Ga naar de hoofdinhoud

Belastingen

Iedereen die in Rotterdam woont ontvangt elk jaar het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Het aanslagbiljet ontvangt u per post of via Mijn Overheid. Op het biljet staan maximaal drie belastingen vermeld. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing.
Bent u eigenaar van een woning of bijvoorbeeld een garagebox? Dan staat ook rioolheffing en OZB-belasting op uw aanslagbiljet.

In de video hieronder krijgt u informatie over uw belastingaanslag en wat u kunt doen.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Welke belastingen betaal ik als Rotterdammer?

De gemeente haalt het huisvuil op bij woningen. Daarna verwerken wij het huisvuil. Met het geld van de afvalstoffenheffing betalen wij de hiervoor gemaakte kosten. Zo houden we Rotterdam schoon.

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Het maakt niet uit hoeveel afval u heeft.
Het aantal personen dat op uw adres staat ingeschreven bepaalt hoeveel u moet betalen.

Wilt u weten wat wij doen met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing? Via onderstaande links kunt u hierover korte video’s bekijken:

Wat kost het per jaar?

  • Adres met 1 persoon: € 296,00
  • Adres met 2 personen: € 354,60
  • Adres met meer dan 2 personen: € 383,90

De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen en het vervoer van afvalwater en hemelwater (regen en sneeuw).
Daarom onderhouden we het riool en leggen we bijvoorbeeld waterpleinen aan.
Met het geld van de rioolheffing betalen wij de gemaakte kosten hiervoor. Zo blijft u gezond en houden we in Rotterdam droge voeten.

Wilt u weten wat wij doen met de opbrengsten van de rioolheffing? Via onderstaande links kunt u hierover korte video’s bekijken:

Of lees meer op de pagina over het Waterloket.

Wat kost rioolheffing per jaar?

Eigenaren van een woning betalen rioolheffing. Dit is een vast bedrag per jaar.

Het basistarief in 2023 is € 258,60.

Het lage tarief van € 51,70 is voor woningen met een WOZ-waarde lager dan € 50.000. Dit zijn bijvoorbeeld garageboxen, opslagloodsen of een fietsenstalling.

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijs, een buurthuis of een speeltuin. Met het geld van de onroerendezaakbelasting betalen we de kosten hiervoor. Zo blijft Rotterdam een fijne stad om in te wonen.

Eigenaren van een woning betalen onroerendezaakbelasting. Dit is een percentage van de WOZ-waarde.
De WOZ-waarde geeft aan hoeveel uw woning waard is.

Het totale bedrag dat de gemeente ontvangt voor de onroerendezaakbelasting moet elk jaar ongeveer hetzelfde zijn.

Wat kost de onroerendezaakbelasting per jaar?

Het tarief is in 2023 0,0652% van uw WOZ-waarde. Per € 100.000 is dat € 65,20.

Eigenaren van een roerende woonruimte betalen Roerende Woon- en Bedrijfsruimte Belasting (RWBB). Dit is een percentage van de waarde van de woonruimte.
Een roerende woonruimte is bijvoorbeeld een woonboot of een woonwagen.

Wat kost belasting voor roerende woonruimten per jaar?

Het tarief is in 2023 0,0652% van de waarde. Per € 100.000 is dat € 65,20.

Alle tarieven en regels over de verschillende gemeentelijke belastingen staan in verordeningen. Deze verordeningen staan op overheid.nl. Klik op de belasting of heffing om naar de verordening te gaan.