Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Parkeervergunning bewoner aanvragen

Woont u in een gebied met betaald parkeren in Rotterdam en heeft u geen eigen parkeerplek? Vraag dan een parkeervergunning voor bewoners aan.

U vraagt de parkeervergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met uw DigiD.

Online bekijken, aanpassen, opzeggen

Heeft u al een parkeervergunning, of heeft u een aanvraag gedaan?
Dan kunt u deze online bekijken, aanpassen of opzeggen.

Als het niet lukt

Bel voor vragen naar 14 010.

Meer informatie

Met een parkeervergunning parkeert u in uw gebied tegen een lager bedrag.
U vraagt een parkeervergunning aan voor de parkeersector waar u woont.
Let op: met parkeervergunning heeft u geen recht op een plek voor uw deur.
U kunt meerdere kentekens toevoegen aan uw vergunning. 

De gemeente controleert in alle straten of er is betaald voor het parkeren.
Er wordt dan gekeken:

 • of er een geldige parkeervergunning is
 • of er op een andere manier is betaald voor het parkeren op straat

Hiermee is uw vergunningpas niet nodig (behalve in sectoren 1b en 3b).

Kosten

Soort vergunning

Maand

Jaar

1e vergunning € 8,20 € 97,60
2e vergunning € 22,10 € 265,20

Voor wie is het

U voldoet aan al deze voorwaarden:

 • U woont in een betaald parkeergebied.
 • U staat ingeschreven op het adres waar u woont.
 • Bij uw woning of wooncomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein.
 • Het kenteken van de auto of brommobiel staat op uw naam.
  • Als het om een bedrijfsauto gaat, moet het kenteken op naam van het bedrijf staan. Uw werkgever moet kunnen aantonen dat de auto nodig is voor het werk van de burger die de parkeervergunning aanvraagt.
  • Als het om een leaseauto gaat, moet de leaseovereenkomst op naam van het bedrijf staan. Uw werkgever moet kunnen aantonen dat auto nodig is voor het werk van de burger die de parkeervergunning aanvraagt.
 • Uw auto voldoet aan de milieueisen:
  • De auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger.
  • De auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger.

Buitenlands kenteken

U kunt een parkeervergunning aanvragen voor een auto met een buitenlands kenteken. Dit kan online of per post.

Documenten die u nodig heeft:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van betalingsbewijs BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) of een kopie van vrijstelling BPM
 • een kopie van uw kentekenbewijs

Motorfiets

Voor een motorfiets heeft u geen parkeervergunning nodig. U mag de motor parkeren op de stoep als daar ruimte voor is. Houd rekening met wandelwagens en gehandicaptenvoertuigen.

De overige voorwaarden voor een aanvraag vindt u in het 'Uitvoeringsbesluit parkeren'.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Mogelijk kunt u wel een tijdelijke parkeervergunning krijgen.

Meesturen

 • Geef uw burgerservicenummer op en vul het kenteken in.
 • Geef ook uw rekeningnummer op als u kiest voor automatische incasso.

Voorwaarden

 • Maximaal 2 parkeervergunningen per adres.
 • Alleen kentekenhouders krijgen een parkeervergunning.
 • Bij nieuwbouw geeft de gemeente geen parkeervergunning.
 • Soms komt u eerst op een wachtlijst.
 • Alleen auto's die aan de milieueisen voldoen krijgen een parkeervergunning.

De parkeervergunning kunt u na toewijzing meteen gebruiken. Voor het gebruik van de parkeervergunning bekijkt u de voorschriften en de pagina Parkeersectoren.

Meer informatie vindt u op de pagina Parkeren.

Milieueisen

Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren worden alleen parkeervergunningen verleend voor auto’s die voldoen aan de milieueisen:

 • De auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger.
 • De auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger.

Deze beperking geldt voor alle betaald parkeergebieden en staat los van de Milieuzone Rotterdam. Aan oldtimers, auto’s van 40 jaar of ouder, worden wel parkeervergunningen verleend.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw of herontwikkeling worden afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt over parkeren. Dit kan betekenen dat u geen parkeervergunning krijgt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toewijzing of afwijzing van een parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

Parkeervergunning die niet op eigen naam staat

Als u een parkeervergunning aanvraagt die niet op uw eigen naam staat, dan heeft u een notariële akte nodig. Deze moet worden vastgelegd door een officiële en bevoegde notaris aangesloten als lid van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Notarissen.

De volgende informatie moet in de notariële akte staan:

 • Persoonlijke gegevens van de partijen die de overeenkomst aangaan (naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adres).
 • De kentekenhouder (naam) heeft een eigen voertuig en maakt hier geen gebruik van. (Naam bestuurder) is de bestuurder van het voertuig.
 • De kentekenhouder (naam) stelt zijn auto volledig ter beschikking aan de bestuurder (naam) en stelt laatstgenoemde in staat gebruik te maken van de auto alsof (naam bestuurder) eigenaar is van het voertuig.
 • (Naam bestuurder) aanvaardt alle verplichtingen die op (naam kentekenhouder) rusten alsof het zijn eigen verplichtingen zijn.
 • (Naam bestuurder) zal (naam kentekenhouder) vrijwaren voor alle schade (met inbegrip van boetes en dergelijke ter zake van kenteken gerelateerde (verkeers)overtredingen) die het gevolg is van het gebruik van de auto.
 • (Naam bestuurder) zal de volle verantwoordelijkheid dragen voor (verkeers)overtredingen die met de auto zijn begaan.
 • (Naam kentekenhouder) zal geen gebruik maken van de auto.
 • De overeenkomst wordt tot exclusief gebruik door Nederlands recht beheerst, met uitzondering van het Nederlandse recht dat uitsluitend van toepassing is in Caribisch Nederland.
 • Geschillen worden beslecht overeenkomstig de in het contract opgenomen geschillenbeslechtingsregeling.

