Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Kwijtschelding afvalstoffenheffing aanvragen

U kunt vragen of u maar een deel van de afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Dit heet: kwijtschelding aanvragen. U kunt kwijtschelding online, per e-mail of per post aanvragen.

Online aanvragen Klik op de knop 'Kwijtschelding aanvragen'. U logt in met DigiD of eHerkenning.

Aanvragen per mail of per post

Vul het formulier Kwijtschelding afvalstoffenheffing in.
U mailt het ingevulde formulier naar kwijtscheldinggbr@rotterdam.nl.
Of u stuurt het per post naar het adres wat op het formulier staat.

Aanvragen als bewindvoerder

Gebruik het verkorte 'Aanvraagformulier kwijtschelding afvalstoffenheffing bewindvoerder'.

Bewijsstukken

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen. Belastingen kan later wel kopieën bij u opvragen. Hierover ontvangt u dan een brief. 

Bij uw aanvraag wordt gekeken naar uw situatie nu.
Bijvoorbeeld: u vraagt in 2023 kwijtschelding aan voor een aanslag uit 2022. Dan kijkt Belastingen naar uw situatie in 2023.
Dan heeft de gemeente extra bewijsstukken nodig.

Welke bewijsstukken kunnen worden opgevraagd, leest u bij de veelgestelde vragen.

  Na uw aanvraag: Vermogenstoets

  De gemeente bekijkt of u kwijtschelding kunt krijgen.
  De uitslag krijgt u per brief.
  Is uw aanvraag compleet?
  Dan staat in de brief dat u de vermogenstoets moet invullen.

   Tarieven

   In 2022 is kwijtschelding mogelijk voor 76,5% van het bedrag afvalstoffenheffing. Minimaal 23,5% moet u dus wel betalen.

   Eenheid Totaal aanslag Bedrag kwijtschelding Te betalen
   Eenpersoonshuishouden € 296,00 € 226,44 € 69,56
   Tweepersoonshuishouden € 354,60 € 271,27 € 83,33
   Driepersoonshuishouden of meer € 383,90 € 293,68 € 90,22

   In de brief van de gemeente staat welk bedrag u moet betalen. Dit bedrag moet u aanhouden.

   Uitstel van betaling

   Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft u alleen uitstel voor het bedrag dat vermeld staat bij 'bedrag kwijtschelding'.
   Als de vervaldatum voorbij is, wordt er ook invorderingsrente in rekening gebracht. Betaal het bedrag zo snel mogelijk. Zo voorkomt u dat u rente moet betalen.

   Automatische incasso en kwijtschelding

   Als u een automatische incasso heeft, dan wordt deze tijdens de behandeling van uw aanvraag tijdelijk gestopt.
   Na de uitspraak wordt uw automatische incasso weer gestart voor het resterende bedrag. U hoeft zelf niets te doen.

   Hoe lang duurt het

   U ontvangt binnen 3 maanden een brief over uw aanvraag. Hierin staat of u de kwijtschelding krijgt of dat er meer gegevens nodig zijn om de aanvraag compleet te maken. 
   Zijn er meer gegevens bij u opgevraagd? Dan ontvangt u binnen 6 maanden bericht nadat de bewijsstukken zijn ontvangen.

   Voor welk bedrag u deze periode uitstel van betaling heeft, kunt u nalezen bij het kopje 'Tarieven'.

   Voor wie is het

   • Inwoners van de gemeente Rotterdam met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen, bijvoorbeeld mensen met een (bijstands) uitkering of alleen AOW.
   • Ondernemers en zzp’ers kunnen alleen kwijtschelding aanvragen voor privé-aanslagen. Dit is de afvalstoffenheffing.
    De ondernemer of zzp’er krijgt in het nieuwe jaar een bericht met het verzoek om jaarcijfers en andere documenten van het bedrijf aan te leveren.

   Let op: Ben u eigenaar van een woning? Dan kunt u alleen voor de afvalstoffenheffing in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor de eigenarenbelasting en de rioolheffing verleent de gemeente geen kwijtschelding.

   Voorwaarden

   Of u kwijtschelding krijgt hangt af van:

   Heeft u de belastingaanslag al langer dan 3 maanden geleden betaald? Dan krijgt u geen kwijtschelding meer. U kunt tot 3 maanden na het betalen van uw belastingaanslag kwijtschelding aanvragen.

   Als u een koopwoning heeft, telt de overwaarde van uw woning mee als vermogen voor kwijtschelding. U hebt met een koopwoning waarschijnlijk geen recht op kwijtschelding.

   U mag één motorvoertuig hebben met een waarde tot € 3.350. Een tweede voertuig telt als vermogen. Als de waarde van uw tweede voertuig hoger is dan de belastingaanslag, krijgt u geen kwijtschelding.

   U mag één motorvoertuig hebben met een waarde tot € 3.350. De waarde vindt u op www.anwb.nl/auto/koerslijst/#/kenteken. Kijk naar de waarde bij “Inruilen bij een Autobedrijf”.

   Is uw motorvoertuig meer waard dan € 3.350? Dan moet het motorvoertuig onmisbaar zijn. Het voertuig is onmisbaar door ziekte of beperking van u of één van uw gezinsleden. Uw voertuig kan ook onmisbaar zijn voor uw werk. Bijvoorbeeld voor nachtdiensten of wanneer u niet met het openbaar vervoer op uw werk kunt komen.

   Het totale saldo van al uw bank- en spaarrekeningen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Het maximale bedrag hangt af van uw woonsituatie en bepaalde vaste lasten. Het bedrag dat u ongeveer maximaal op uw bank- en spaarrekeningen mag hebben staan:

   • Alleenstaand: € 3.175
   • Alleenstaand ouder: € 3.850
   • Echtgenoten: € 4.200

   Hebt u net iets meer spaargeld? Vraag dan toch kwijtschelding aan, omdat u door een paar uitzonderingen mogelijk toch kwijtschelding kunt krijgen.

   Bent u of is uw partner geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u per persoon geboren voor 1 januari 1935 € 3.350 extra op uw bankrekeningrekening hebben.

   Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijkt u naar het saldo op uw privérekeningen.

   Recht op kwijtschelding heeft u bij een laag netto-inkomen op of rond bijstandsniveau. Heeft u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of alleen AOW? Dan kunt u met uw inkomen kwijtschelding aanvragen. Heeft u een partner? Dan telt het netto-inkomen van uw partner ook mee. De bijstandsnormen kunt u vinden op: www.rotterdam.nl/hoogte-bijstandsuitkering. Voor pensioengerechtigden zijn de normen hoger.

   Als uw netto-inkomen met vakantiegeld hoger is dan bijstandsniveau, hebt u waarschijnlijk geen recht op kwijtschelding. Als uw inkomen net boven bijstandsniveau ligt, adviseren wij u om wel een verzoek om kwijtschelding te doen. Door bepaalde uitgaven hebt u mogelijk toch recht op kwijtschelding.

   Heeft u en/of uw partner een eigen bedrijf of bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing (privéaanslag). Er wordt eerst gekeken naar uw privébezittingen.

   • Heeft u privébezittingen (woning, motorvoertuig, privé banksaldo)? Dan wordt uw aanvraag afgewezen.
   • Heeft u geen privébezittingen? Dan wordt uw inkomen berekend. Dit kan pas als de jaarcijfers bekend zijn. U krijgt het jaar na uw aanvraag bericht om jaarcijfers en andere documenten van het bedrijf aan te leveren.

   Kwijtschelding van zakelijke belastingaanslagen kan alleen als er een schuldenakkoord met alle schuldeisers wordt afgesproken. U kunt hiervoor een voorstel tegen finale kwijting sturen (dwanginvorderingDV@rotterdam.nl).  

   Contactinformatie

   Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.

   Veelgestelde vragen

   Als u een brief heeft gehad waarin staat dat u geen automatische kwijtschelding krijgt, dan kunnen daar verschillende redenen voor zijn.

   Een aantal voorbeelden:

   • U heeft een te hoog inkomen.
   • U heeft teveel geld op uw rekening.
   • U heeft of had een auto van minder dan 9 jaar oud.
   • U heeft een auto van een bijzonder merk.

   Krijgt u geen automatische kwijtschelding, dan kunt u altijd nog zelf kwijtschelding aanvragen.

   Als u wilt weten waarom u geen automatische kwijtschelding krijgt, dan kunt u mailen naar kwijtschelddinggbr@rotterdam.nl.

   De gemeente heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een aanvraag. De reden van de afwijzing staat altijd in de afwijsbrief. De afwijzing hangt af van uw persoonlijke situatie.

   U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding als uw aanvraag niet compleet is. Of niet goed is ingevuld.

   • Heeft u een afwijzing gekregen omdat de bewijsstukken niet op tijd zijn opgestuurd? Dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt.
    Geef in het beroepschrift aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Onderaan de brief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.
   • Heeft u een afwijzing gekregen omdat u de vermogenstoets niet op tijd heeft ingevuld? Dan kunt u een nieuw verzoek indienen en daarna alsnog de vermogenstoets invullen.
   • Heeft u een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan worden de termijnen die al voorbij zijn in 1 keer geïncasseerd. Hiernaast loopt de automatische incasso weer voor de overgebleven termijnen.
   • Heeft u geen automatische incasso? Dan kunt u de aanslag in 1 keer betalen of een betalingsregeling aanvragen.

   De gemeente controleert een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner of medebewoner. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig. U stuurt de bewijsstukken samen met het originele retourformulier binnen 14 dagen op.

   Let op: u hoeft alleen bewijsstukken op te sturen van bedragen die voor het verzoek zijn gebruikt.

   Heeft u de bewijsstukken al opgestuurd of ingeleverd? Dan moet u dit nog een keer doen zodra deze brief is ontvangen. Ook als u vaker een brief ontvangt met het verzoek de bewijsstukken op te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de stukken onleesbaar zijn of de naam op een bankafschrift ontbreekt.

   Alle documenten moeten gaan over uw financiële situatie op het moment van de aanvraag. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indienen maximaal 2 weken oud zijn.

   Nee, u kunt geen bezwaar maken.
   U krijgt geen kwijtschelding voor het gehele bedrag van de heffing.
   De gemeenteraad heeft besloten dat u de kwijtschelding nog maar voor een deel van de aanslag kunt krijgen. Tegen een besluit van de gemeenteraad kunt u geen bezwaar maken. Een bezwaar hiertegen wordt altijd afgewezen.

   Heeft u tijdelijk onvoldoende geld en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u misschien een betalingsregeling afspreken met de gemeente. Die regeling kan inhouden dat u meer tijd krijgt om de belastingschuld te betalen.

   Op de pagina Gemeentelijke belasting betalen staat hoe u de betalingsregeling aanvraagt.

   Op de website bereken uw recht ziet u in een paar stappen waar u misschien recht op heeft. U ziet of u in aanmerking kan komen voor bepaalde toeslagen en of u kans heeft op kwijtschelding.

   Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft u alleen uitstel voor het bedrag dat vermeld staat bij 'bedrag kwijtschelding'.
   Na het verstrijken van de vervaldatum van uw aanslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht.
   U kunt het bedrag bij 'te betalen' het beste zo snel mogelijk betalen.

   Als u een automatische incasso heeft, dan wordt deze tijdens de behandeling van uw aanvraag tijdelijk gestopt. Na de uitspraak wordt uw automatische incasso weer hervat voor het resterende bedrag. U hoeft zelf niets te doen.

   Als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen te hoog is, zal uw verzoek tot kwijtschelding worden afgewezen.
   Het bedrag dat u ongeveer per huishouden op uw bankrekeningen mag hebben is:

   • bij een alleenstaande: € 1.500
   • bij een alleenstaande ouder: € 1.800
   • bij samenwonenden of echtgenoten: € 2.000

   Bent u geboren vóór 1 januari 1935? Dan mag u € 2.269 extra op uw bankrekeningen hebben.

   • U kunt kwijtschelding aanvragen tot 3 maanden na uw betaling van de gemeentelijke belastingaanslag.
    Is de laatste betaling langer dan 3 maanden geleden? Dan neemt de gemeente uw verzoek niet meer in behandeling.
     
   • Heeft u nog niet betaald, maar wel al eerder een afwijzing kwijtschelding gekregen? Dan krijgt u bericht dat de gemeente uw verzoek niet opnieuw behandelt.

   Het bedrag dat u als gedupeerde heeft ontvangen telt mee bij uw vermogen. Het Rijk heeft dit bepaald. Gemeenten moeten zich hieraan houden.
   U zult de aanslag afvalstoffenheffing helemaal moeten betalen, omdat u niet meer voor kwijtschelding in aanmerking komt.

   Deze belasting is er voor het ophalen van het afval. Het afval wordt voor iedereen opgehaald en iedereen die dat kan moet hieraan meebetalen.

   U kunt wel in delen betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemeentelijke belasting betalen.

   Als u kunt bewijzen dat uw saldo te hoog was omdat u energietoeslag had gekregen, dan wordt er opnieuw naar uw aanvraag gekeken.

   Mail uw bewijs naar kwijtschelddinggbr@rotterdam.nl.
   Vermeld daarbij uw volledige naam en adres.

   Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

   Inkomsten

   • loon, pensioen of uitkering
   • zorgtoeslag
   • huurtoeslag
   • energietoeslag
    Let op: Energietoeslag telt NIET mee als inkomsten.
    Door het wel door te geven, kunnen we hier rekening mee houden.
   • teruggave Belastingdienst; meestal maandelijks op de 15e dag van de maand
   • ontvangen alimentatie; kinderalimentatie of partneralimentatie of beiden
   • inkomsten uit verhuur

   Uitgaven

   • premie zorgverzekering
   • huurspecificatie
   • betalingsregeling Belastingdienst
   • betalingsregeling Waterschap
   • afschrijving hypotheekbedrag
   • alimentatiebetalingen

   Bezittingen

   • afschriften alle betaalrekeningen en spaarrekeningen
   • bewijs onmisbaarheid auto
   • gehandicaptenparkeerkaart
   • jaaroverzicht hypotheek