Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Gemeentelijke belasting betalen

U heeft een aanslag gemeentelijke belastingen gekregen. Deze kunt u online in één keer betalen. U kunt ook betalen via automatische incasso of via een betalingsregeling.

Online betalen, geld overmaken of incasso online regelen

Via de knop 'Belasting betalen' kunt u in één keer betalen. 
U logt in met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.
Let op: dit lukt niet als op uw computer de bankiersbeveiliging aan staat.

Geld overmaken

Misschien wilt u op een andere manier betalen.
Het rekeningnummer van Rotterdam Belastingen is NL 97 ABNA 06 44 51 21 13.
Vermeld het vorderingsnummer in de omschrijving.

Incasso regelen

Met een automatische incasso betaalt u altijd op tijd.
Via de knop 'Incasso regelen' kunt u online:

 • een automatische incasso aanvragen
 • uw bankrekeningnummer aanpassen
 • de automatische incasso stopzetten

Let op

 • Aan het eind van de online aanvraag is uw aanvraagformulier aangemaakt.
  U verstuurt het formulier online én per post.
  Download het formulier, onderteken het en stuur het naar:

  Gemeente Rotterdam
  Belastingen, afdeling Invordering
  Antwoordnummer 5483
  3000 VB Rotterdam

  Een postzegel plakken is niet nodig.
 • De belastingaanslag wordt alleen in 12 maandelijkse termijnen afgeschreven als uw aanvraag op tijd bij de gemeente is.
  Dit is binnen 4 weken na datum van de aanslag.

Betalingsregeling aanvragen

Een betalingsregeling aanvragen kan alleen in de volgende gevallen:

 • Het openstaande totaal bedrag is hoger dan € 50.
 • U heeft geen automatische incasso lopen bij Belastingen.
 • Het is langer dan 16 dagen geleden dat u een brief heeft gekregen met een intrekking van een vorige betalingsregeling of een toewijzing op een bezwaarschrift of kwijtschelding.
  Na een afwijzing van uw bezwaar of kwijtschelding, kunt u direct een nieuwe betalingsregeling aanvragen.

U krijgt als burger een standaard betalingsregeling van 12 termijnen.
Voor een bedrijf is dit standaard 10 termijnen.
De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van uw betaalhistorie.

U vraagt de betalingsregeling online aan via de knop 'Betalingsregeling aanvragen'.

Ruimere betalingsregeling

Is een betalingsregeling van 12 maanden niet voldoende voor u?
U kunt een betalingsregeling voor meer dan 12 maanden aanvragen.
Dit doet u met het formulier 'Verzoek betalingsregeling'.

Per post aanvragen

Als u per post uw betaling wilt regelen, stuur dan een brief.
Het adres van de gemeente is:

Gemeente Rotterdam
Belastingen, afdeling Invordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Automatische incasso aanvragen

Stuur het formulier 'Aanvraag automatische incasso' ingevuld op.
Let op: de handtekening mag niet elektronisch.
Alleen een handgeschreven handtekening telt.

Bankrekeningnummer aanpassen

Schrijf in uw brief:

 • het burgerservicenummer
 • het rekeningnummer waarvan nog wordt afgeschreven
 • het nieuwe IBAN rekeningnummer
 • de naam van de persoon waarop de nieuwe IBAN rekeningnummer staat
  Let op: deze persoon moet altijd de brief ondertekenen.

Stopzetten automatische incasso

Schrijf in uw brief:

 • dat u uw automatische incasso wilt stopzetten
 • uw burgerservicenummer
  Let op: onderteken de brief.

Betalingsregeling aanvragen

Schrijf in uw brief:

 • uw verzoek om een betalingsregeling voor 12 termijnen
 • uw burgerservicenummer
  Let op: onderteken de brief.

Hoe werkt de betalingsregeling?

 • Met een betalingsregeling betaalt u invorderingsrente over de aanslag.
  Dit is standaard 2 % van het openstaande bedrag.
 • U krijgt een brief waarin de betalingsregeling wordt bevestigd.
  Het eerste bedrag moet u zelf voor de afgesproken datum overmaken.
 • Iedere keer dat u een maandbedrag overmaakt, krijgt u een nieuw betaalverzoek voor het volgende maandbedrag.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen.
 • Let op: De afgesproken betaaldatum, de hoogte van het bedrag en het aantal termijnen kunnen niet achteraf worden aangepast.
  Voor een nieuwe vordering vraagt u een nieuwe betalingsregeling aan.

Hoelang duurt het

 • Een betalingsregeling van 12 maanden kunt u direct regelen.
 • Een aanvraag voor een betalingsregeling van meer dan 12 maanden duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Voor wie is het

Alle inwoners en bedrijven van Rotterdam betalen belasting.
En kunnen een betalingsregeling aanvragen.

Let op: Automatische incasso kan niet worden aangevraagd:

 • door bedrijven
 • door eigenaren van meer dan 5 panden 
 • voor aanslagen die gaan over niet-woningen 
 • voor aanslagen minder dan € 50
 • voor aanslagen ouder dan 4 weken na dagtekening

Voorwaarden automatische incasso en betalingsregeling

Aanvragen automatische incasso

Is de machtiging binnen 4 weken na de datum van de aanslag binnen bij Belastingen? Dan wordt de belastingaanslag in 12 maandelijkse termijnen afgeschreven.
De automatische incasso geldt alleen voor het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen. Aanslagen voor andere heffingen vallen niet onder deze automatische incasso. U moet de andere heffingen zelf betalen binnen de termijn die op de aanslag staat.
Let op: Als u voor de aanslag Gemeentelijke heffingen een betalingsregeling heeft, dan kunt u geen automatische incasso aanvragen. Vraagt u automatische incasso aan? Dan gaat de incasso pas het volgende jaar in.

Stopzetten automatische incasso

U kunt op elk moment de automatische incasso stopzetten. U geeft dit uiterlijk 14 dagen vóór de eerstvolgende automatische incasso door.
Stopt u de automatische incasso? Dan betaalt u het bedrag dat overblijft in één keer. Vermeld het aanslagnummer (vorderingsnummer) bij uw betaling. Na het stopzetten krijgt u een bevestiging per post.

De bankgegevens:
IBAN: NL 97 ABNA 06 44 51 21 13
BIC: ABNA NL 2A

Datum afschrijving termijnbedrag

De eerste termijn wordt afgeschreven rond de vervaldatum die op de aanslag staat. Daarna worden de 12 termijnen aan het eind van de maand afgeschreven.

Regels

Meer informatie leest u in het Incassoreglement. Link opent een externe pagina.

Betalingsregeling bedrijven

Als ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling aanvragen:

 • Als uw belastingschuld hoger is dan € 10.000 dan moet u een zekerheidsstelling (een bankgarantie of een beslag) kunnen geven.
  Na uw aanvraag krijgt u een brief met meer informatie. Via het telefoonnummer op deze brief kunt u de behandeling van uw verzoek bespreken.
 • Zijn er in de afgelopen 3 jaar dwanginvorderingsmaatregelen aan u opgelegd? Dan moet u bij een belastingschuld van minder dan € 2.500 een zekerheidsstelling kunnen geven.
  Na uw aanvraag krijgt u een brief met meer informatie. Via het telefoonnummer op deze brief kunt u de behandeling van uw verzoek bespreken.

Contact

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen