Wijkraden
Gepubliceerd op: 05-10-2021
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkraden/
Ga naar de hoofdinhoud

De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat.

Er komen 39 wijkraden door heel Rotterdam. Ze vervangen de gebiedscommissies, wijkcomités en huidige wijkraden. De leden worden verkozen tijdens de wijkraadverkiezingen. Deze zijn op woensdag 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing.

Op deze pagina leest u wat de wijkraad doet. En hoe u uzelf verkiesbaar kunt stellen.

Ja, ik denk erover om mij kandidaat te stellen

Denkt u erover na om u kandidaat te stellen voor de wijkraad? Laat dan hieronder uw gegevens achter. Dan houden wij u op de hoogte.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Wat de wijkraad doet, leggen we uit in deze video en afbeelding:

Taken van de wijkraad

De wijkraden komen op voor de belangen van de wijk. Ze halen in de wijk ideeën op bij bewoners, organisaties en ondernemers. Dat doen ze op straat, via bijeenkomsten en online op Mijn.Rotterdam.nl. De wijkraad zorgt ervoor dat het wijknetwerk meedenkt over de buitenruimte, welzijn, de veiligheid en de bereikbaarheid van de wijk. Met al deze ideeën maakt de wijkraad samen met de medewerkers van de gemeenteplannen voor de wijk.

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken samen een wijkakkoord. Dit is de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat ten eerste uit een wijkplan. Daarin staat wat er de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken. Daarnaast staan in het wijkakkoord afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die invloed hebben op de wijk.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Wanneer niet gebeurt wat is afgesproken, bespreekt de wijkraad dit met de gemeente.

Andersom maakt ook de gemeente plannen voor de wijk. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid. Of over veiligheid op straat en in het verkeer. De gemeente kan de wijkraad om advies vragen. Maar de wijkraad mag ook ongevraagd advies geven.

Ook bij grote projecten die over meerdere wijken gaan, kan de wijkraad meedenken. Bijvoorbeeld over woningbouw, de energietransitie en de bereikbaarheid van Rotterdam. Wijkraden kunnen daarbij ook onderling samenwerken om advies te geven aan de gemeente.

Lid worden van de wijkraad

Wilt u wijkraadslid worden in uw wijk? Lees dan verder onder het tabblad 'Hoe kom ik in de wijkraad?'. Op deze kaart ziet u welke wijkraad opkomt voor uw wijk:

Om in de wijkraad te komen moet u verkozen worden. In deze video en afbeelding leggen we uit hoe u zich verkiesbaar stelt:

Spelregels

Ziet u wat uw wijk nodig heeft en praat u graag met andere wijkbewoners? Vindt u het leuk om ideeën op te halen? En weet u mensen samen te brengen om dingen voor elkaar te krijgen? Dan bent u zeker geschikt voor de wijkraad!

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich kandidaat stellen voor de wijkraad. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • U woont in Rotterdam, in de wijk waarvoor u zich verkiesbaar stelt.
 • U bent 16 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet u toestemming hebben van uw ouders of verzorgers (een wettelijk voogd).
 • Vijf wijkbewoners die mogen stemmen moeten u steunen. Dit geven zij aan op het formulier waarmee u zich kandidaat stelt voor de wijkraad. Dit formulier staat begin december op deze internetpagina. Let op: bewoners mogen één kandidaat steunen.
 • Soms gaat het lidmaatschap van de wijkraad niet samen met een andere functie. U kunt zich bijvoorbeeld niet kandidaat stellen wanneer u als ambtenaar voor de gemeente Rotterdam werkt of als er een gezagsverhouding is met de gemeente Rotterdam. Welke andere uitzonderingen er zijn, staat in artikel 11 van de Verordening op de Wijkraden. Heeft u hierover een vraag? Stel deze per e-mail via wijkaanzet@rotterdam.nl.
 • Nadat u verkozen bent als wijkraadslid, moet u een Verklaring omtrent Gedrag kunnen inleveren.
 • Politieke ervaring is niet nodig.
 • U mag bij een politieke partij of organisatie horen. Maar u doet mee op persoonlijke titel. Als u uw politieke partij of organisatie wilt noemen, heeft daar u schriftelijk toestemming voor nodig.
 • Als u nevenfuncties hebt, moet u dit melden. Uw nevenfuncties worden vermeld op de website van de gemeente.

U kunt de Verordening op de Wijkraden en het kiesreglement bekijken in het Raadsinformatiesysteem:

Als u gekozen wordt voor de wijkraad, dan zorgt de gemeente voor een inwerkprogramma. Tijdens de eerste zes maanden maakt u kennis met de wijk, het wijknetwerk en de medewerkers van de gemeente in de wijken. U leert hoe de gemeente en het stadsbestuur werken en wat de relatie tussen de wijkraad en de gemeentelijke organisatie is. En wat uw taken en positie als wijkraadslid zijn. Zo kunt u uw wijk goed vertegenwoordigen. Het inwerkprogramma vraagt wel tijd en inzet. Daarnaast kunt u ook verschillende trainingen en workshops volgen voor persoonlijke ontwikkeling.

U krijgt een vergoeding van € 310 voor elke wijkraadsvergadering die u bijwoont, voor maximaal 24 vergaderingen per jaar. Voor de voorzitter van de wijkraad is deze vergoeding iets hoger.

Belangrijke datums

 • Woensdag 1 december 2021: Kandidaatstellingsformulier online
 • Maandag 3 januari 2022: Start aanmelden voor de wijkraad
 • Maandag 17 januari 2022: Laatste dag om u aan te melden voor de wijkraad
 • Dinsdag 16 maart 2022: Gemeenteraadsverkiezing en wijkraadsverkiezingen
 • Dinsdag 20 april 2022: Officiële beëdiging tot wijkraadslid en start werken voor de wijkraad

Hoe stel ik me kandidaat?

U kunt u kandidaat stellen voor uw wijkraad vanaf maandag 3 januari 2022. U moet hiervoor een kandidaatstellingsformulier inleveren. Dit formulier vindt u vanaf 1 december op deze pagina. U moet dit formulier invullen, printen en persoonlijk inleveren. Binnenkort staat op deze website waar u dit kunt doen.

Het Centraal Stembureau kijkt of u alles heeft ingeleverd. Zo niet, dan krijgt u een melding.

Campagne voeren

Om te zorgen dat bewoners op u stemmen, kunt u campagne voeren. In onze toolkit vindt u meer informatie en spullen die u kunt gebruiken. Deze toolkit vindt u begin december op deze pagina.

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de wijkraadsverkiezingen. Dan kan uw wijk op u stemmen. Als u genoeg stemmen krijgt, bent u vier jaar lid van de wijkraad. Tot aan de volgende verkiezingen.

Toolkit campagne voeren

Nadat u zich heeft aangemeld als kandidaat, kunt u campagne voeren! We helpen u hier graag bij op weg. Om campagne te voeren maken we een informatiepakket met middelen die u kunt gebruiken.

Deze middelen vindt u begin december op deze pagina.
Heeft u hierover een vraag? Stel deze per mail via wijkaanzet@rotterdam.nl.

Wijk aan Zet

Rotterdammers zitten vol goede ideeën. Daar wil de gemeente nog meer naar luisteren. We noemen dit Wijk aan Zet. Met Wijk aan Zet krijgt u meer invloed op uw eigen wijk. U denkt en beslist mee over wat de wijk nodig heeft, waaraan geld wordt besteed en welke initiatieven van buurtgenoten worden uitgevoerd.

Er komen wijkraden. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. En de wijkraad nodigt de wijk actief uit om mee te denken en mee te doen.

De gemeente weet wat er speelt en trekt samen op met bewoners. De gemeente werkt daarvoor in Wijkhubs. U kunt daar makkelijk binnenlopen met een vraag of idee. Ook kunt u in de toekomst uw stem laten horen via het digitaal participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl. U kunt er ideeën indienen, meedenken én meestemmen over bewonersinitiatieven.

Denkt u ook mee over wat er in uw wijk moet gebeuren? Meer informatie vindt u op de pagina Wijk aan Zet.

Voor de pers: u vindt meer informatie en materiaal op de perspagina.