Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

U kunt online en per post bezwaar maken. Online bezwaar maken kan alleen tegen afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen (OZB), belasting op roerende woonruimten en bedrijfsruimten (RWBB), rioolheffing en de WOZ-beschikking. Per post kunt u tegen alle heffingen bezwaar maken.

Online bezwaar maken. Link opent een externe paginaPer post bezwaar maken

Regels bij bezwaar na 6 weken

 • U kunt uw bezwaar na 6 weken alleen per post indienen.
 • De gemeente behandelt uw bezwaar wel, maar mag de waarde alleen verlagen (of verhogen) als dit meer dan 20% van de vastgestelde waarde betreft, met een minimum van € 5000. U kunt niet meer naar de rechter als u het niet eens bent met de beslissing.
 • Als u kunt bewijzen dat u een goede reden hebt waarom u niet op tijd bezwaar kon maken. dan wordt uw bezwaarschrift toch beschouwd als op tijd ingediend.

Hoelang duurt het?

 • Maakt u vóór 20 november bezwaar? Dan krijgt u hetzelfde jaar de beslissing.
 • Maakt u bezwaar tussen 19 november en 31 december? Dan krijgt u een beslissing maximaal 6 weken na uw bezwaar.

Als de gemeente meer tijd nodig heeft, kan het maximaal 6 weken langer duren.

Wanneer de gemeente te laat beslist, hebt u misschien recht op een geldbedrag. U leest er meer over op de pagina Melden van te late beslissing.

Wel of geen uitstel van betaling

Of u uitstel van betaling krijgt, ligt aan waar u bezwaar tegen maakt.

 • Bezwaar tegen afvalstoffenheffing
  Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de afvalstoffenheffing, dan hoeft u nog niet te betalen. U krijgt uitstel van betaling tot er een beslissing is genomen.
 • Bezwaar tegen WOZ-waarde
  Maakt u bezwaar tegen uw WOZ-waarde, dan krijgt u alleen uitstel van betaling over het deel waar u bezwaar tegen maakt. En alléén als u in het bezwaar aangeeft dat u uitstel van betaling wilt. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling.

Voor alle overige bezwaren krijgt u geen uitstel van betaling.

Na uw bezwaar

U hebt bezwaar gemaakt. Hoe nu verder?

U krijgt een brief waarin staat dat uw bezwaar ontvangen is. Als u geen brief hebt gekregen, belt u 14 010.

Uw bezwaar wordt zo snel mogelijk behandeld.
Volgens de wet moet de gemeente binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen.

Als u gelijk hebt

Als u gelijk hebt gekregen, wordt uw belastingaanslag aangepast of vernietigd.

Als u uw belastingaanslag al betaald hebt, krijgt u geld terug. Het bedrag wordt naar u overgemaakt.
Als u nog een ander bedrag moet betalen aan de gemeente wordt dat afgetrokken van het geld dat u terug krijgt. 

Als u geen gelijk hebt

Hebt u geen gelijk en is uw bezwaar afgewezen?
Dan verandert er niets aan uw belastingaanslag. U moet het bedrag betalen. Ook als u in beroep gaat.  

Kunt u de belastingaanslag niet in 1 keer betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Log in via Mijn Loket.. Link opent een externe pagina

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bij het vaststellen van de waarde gaat de gemeente uit van wat de waarde zou zijn op 1 januari van het vorige jaar. Dit noemen we de waardepeildatum. Deze waarde, de WOZ-waarde, is nodig om te berekenen welk bedrag aan gemeentebelastingen u moet betalen. Was u op 1 januari eigenaar en bent u het niet eens bent met de WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan.

Ook als u huurder bent kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als die volgens u niet klopt. U moet de reden van uw bezwaar wel goed aangeven. Redenen voor bezwaar kunnen bijvoorbeeld zijn dat de woning in een zeer slechte staat is. Of dat de gegevens in het taxatieverslag niet kloppen.

Meer informatie over de waardebepaling van de WOZ-waarden voor belastingjaar 2024 (peildatum 1 januari 2023) bekijkt u in het verantwoordingsdocument. In dit document vindt u algemene uitleg. 

Contact

Hebt u vragen, bel 14 010.

Veelgestelde vragen