Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Gemeentelijke belastingaanslagen bekijken

U kunt een overzicht bekijken van uw gemeentelijke belastingenaanslagen.

U kunt uw belastingaanslagen online bekijken of ze per post opvragen. Online logt u in met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning. Kies voor ‘Per post opvragen’ om te zien hoe u een overzicht van uw belastingaanslagen per post opvraagt.

Online bekijken. Link opent een externe paginaPer post opvragen

Voor wie is het

Alle bewoners en bedrijven van Rotterdam betalen belasting.
Iedereen kan een overzicht van de belastingaanslagen online bekijken of per post opvragen.

  • Bent u ingeschreven bij de gemeente, dan krijgt u per huishouden tenminste 1 keer per jaar een belastingaanslag.
  • Woont u net in Rotterdam en hebt u zich ingeschreven bij de gemeente?
    Dan krijgt u een aanslag voor de rest van het jaar.

Gecombineerde belastingaanslag

Deze belastingen zijn bij elkaar gebracht in 1 belastingaanslag:

  • afvalstoffenheffing
  • WOZ-beschikking (wet Waardering Onroerende Zaken)
  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolheffing (alleen voor eigenaren)

Per woning of per ander gebouw krijgt u een aparte belastingaanslag.
Bent u het niet eens met de aanslag, dan maakt u per gebouw bezwaar.

Kosten

Het opvragen van het overzicht is gratis.

Hoelang duurt het

Online kunt u na het inloggen direct uw belastingaanslagen bekijken.
Vraagt u het overzicht op per post? Dan krijgt u het overzicht binnen 10 werkdagen thuisgestuurd.

Contact

Hebt u nog vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen