Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

U kunt online en per post bezwaar maken. Online bezwaar maken kan alleen tegen afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen (OZB), belasting op roerende woonruimten en bedrijfsruimten (RWBB), rioolheffing en de WOZ-beschikking. Per post kunt u tegen alle heffingen bezwaar maken.

Online bezwaar maken. Link opent een externe paginaPer post bezwaar maken

Regels bij bezwaar na 6 weken

  • U kunt uw bezwaar na 6 weken alleen per post indienen.
  • De gemeente behandelt uw bezwaar wel, maar mag de waarde alleen verlagen (of verhogen) als dit meer dan 20% van de vastgestelde waarde betreft, met een minimum van € 5000,00. U kunt niet meer naar de rechter als u het niet eens bent met de beslissing.
  • Als u kunt bewijzen dat u een goede reden hebt waarom u niet op tijd bezwaar kon maken dan wordt uw bezwaarschrift toch als op tijd ingediend beschouwd.

Hoelang duurt het?

Maakt u vóór 20 november bezwaar? Dan krijgt u hetzelfde jaar de beslissing.

Maakt u bezwaar tussen 19 november en 31 december? Dan krijgt u een beslissing binnen 6 weken na uw bezwaar.

Als de gemeente meer tijd nodig heeft, kan het tot 6 weken langer duren.

Wanneer de gemeente te laat beslist, hebt u misschien recht op een geldbedrag. U leest er meer over op de pagina Melden van te late beslissing.

Wel of geen uitstel van betaling

Of u uitstel van betaling krijgt, ligt aan waartegen u bezwaar maakt.

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de afvalstoffenheffing, dan hoeft u nog niet te betalen. U krijgt uitstel van betaling tot er een beslissing is genomen.

Maakt u bezwaar tegen uw WOZ-waarde, dan krijgt u alleen uitstel van betaling over het deel waar u bezwaar tegen maakt. En alleen als u in het bezwaar aangeeft dat u uitstel van betaling wilt. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling.

Voor alle overige bezwaren krijgt u geen uitstel van betaling.

Na uw bezwaar

U hebt bezwaar gemaakt. Hoe nu verder?

U krijgt een brief waarin staat dat uw bezwaar ontvangen is. Als u geen brief hebt gekregen, belt u 14 010.

Uw bezwaar wordt zo snel mogelijk behandeld.
Volgens de wet moet de gemeente binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen.

Als u gelijk hebt

Als u gelijk hebt gekregen, wordt uw belastingaanslag aangepast of vernietigd.

Als u uw belastingaanslag al betaald hebt, krijgt u geld terug. Het bedrag wordt overgemaakt.
Als u nog een ander bedrag moet betalen aan de gemeente wordt dat afgetrokken van het geld dat u terug krijgt. 

Als u geen gelijk hebt

Heeft u geen gelijk en is uw bezwaar afgewezen?
Dan verandert er niets aan uw belastingaanslag. U moet het bedrag betalen. Ook als u
in beroep gaat.

Kunt u de belastingaanslag niet in 1 keer betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Log dan in via Mijn Loket.. Link opent een externe pagina

Contact

Hebt u vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen