Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Wijk aan Zet

Overal in de Rotterdamse wijken vind je goede ideeën. Over hoe het beter, mooier, fijner en veiliger kan. Maar hoe zorgen we er samen voor dat al deze goede ideeën niet in een bureaula verdwijnen of vastlopen in regels en procedures?

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Er zijn 39 gekozen wijkraden. Bewoners en de partners in de wijk denken mee en beslissen mee over wat hun wijk nodig heeft. Bewoners krijgen meer te zeggen over plannen in hun wijk en ze bepalen mee waaraan geld wordt uitgegeven.

De bedoeling is dat de gemeente goed te vinden is. Dat die weet wat er speelt. Samen met bewoners en organisaties plannen maakt voor de wijk. En die plannen uitvoert. Laagdrempelig, op maat en met een praktische aanpak.

Sterker samenwerken in de wijken

De gemeentelijke organisatie verandert. Ook dat hoort bij Wijk aan Zet. Er wordt hard gewerkt om de samenwerking in en met de wijk te veranderen. De gemeente zorgt ervoor dat de wijkraden de juiste ondersteuning krijgen om hun werk goed te kunnen. De wijkmanagers worden belangrijker binnen de organisatie. Er worden wijkhubs geopend. Daar kunnen bewoners binnenlopen met vragen of problemen. En de gemeente en andere organisaties uit de wijk kunnen daar samenwerken. Zo wordt het nog makkelijker om met de gemeente in contact te komen. Ook wordt het makkelijker om een bijdrage aan te vragen voor ideeën en initiatieven voor de wijk, doordat verschillende regelingen voor bewonersinitiatieven worden samengevoegd. Zo werkt de gemeente meer samen in en met de wijken. In Rotterdam is de Wijk aan Zet!

Wijkraden

Sinds maart 2022 kent Rotterdam 39 gekozen wijkraden. De wijkraden komen op voor uw wijk. Via de wijkraad kan de wijk bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die de wijk zelf belangrijk vindt.

Kinderen spelen op een pleintje.
Foto: Eric Fecken

Mijn Rotterdam

Mijn Rotterdam is de naam van de website waar u kunt meedenken en meebeslissen over plannen en projecten van de gemeente, die van invloed zijn op uw wijk.

Bewonersinitiatieven

Hebt u een goed buurtidee waar uw wijk of buurt beter van wordt?
Dan kunt u een vergoeding voor een bewonersinitiatief aanvragen om dat idee ook uit te voeren.
Het moet wel een plan van, voor en door bewoners zijn.

Wijkhubs

In de wijkhubs werken medewerkers van de gemeente en partners. Het is een ontmoetingsplek in de wijk waar u als bewoner eenvoudig terecht kan met uw vragen, zorgen of ideeën. Er worden steeds meer wijkhubs geopend door heel Rotterdam.