waren ingedeeld, zijn nu ingedeeld in fase 8 en fase 17.

Fase

Gebied

Startdatum

Duur werkzaamheden

8

Freesiastraat tussen de Beukenlaan en de Abelenlaan en de zijpaden (fase 7A).

3 juli

13 weken

9

Molenweg vanaf de Rembrandtsingel t/m de Molenweg 129

15 mei

18 weken

10

voorzijde Molenlaan 151 t/m 167

19 juni

14 weken

11

Narcissenstraat inclusief de kruising met de Esdoornlaan tot voor de kruising met de Abelenlaan en de achterpaden van de Narcissenstraat 2 t/m 14.

in de week van 14 augustus

12 weken

12

Molenweg vanaf de Wilgensingel tot en met de kruising met de Kerkweg.

in de week van 25 september

13 weken

13

Abelenlaan 151 t/m 165.

in de week van 13 november

13 weken

14

Parkeerplaats in de Magnoliastraat en de achterpaden van de Abelenlaan 92 t/m 114, Tulpenstraat 1 t/m 11 en Magnoliastraat 1 t/m 5.

eerste kwartaal van 2024

6 weken

15

Abelenlaan vanaf de Dahliastraat tot en met de kruising met de Narcissenstraat.

in de week van 23 oktober

16 weken

16

Esdoornlaan vanaf de kruising met Narcissenstraat tot de kruising met de Tulpenstraat. En de achterpaden van de Esdoornlaan 140 t/m 152, Abelenlaan 125 t/m 133 en Tulpenstraat 57 t/m 65.

eerste kwartaal van 2024

12 weken

17

Magnoliastraat vanaf de Beukenlaan tot de kruising met de Abelenlaan. En de achterpaden van de Abelenlaan 78 t/m 90, Magnoliastraat 2 t/m 14, Beukenlaan 65 t/m 95 en Freesiastraat 1 t/m 7 (fase 7B).

eerste kwartaal van 2024

11 weken

18

Tulpenstraat vanaf de Molenweg tot aan de kruising met de Abelenlaan. En de achterpaden van de Molenweg 133 t/m 149, Tulpenstraat 2 t/m 18 en Abelenlaan 116 t/m 124.

medio eerste kwartaal van 2024

11 weken

19

Tulpenstraat vanaf de Abelenlaan tot en met de kruising met de Esdoornlaan en de achterpaden van de Tulpenstraat 20 t/m 30 en Abelenlaan 135 t/m 149.

medio eerste kwartaal van 2024

12 weken

20

Abelenlaan vanaf de kruising met de Narcissenstraat tot en met de kruising met de Tulpenstraat.

tweede kwartaal van 2024

12 weken

21

Esdoornlaan vanaf de kruising met de Tulpenstraat tot de Wilgensingel. En de achterpaden van de Esdoornlaan 178 t/m 190, Abelenlaan 157 t/m 165 en Wilgensingel 99 t/m 103.

tweede kwartaal van 2024

12 weken

22

Abelenlaan vanaf de kruising met de Tulpenstraat tot de Wilgensingel. En de achterpaden van de Molenweg 159 t/m 167, Abelenlaan 126 t/m 140 en Wilgensingel 43 t/m 55.

tweede kwartaal van 2024

11 weken

De start- en einddatum van de werkzaamheden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

Abelenlaan fase 8 tot en met 22 juli 2023
De fases 8 tot en met 22 in werkgebied 2

Huisaansluiting riool tot de erfgrens

Als we het gemeenteriool vervangen, vervangen we ook (deels) de buis die naar de woningen loopt. Deze buis noemen we de huisaansluiting. De gemeente vervangt alleen het deel van de huisaansluiting dat in gemeentegrond ligt. Het kan nodig zijn dat u zelf het deel vervangt dat onder uw eigen terrein ligt, bijvoorbeeld in uw voortuin.

Bij woningen die grenzen aan het openbaar gebied wordt de hemelwaterafvoer (regenpijp) afgekoppeld van het vuilwaterriool en apart aangesloten op het DIT-riool (regenwaterriool).

Nieuwe inrichting vanuit bewonersparticipatie

Tijdens twee avonden in oktober 2018 konden bewoners van de Abelenlaan en omgeving meedenken over de nieuwe inrichting van hun buurt. In april 2019 presenteerden we het conceptplan en konden de buurtbewoners daarop reageren. Sinds juni 2019 is het ontwerp definitief.

Wat bewoners kunnen doen

Bewoners kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het schoonhouden van het oppervlaktewater. Enkele tips daarvoor vindt u op de pagina Riolering.
We vragen u ook om overhangend groen en hagen terug te snoeien tot aan de erfgrens, zodat de werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd kunnen worden. En om obstakels die in de openbare ruimte staan, weg te halen. Denk daarbij aan fietsen, bankjes, bloembakken. De gehele breedte van het trottoir moet vrij zijn om de tegels te kunnen leggen en de buitenruimte weer netjes te maken. Helpt u mee, zodat we ons werk kunnen doen?

Wat u verder nog moet weten

Ontvang alle updates op uw telefoon of tablet

Om u op de hoogte te houden over dit project maken wij gebruik van onze app 'Rotterdam aan de Slag', ofwel RADS! Download gratis de Rotterdam aan de slag!-app via de Appstore of Playstore en ontvang alle updates direct op uw mobiele apparaat.

Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Abelenlaan? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via abelenlaan@debruynennelisse.nl. Link opent een externe pagina of stel uw vraag via 010 313 38 49. U kunt ook online een melding over de buitenruimte maken.