Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

WOZ-taxatieverslag bekijken

U kunt het taxatieverslag, waarin de WOZ-waarde bepaling staat, online bekijken of schriftelijk aanvragen.

Bekijk uw taxatieverslag online via de knop 'Taxatieverslag bekijken'. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Taxatieverslag bekijken. Link opent een externe pagina

Overzicht verslag

Als u bent ingelogd:

 • klikt u 'aanslagen overzicht' aan
 • klikt u het plusje (+) aan bij het gewenste belastingjaar, hierdoor ziet u de details van een vordering
 • daaronder vindt u de keuze 'Toon taxatieverslag'

Taxatieverslag per post aanvragen

Stuur uw aanvraag naar:
Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Schrijf hierin:

 • het aanslagnummer
 • het adres van het betreffende pand
 • uw (bedrijfs)naam
 • uw geboortedatum (inwoners)
 • uw burgerservicenummer (burgers) / KvK-nummer (bedrijven)

Aanvraag tot verstrekking taxatieverslag aan derden

Vul het formulier 'Machtiging tot verstrekking WOZ-taxatieverslag aan derden' in.

Kosten

Het aanvragen van het taxatieverslag is gratis.

Voor wie is het

 • iedere eigenaar van een woning
 • iedere gebruiker en eigenaar van andere onroerende zaken

Notarissen

In de afgelopen jaren heeft u gebruik gemaakt van de notarisservice van Belastingen gemeente Rotterdam voor het opvragen van de WOZ-waarde en de zakelijke lasten over onroerende zaken die verkocht werden.

Gezien de nieuwe ontwikkelingen over de openbaarheid van de WOZ-waarden onderhoudt de gemeente deze service niet meer. U kunt namelijk sinds 1 oktober 2016 voor de vastgestelde WOZ-waarde terecht bij de landelijke voorziening WOZ. U kunt zich als afnemer van de WOZ-gegevens aanmelden via het Kadaster. Link opent een externe pagina.

Aan de hand van de geldende tarieven berekent u de hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing.

Let op!
Als u op 1 januari eigenaar/gebruiker was van het adres, dan krijgt u terecht de beschikking. De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het gehele jaar. Veranderingen in het belastingjaar (dus na 1 januari) hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Meesturen

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • een kopie van het deel uit het eigendomsbewijs, waarop staat dat u de eigenaar bent

De gemeente mag informatie vragen aan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken voor de waardebepaling en de waardevaststelling volgens de Wet WOZ. Voor het opvragen van de informatie gebruikt de gemeente inlichtingenformulieren. Volgens de Wet WOZ bent u verplicht om die informatie te geven. U bent dus wettelijk verplicht het formulier in te vullen.

Heeft het invullen van het inlichtingenformulier gevolgen voor de waardevaststelling van uw onroerende zaak?
Ja. De informatie is bedoeld om kennis te krijgen over de algemene waardeontwikkeling van onroerende zaken in de stad. Wanneer de informatie invloed heeft op de waarde van uw pand, dan wordt dit meegenomen bij de (her)taxatie.

Voorwaarden

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt dat de waarde van onroerende zaken elk jaar door de gemeente opnieuw moet worden vastgesteld.

De gemeente waardeert periodiek alle onroerende zaken in Rotterdam. Aan het begin van ieder jaar worden de aanslagbiljetten opgestuurd. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van alle andere onroerende zaken krijgen dan ook de WOZ-beschikking. Hierin staat de vastgestelde WOZ-waarde van het betreffende pand of woning.

De gemeente moet een vaste waardepeildatum aanhouden. De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld de WOZ-waarde voor 2014 is de waarde van uw pand, zoals die was op 1 januari 2013.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Hoe lang duurt het

Bij een schriftelijke aanvraag duurt de behandeling tussen de 5 en 10 werkdagen.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen? Bel met 14 010. 

Veelgestelde vragen