Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Online bezwaar maken

Online bezwaar maken kan alleen tegen:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWBB)
 • rioolheffing
 • WOZ-beschikking

Online bezwaar maken moet binnen 6 weken.
Daarna kan het alleen nog met de post.

U maakt online bezwaar via de knop 'Bezwaar maken'. 
Log in met uw DigiD of eHerkenning.

Per post bezwaar maken

Tegen alle belastingaanslagen kunt u per post bezwaar maken. 
Schrijf in uw brief:

 • uw naam en adres
 • uw burgerservicenummer of klantnummer
 • het vorderingsnummer (dit staat op uw belastingaanslag)
 • de datum waarop u het bezwaar opstuurt
 • uw handtekening
 • de reden van uw bezwaar, bijvoorbeeld:
  • U bent het niet eens met de WOZ-waarde.
  • U bent geen eigenaar op 1 januari.
  • U woont met nog 1 persoon, maar u moet voor 3 personen betalen.
 • Is uw bedrijf verkocht, overgedragen of opgeheven?
  Of heeft uw bedrijf een andere naam of rechtsvorm gekregen?
  Stuur dan een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.
 • Heeft u een contract met een erkende particuliere afvalinzamelaar?
  Stuur dan een kopie van het contract, de factuur en het betalingsbewijs van de laatste maand mee.

Stuur de brief naar:
Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Voorbeeld van een brief bezwaar tegen de WOZ-waarde

Datum

Beste heer, mevrouw,
Ik maak bezwaar tegen de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor de woning of het gebouw met de onderstaande gegevens.

Vorderingsnummer: (staat op uw belastingaanslag)
Adres: (van uw woning)
Vastgestelde WOZ-waarde: (staat op uw belastingaanslag)
Moet zijn: het bedrag dat u denkt dat uw woning of gebouw waard is

Ik ben het niet eens met de vastgesteld waarde omdat…
Bijvoorbeeld:

 • Mijn woning is een ander type woning (vrijstaand, hoek, rij).
 • Mijn woning is minder groot of heeft een kleinere/geen garage/tuin/dakkapel.
 • Mijn woning is in mindere staat van onderhoud.

Met vriendelijke groet,
(handtekening)
Uw naam en telefoonnummer

Bezwaar maken voor iemand anders

Zet in de brief dat u bezwaar maakt voor de andere persoon.
Die persoon moet wel ondertekenen.
Naast de brief moet u ook een Machtigingsformulier sturen.

Regels bij bezwaar na 6 weken

Binnen 6 weken na de aanslag moet u bezwaar maken.
Maakt u bezwaar na 6 weken?
Dan moet u bewijzen dat u echt niet eerder bezwaar kon maken.
Anders wijst de gemeente uw bezwaar af.
U kunt wel in beroep gaan tegen die afwijzing. Dit doet u bij de rechtbank. Link opent een externe pagina.

Na uw bezwaar

U hebt bezwaar gemaakt. Hoe nu verder?

 • Hebben wij uw bezwaar ontvangen?
  U krijgt van ons een brief waarin staat dat we uw bezwaar hebben gekregen.
  Heeft u geen brief gekregen? Bel dan met 14 010, optie 1.
 • Of u uitstel van betaling krijgt ligt aan waartegen u bezwaar maakt.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de afvalstoffenheffing, dan hoeft u nog niet te betalen. U krijgt uitstel van betaling tot er een beslissing is gemaakt.
  • Maakt u bezwaar tegen uw WOZ-waarde. Dan krijgt u alleen uitstel van betaling over het deel waartegen u bezwaar maakt. En alleen als u dat heeft aangegeven in uw bezwaar. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling.
  • Voor alle overige bezwaren krijgt u geen uitstel van betaling.

Wij behandelen uw bezwaar zo snel mogelijk.
Volgens de wet moeten wij binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen.

 • Maakt u vóór 20 november bezwaar?
  Dan krijgt u hetzelfde jaar de beslissing.
  Als we meer tijd nodig hebben, mogen we het met 6 weken verlengen.
 • Maakt u bezwaar tussen 19 november en 31 december?
  Dan krijgt u een beslissing binnen 6 weken na uw bezwaar.
  Als we meer tijd nodig hebben, mogen we het met 6 weken verlengen.

Beslist de gemeente te laat?

Dan heeft u misschien recht op een geldbedrag.
U leest er meer over op de pagina Melden van te late beslissing.

Als u gelijk hebt

 • Hebt u gelijk gekregen? Dan passen wij uw belastingaanslag aan of vernietigen we het.
 • Hebt u uw belastingaanslag al betaald? Dan krijgt u geld terug.
  Dit kan op 2 manieren:
 1. Hebt u nog een ander bedrag bij ons openstaan?
  Dan verrekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt met het openstaande bedrag.
 2. Hebt u geen ander bedrag bij ons openstaan?
  Dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug op uw rekening.

Als u geen gelijk hebt

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen