Ga naar de hoofdinhoud

Belastingen ondernemers

Iedere Rotterdamse ondernemer ontvangt elk jaar één of meerdere aanslagbiljetten van de gemeentelijke belastingen. Welke belastingen u als ondernemer betaalt heeft te maken met het soort bedrijf dat u heeft.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen en welke belastingen er zijn. Bent u geen ondernemer? Kijk dan op de pagina Belastingen.

Welke belastingen betaal ik als ondernemer?

Aan het begin van het jaar ontvangen de meeste ondernemers de gemeentelijke belastingaanslag Niet-woningen.
Eigenaren van een niet-woning betalen rioolheffing en onroerendezaakbelasting.
Gebruikers van een niet-woning betalen alleen OZB gebruikers heffing.
Niet-woningen zijn bijvoorbeeld kantoren, winkels, fabrieken of onbebouwde grond.

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen Bijvoorbeeld voor het aanleggen van groen of onderhoud van wegen.
Met het geld van de onroerendezaakbelasting betalen we de kosten hiervoor. Zo blijft Rotterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Eigenaren en gebruikers van een bedrijfspand betalen onroerendezaakbelasting. Dit is een percentage van de WOZ-waarde.
De WOZ-waarde geeft aan hoeveel het pand waard is. Lees hier meer over de WOZ-waarde.

Het totale bedrag dat de gemeente ontvangt voor de onroerendezaakbelasting moet elk jaar ongeveer hetzelfde zijn.

Wat kost het per jaar?

In 2023 betalen gebruikers 0,2623% van de WOZ-waarde. Dat is dat € 262,30 voor een waarde van € 100.000.

Eigenaren betalen 0,3682% van de WOZ-waarde. Voor iedere € 100.000 is dat € 368,20.

De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen en het vervoer van afvalwater en hemelwater (regen, sneeuw). Daarom onderhouden we het riool en leggen we bijvoorbeeld waterpleinen aan. Met het geld van de rioolheffing betalen wij de gemaakte kosten hiervoor. Zo blijft u gezond en houden we in Rotterdam droge voeten.

Wilt u meer weten over waar de rioolheffing naar toe gaat? Kijk op de pagina van het Waterloket.

Eigenaren van een bedrijfspand betalen rioolheffing. Hoeveel u betaalt ligt aan de WOZ-waarde van uw pand.

Wat kost het per jaar?

 • Panden met een WOZ-waarde tot € 50.000 betalen € 51,70.
 • Panden met een WOZ-waarde tussen € 50.000 en € 200.000 betalen € 258,60.
 • Heeft u een pand met een WOZ-waarde van € 200.000 of hoger?
  Dan betaalt u € 258,60 plus 0,10294% over het deel boven de € 200.00. Met een maximaal bedrag van € 2.040,90.
  Stel uw pand heeft een WOZ-waarde van € 450.000. U betaalt dan € 258,60 + € 257,35 (250.000 x 0,10294 : 100) = € 515,95.

Eigenaren en gebruikers van een roerende bedrijfsruimte betalen Roerende Woon- en Bedrijfsruimte Belasting (RWBB). Dit is een percentage van de waarde van de bedrijfsruimte.

Wat kost het per jaar?

In 2022 betalen gebruikers 0,22623% van de waarde. Dat is dat € 262,30 voor een waarde van € 100.000.

Eigenaren betalen 0,3682% van de waarde. Voor iedere € 100.000 is dat € 368,20.

Naast de belastingaanslag Niet-woningen kunt u als ondernemer nog bedrijfsreinigingsrecht, reclame-, precario- of logiesbelasting betalen.
De eerste drie aanslagen versturen we meestal in maart.
De logiesbelasting gaat per kwartaal.
Reclame- en precariobelasting betaalt u altijd over het jaar ervoor.

Rotterdam kent ook verschillende Bedrijveninvesteringszones (BIZ).
Bent u ondernemer in een BIZ-gebied dan betaalt u een heffing daarvoor.

De gemeente haalt bedrijfsafval op bij bedrijven. Daarna verwerkt de gemeente het bedrijfsafval. Met het geld van het bedrijfsreinigingsrecht betaalt de gemeente de hiervoor gemaakte kosten.

Het maakt niet uit hoeveel afval u heeft. De oppervlakte van uw bedrijfspand en de bedrijfscategorie (A,B,C) bepalen de hoogte van het tarief. De Standaard Bedrijfsindeling 2008-code (SBI-code) staat op uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel bepaalt in welke categorie een bedrijf valt.

Vrijstelling aanvragen

Heeft u een contract met een erkende afvalinzamelaar, kunt u aantonen dat u geen bedrijfsafval heeft of zorgt de verhuurder van het pand voor het afvoeren van bedrijfsafval? Vraag dan vrijstelling aan.

Meer informatie over bedrijfsafval vindt u op de pagina Bedrijfsafval.

Wat kost het per jaar?

In 2023 gelden de volgende tarieven:

 • Categorie A

  • van 0 tot 299 m2: € 457,40
  • van 300 tot 499 m2: € 914,60
  • van 500 tot 749 m2: € 1.372,00
  • van 750 tot 1499 m2: € 2.286,00
 • Categorie B

  • van 0 tot 99 m2: € 1.143,20
  • van 100 tot 299 m2: € 1.175,00
  • van 300 tot 499 m2: € 2.286,60
 • Categorie C

  • van 0 tot 99 m2: € 457,40
  • van 100 tot 299 m2: € 686,00
  • van 300 tot 499 m2: € 1.143,00
  • van 550 tot 1499 m2: € 1.372,00

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen om Rotterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats te houden en maken. Met het geld van de reclamebelasting betaalt de gemeente de kosten hiervoor.

Ondernemers die reclame maken die je kan zien vanaf de openbare weg betalen reclamebelasting. Denk bijvoorbeeld aan een uithangboard, een geveltekst of een lichtbak. Het maakt daarbij niet uit of het op uw eigen terrein staat of op de openbare weg. Wat u betaalt ligt aan de plaats van de reclame en het aantal vierkante meters.

Wat kost het per jaar?

Hieronder een overzicht van de tarieven voor 2023:

 • Voor reclame-uitingen die bij een vesting horen:
  • Oppervlakte van reclame tot en met 30 m2: € 0.
  • Elke vierkante meter (of deel daarvan) boven de 30 m2: € 59,90.
 • Voor reclame-uitingen die niet bij een vestiging horen:
  • Voor elke vierkante meter (of een deel daarvan): € 59,90.

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen om Rotterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats te houden en maken. Met het geld van de precariobelasting betaalt de gemeente de kosten hiervoor.

Ondernemers die voorwerpen op, onder of boven de grond hebben betalen precariobelasting. Denk bijvoorbeeld aan terrassen, pijpleidingen en kabels, of luifels. Hoeveel u betaalt ligt aan het soort voorwerp en de grootte.

Wat kost het per jaar?

Hieronder een overzicht van de tarieven voor 2023:

 • Voor voorwerpen die bij een vestiging horen per jaar:
  • Voor een oppervlakte van 1 m2 tot en met 50 m2: € 243,60.
  • Voor een oppervlakte groter dan 50m2. Het basistarief plus per m2 groter dan 50m2: € 32.
  • Voor voorwerpen die niet bij een vestiging horen per m2: € 32.
 • Terrassen per jaar
  • Tot en met 50 m2: € 0
  • Meer dan 50 m2 voor iedere m2 boven de 50 m2: € 33,30
 • Bouwplaats per week
  • Per m2: 1,40
 • Kabels en buizen per jaar
  • Buizen en transportleidingen per meter: € 6,80
  • Kabels per meter: € 1,40
  • Gas-, waterleiding- en stadsverwarmingsbuizen per meter: € 0
  • Leidingviaducten per m2: € 12.00

Een gemeente krijgt voor iedere inwoner een bedrag van het Rijk. Als er veel toeristen verblijven in de gemeente, dan maakt de gemeente extra kosten. Bijvoorbeeld voor het schoonhouden van de stad. Met het geld van de logiesbelasting betaalt de gemeente de extra kosten. Zo blijven we een aantrekkelijke stad voor toeristen.

