Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Verhuizing doorgeven

U verhuist binnen of naar Rotterdam. Geef maximaal 4 weken voor de verhuisdatum uw nieuwe adres door. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.

Geef online uw verhuizing door via de knop 'Verhuizing doorgeven'. Log in met uw DigiD. Kijk eerst welke documenten u moet toevoegen onder het kopje 'Meesturen'.

Meer informatie

Verhuist u vanuit Rotterdam naar een andere gemeente? Dan geeft u aan de nieuwe gemeente uw verhuizing door.

Belangrijk:
In sommige wijken heeft u een huisvestingsvergunning (HVV) nodig. Doe eerst de postcodecheck om te kijken of uw nieuwe woning in een wijk ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is.
Als u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan vraagt u deze aan op de pagina 'Verhuizen naar gebied met huisvestingsvergunning'. U geeft bij de aanvraag van de vergunning gelijk uw verhuizing door.

Weet wat je huurt

Gaat u een woning huren? Als huurder heeft u recht op een goed onderhouden woning voor een eerlijke prijs. Controleer of u een redelijke huurprijs betaalt op de website 'Weet Wat je Huurt'.

Verhuizen met parkeervergunning

Verhuist u naar een woning binnen een betaald parkeergebied? Vraag dan een tijdelijke parkeervergunning aan voor de tijd dat uw verhuizing wordt verwerkt. 

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Meesturen

U heeft waarschijnlijk aanvullende documenten nodig. Kijk in de tabel welke documenten op uw woonsituatie van toepassing zijn. U voegt de documenten toe aan uw online verhuisaangifte of uw aangifte per post.

Belangrijk: u levert alle documenten volledig ingevuld en ondertekend aan.

Uw nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Zelfstandig als huurder
 • een huurcontract of een verhuurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar en nog niet ingeschreven in het Kadaster
 • een kopie van de akte van levering toe
  óf
 • een kopie van het bewijs van eigendom
Beide documenten moeten zijn ondertekend door de notaris.
Inwonend bij de hoofdbewoner als huurder
 • een verklaring van inwoning*
 • een verhuurdersverklaring*
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen
Inwonend bij de hoofdbewoner als eigenaar
 • een verklaring van inwoning*
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen
Kamerbewoning
 • een huurcontract of een verhuurdersverklaring*

Let op:

 • Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Het contract of de verklaring moet ingevuld zijn door de eigenaar en beheerder.
 • Gaat u inwonen bij uw gehuwde/geregistreerde partner, (groot)ouders, (klein)kind, broer of zus? Dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.
 • Als u gaat inwonen heeft u altijd een verklaring van inwoning nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Verhuisaangifte per post

U heeft nodig:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs
 • het formulier 'Aangifte verhuizing'
 • aanvullende documenten (zie tabel)

U stuurt de documenten ingevuld en ondertekend naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Hoe lang duurt het

De verwerking van uw verhuisaangifte duurt 3 weken vanaf de datum van aangifte.

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Bekijk uw online aanvraag in het Digitaal Loket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voor wie is het

 • iedere meerderjarige die verhuist binnen Rotterdam
 • iedere andere meerderjarige die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier heeft van degene die verhuist
  Heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Zorg ervoor dat u zelf in persoon langskomt. U kunt niet iemand machtigen.
 • de ouder of voogd of verzorger voor zijn of haar kind jonger dan 16 jaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • iedere minderjarige van 16 en 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de aangifte voor hem of haar doen

Verhuist u naar een zorginstelling of verpleegtehuis, dan kan de instelling de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Vraag hiernaar bij uw zorginstelling of verpleegtehuis.

Let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel naar 14 010.

Veelgestelde vragen

U krijgt een bevestiging van uw verhuizing zodra deze verwerkt is. Deze bevestiging krijgt u per mail als u uw mailadres hebt opgegeven bij uw verhuizing. Als er geen mailadres van u bekend is, krijgt u de bevestiging per post.

 • U mag maximaal 4 weken voor uw verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente Rotterdam. De aanvraag wordt pas verwerkt op de dag die u heeft aangegeven als verhuisdatum.
 • Als u eerder dan 4 weken van tevoren uw aanvraag doet, dan wordt deze teruggestuurd.

Uw parkeervergunning stopt automatisch zodra de aangifte van verhuizing door de gemeente is verwerkt.
Alleen als u naar een adres binnen dezelfde parkeersector verhuist en er geen eigen parkeervoorziening bij is, blijft uw parkeervergunning doorlopen.

U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Parkeervergunning bewoner aanvragen'.

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.

Er zijn verschillende samenstellingen mogelijk:

 • een gezin (bijvoorbeeld: vader, moeder en kinderen)
 • een gezin en 2 personen die geen familie zijn van het gezin
 • 3 personen die onderling geen familie zijn
 • Als uw kind met u meeverhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven met uw DigiD
 • Verhuist uw kind apart? Geef de verhuizing dan per post door.
 • Verhuist uw kind naar uw adres vanaf het adres van uw ex-partner? Dan vraagt de gemeente om toestemming van uw ex-partner nadat u de verhuizing heeft ingediend. U ondertekent zelf het formulier 'Aangifte verhuizing'.

De verhuizing van een minderjarig pleegkind geeft u per post door. U voegt daarbij een verklaring toe waaruit blijkt dat het kind bij u mag worden ingeschreven (bijvoorbeeld van Jeugdzorg). U ondertekent de aangifte en voegt een kopie van uw eigen identiteitsbewijs toe.