Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Beroep belastingen

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bijvoorbeeld een uitspraak op uw bezwaar. Dan kunt u dit digitaal laten weten of een brief sturen. Wij noemen dit een beroepschrift. U gaat dan in beroep bij de rechtbank in Rotterdam.

Uw beroepschrift moet uiterlijk 6 weken na de datum op de brief van de uitspraak op uw bezwaarschrift door de Rechtbank zijn ontvangen.

Meer informatie over beroep tegen een uitspraak van de gemeente kunt u vinden op rechtspraak.nl. Link opent een externe pagina.

Let op: bent u het niet eens met de beslissing over uw kwijtscheldingsverzoek of betalingsregeling? Neem dan geen contact op met de rechtbank, maar met de gemeente. U leest onderaan deze pagina hoe u dat doet.

Hoe u in beroep kunt gaan

U kunt digitaal in beroep gaan. Link opent een externe pagina. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Of u stuurt een brief. De brief stuurt u naar:
Rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht - en waar het om gaat.
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Kosten griffierecht

Als u in beroep gaat, betaalt u griffierecht. Van de rechtbank ontvangt u een bericht hoeveel en hoe u moet betalen.

Geen uitstel van betaling

Als u in beroep bent gegaan krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. U moet de belastingaanslag dus betalen voor de datum die in de brief staat.

U kunt de gemeente om uitstel van betaling vragen. Dit kan per e-mail aan jz.ftzgbr@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of per post:

Gemeente Rotterdam Belastingen
Postbus 924
3000AX Rotterdam

Beslissing op kwijtscheldingsverzoek of betalingsregeling

Let op: bent u het niet eens met de beslissing over uw kwijtscheldingsverzoek of betalingsregeling? Neem dan geen contact op met de rechtbank, maar met de gemeente. U leest hieronder hoe u dat doet.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u de gemeente een brief sturen. Dit heet een administratief beroepschrift.

U heeft 14 dagen om de brief te sturen. 
De datum op de brief met de beslissing is de start van die 14 dagen. 

Leg in uw brief uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Zet in uw brief de volgende gegevens:  

  • Uw naam, adres en handtekening
  • Uw telefoonnummer
  • Het kenmerk van de betalingsregeling of kwijtscheldingsverzoek. Dit nummer staat boven aan de brief die u van ons gekregen heeft
  • De datum waarop u in beroep gaat  
  • Waarom u het niet eens bent met onze beslissing.

Stuur uw brief naar:

College van burgemeester en wethouders
per adres directeur Belastingen Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Tot u de beslissing krijgt, heeft u uitstel van betaling.