Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Verhuizing doorgeven

U verhuist binnen of naar Rotterdam. Geef maximaal 4 weken voor de verhuisdatum uw nieuwe adres door. Of maximaal 5 dagen na de verhuisdatum.

Geef uw verhuizing online door of per post. Voor het online doorgeven hebt u DigiD nodig. Via de knoppen ziet u welke documenten u nodig hebt.

Online doorgevenPer post doorgeven

Voor wie is het

 • een volwassene (18 jaar of ouder) die verhuist binnen Rotterdam
  Verhuist u vanuit Rotterdam naar een andere gemeente? Dan geeft u aan de nieuwe gemeente uw verhuizing door. 
 • een volwassene (18 jaar of ouder) die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier heeft van degene die verhuist

  Let op: Hebt u een huisvestingsvergunning nodig? Zorg ervoor dat u persoonlijk langskomt. U kunt niet iemand machtigen. 

 • de ouder of verzorger van een kind jonger dan 16 jaar
 • de curator van een persoon die onder curatele is gesteld 
 • een kind van 16 of 17 jaar
  Tenzij de ouders of verzorgers de verhuizing doorgeven.

Verhuist u naar een zorginstelling of verpleegtehuis, dan kan de instelling de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Vraag hiernaar bij uw zorginstelling of verpleegtehuis. 

Let op: Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, dan geeft u apart van elkaar uw verhuizing door. 

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Hoelang duurt het

Het duurt maximaal 2 weken tot uw verhuizing in het systeem staat. 

Is mijn verhuizing al verwerkt door de gemeente?

Bekijk uw gegevens online in het Digitaal Loket. Link opent een externe pagina. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010.

Veelgestelde vragen