Iedereen die een betaalde overnachting aanbiedt betaalt logiesbelasting. Denk bijvoorbeeld aan een hotel, Bed & Breakfast of een camping. Er wordt logiesbelasting betaald voor iedere betaalde overnachting door gasten die in staan ingeschreven in Rotterdam.

Met Airbnb is een overeenkomst afgesloten. Als iemand een nacht boekt bij Airbnb wordt de logiesbelasting gelijk betaalt via Airbnb. Airbnb betaalt het aan ons.

Zelf elk kwartaal aangifte doen

Na elk kwartaal heeft u een maand de tijd om aangifte te doen.

 • Aangiftes vanaf 1 juli 2021
  U doet aangifte via het aangifteportaal. U heeft hierover een e-mail gehad met daarin inloggegevens. Als u nog geen e-mail heeft ontvangen met inloggegevens, dan vraagt u de inloggegevens aan via het e-mailadres logiesbelastingdv@rotterdam.nl.
 • Aangiftes van vóór 1 juli 2021
  U stuurt een e-mail naar logiesbelastingdv@rotterdam.nl. U vraagt in de mail om het aangifteformulier Logiesbelasting. Dit geldt alleen voor aangiftes van vóór 1 juli 2021.

Wat kost het per jaar?

U betaalt 6,5% van de kale overnachtingsprijs aan logiesbelasting. Dit is exclusief BTW.

Een BIZ is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere onderneemomgeving. Er zijn verschillende BIZ-gebieden in Rotterdam. Bent u ondernemer in een BIZ-gebied, dan krijgt u elk jaar in het voorjaar en BIZ-aanslag.  De hoogte hiervan hangt af van wat u als ondernemers in het BIZ-plan hebben opgenomen.

Het geld dat wij met de BIZ-aanslag krijgen, storten wij weer terug in de BIZ-stichting. De BIZ is voor en door ondernemers. De gemeente helpt de BIZ door de belastingen te innen voor de BIZ-stichting.

Kijk voor meer informatie op de pagina Bedrijveninvesteringszone.

Alle tarieven en regels over de verschillende gemeentelijke belastingen staan in verordeningen. Deze verordeningen staan op overheid.nl. Klik op de belasting of heffing om naar de verordening 2023 te gaan.

Kwijtschelding

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor privé belastingaanslagen. Als u zelfstandig ondernemer/ zzp’er bent, dan krijgt u ook afvalstoffenheffing. Voor de afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aanvragen

Voor zakelijke belastingaanslagen kan geen kwijtschelding worden aangevraagd. Kwijtschelding voor zakelijke belastingaanslagen kan alleen worden verleend als u een schuldenakkoord met alle schuldeisers treft. U kunt hiervoor een voorstel tegen finale kwijting sturen. Hiermee stelt u voor een bepaald bedrag wel te kunnen betalen. Na betaling van dit bedrag wordt kwijting verleend voor het overige openstaande bedrag. Dit voorstel kunt u mailen naar dwanginvorderingDV@rotterdam.nl. Stuur deze gegevens mee:

 • Welke andere schuldeisers zijn er? En heeft u deze allemaal aangeschreven?
 • Is er een schuld bij de Rijksbelastingdienst en is de Rijksbelastingdienst ook akkoord gegaan met het voorstel?
 • Wat is het totale schuldenlast?
 • Welke schuldeisers zijn akkoord gegaan? Graag een bewijs bijvoegen van het akkoord tegen welke percentage.
 • Welk aanbod tegen finale kwijting doet u aan Belastingen?
 • Wat zijn momenteel de inkomsten?

Finale kwijting is alleen mogelijk als u bovenstaande stappen (het aanschrijven van andere schuldeisers) ook daadwerkelijk heeft ondernomen.

Meer informatie

Wijzigingen, bijvoorbeeld van uw (correspondentie)adres, kunt u schriftelijk doorgeven aan:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam