Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

WOZ-waarde

Elk jaar worden alle onroerende zaken in Rotterdam vastgesteld. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfspanden en bouwterreinen.

Bij het vaststellen van de waarde gaan we uit van wat de waarde zou zijn op 1 januari van het vorige jaar. Dit noemen we de waardepeildatum.
We hebben deze waarde, de WOZ-waarde, nodig om te berekenen welk bedrag aan gemeentebelastingen u moet betalen.

Wat is de WOZ?

WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende Zaken en komt van de Wet WOZ.
In de Wet WOZ staat hoe gemeenten de WOZ-waarde moeten bepalen.
De Waarderingskamer controleert of wij de regels van deze wet goed uitvoeren.
De Waarderingskamer is een overheidsorganisatie die gemeenten controleert op de kwaliteit van de WOZ-taxaties.

Hoe berekenen wij de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar de marktwaarde, kenmerken van de woning of het bedrijfspand en de marktgegevens op de waardepeildatum. Welke gegevens we hebben gebruikt voor uw woning, ziet u terug in uw taxatieverslag.

 • Marktwaarde
  De marktwaarde is de basis van wat de verkoopprijs zou zijn van uw woning of bedrijfspand op 1 januari vorig jaar.
  Hiervoor bekijken we verkoopprijzen van vergelijkbare woningen bij u in de buurt.
 • Kenmerken
  De kenmerken van de onroerende zaak bepalen de hoogte van de WOZ-waarde. Voor een woning gaat het om de volgende kenmerken:
  • Het type woning. Zoals een rijtjeshuis, een vrijstaande woning of een woning in een appartementencomplex.
  • De grootte van de woning.
  • Het bouwjaar van de woning.
  • De kadastrale oppervlakte.  Dit gaat over het perceel waarop uw woning is gelegen.
  • De ligging van de woning.
  • De staat van onderhoud van de woning
 • Marktgegevens
  We kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfspanden van de afgelopen jaren.
  We registreren en analyseren deze verkoopcijfers.
  De verkoopcijfers gebruiken we om de WOZ-waarde te bepalen van woningen of bedrijfspanden die erop lijken.
  Daarbij houden we rekening met de verschillen in de kenmerken.

Als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde

Heeft u uw taxatieverslag bekeken? En denkt u dat wij de WOZ-waarde te hoog of te laag hebben ingeschat?
Dan kunt u makkelijk en gratis bezwaar maken via de pagina Bezwaar belastingaanslag.