Hoe lang duurt het

Als u online een parkeervergunning aanvraagt of aanpast, duurt het 5 werkdagen.
Als u met de post een parkeervergunning aanvraagt of aanpast, duurt het 6 weken.

Veelgestelde vragen

Dit betekent dat er bij uw woning, wooncomplex of bedrijfslocatie sprake is van een parkeervoorziening op eigen terrein (overdekt of niet overdekt).

Het maakt niet uit of de parkeerplaatsen te huur zijn of te koop. Of dat u het bedrag van de parkeerplaats op eigen terrein te hoog vindt of dat u meerdere auto's heeft. U krijgt dan een afwijzing op uw aanvraag voor een parkeervergunning.

Wat als ik geen eigen parkeergelegenheid kan krijgen?

Is er geen eigen parkeergelegenheid meer beschikbaar en u kunt laten zien dat u op de wachtlijst staat? Dan kunt u mogelijk een tijdelijke vergunning krijgen.

Parkeren met een 2e auto bij eigen parkeergelegenheid

Bij 2 auto's moet de eigenaar of beheerder van de bij het complex behorende parkeervoorziening een volverklaring afgeven. In deze verklaring moet staan dat er voor de 2e auto geen plaats is, zodat u een tijdelijke vergunning kunt krijgen.

 

Uw parkeervergunning stopt automatisch zodra de aangifte van verhuizing door de gemeente is verwerkt. De vergunning blijft geldig tot het eind van de maand waarin uw verhuizing is verwerkt.

Alleen als u naar een adres binnen dezelfde parkeersector verhuist en er geen eigen parkeervoorziening bij is, blijft uw parkeervergunning doorlopen.

U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen. Dit kan online of per post met het formulier opzeggen parkeervergunning. Bij post moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

Wilt u op het nieuwe adres ook een parkeervergunning? U geeft eerst uw verhuizing door. Vervolgens vraagt u een parkeervergunning aan.
Een blijvende parkeervergunning op het nieuwe adres krijgt u alleen:

 • als de verhuizing compleet wordt ingediend
 • als alle nodige stukken zijn ingeleverd en de verhuizing volledig is verwerkt
 • als u aan de voorwaarden voldoet

Tot die tijd kunt u eventueel een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

De parkeervergunning staat altijd op naam van de kentekenhouder, maar iemand anders kan de auto ook besturen. Let op! De vergunning is alleen geldig in de sector waarvoor hij is afgegeven en voor het kenteken van de vergunninghouder.

 

Ja, als nabestaande ontvangt u 2 weken na het overlijden een brief van de gemeente waarin staat hoe u de parkeervergunning kunt overnemen. U moet wel op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Als u niet aangeeft de parkeervergunning over te willen nemen, dan wordt de vergunning automatisch 1 maand na overlijden ingetrokken.

 1. Het parkeerbeleid in Rotterdam kent betaald parkeren met parkeervergunning. Door kentekenparkeren is de vergunningspas van papier of plastic komen te vervallen. De parkeervergunning wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is. De handhavers scannen de kentekens of het voertuig parkeert met een geldig parkeerrecht (vergunning). Het bewijs van uw vergunning is het toekenningsbesluit dat u toegestuurd heeft gekregen bij toekenning van de parkeervergunning. U vindt deze terug in Mijn Loket.
 2. Uw kenteken controleren of wijzigen doet u via Mijn Loket. Via Producten inzien of wijzigen krijgt u een overzicht van uw parkeervergunning(en). Daarna klikt u bij de juiste vergunning op details of wijzigen. In dit detailscherm ziet u een aanduiding Actief Kenteken. Als u dit wilt wijzigen klikt u op deze pagina op de knop Kenteken(s) Beheer. Let op ! Bij wijzigen van kenteken moet u NIET uw bestaande contract beëindigen.
 3. U moet het kenteken activeren waarmee u wilt parkeren. U kunt dit ieder moment van de dag wijzigen.
 4. U kunt van auto wisselen voor het parkeren. Ga naar Mijn Loket. Via Producten inzien of wijzigen krijgt u een overzicht van uw parkeervergunning(en). Daarna klikt u bij de juiste vergunning op details of wijzigen en vervolgens op de knop Kenteken(s) Beheer. In dit scherm kunt u kentekens wijzigen of activeren. Al opgevoerde kentekens kunt u snel activeren op uw telefoon of tablet via de kentekenapp. Dit is geen app uit een appstore maar een link naar een mobiele website met alleen de mogelijkheid om kentekens van al uw parkeervergunningen te activeren. Het is mogelijk om op actieve kentekens, vestigingsnummer of sector te zoeken.

Rotterdam kent 2 soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
  Met een parkeervergunning kunt u in een parkeersector onbeperkt (24 uur per dag en 7 dagen per week) parkeren op plaatsen met een parkeerautomaat.
 • de belanghebbendenvergunning
  Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Meer informatie vindt u in de informatiebladen parkeersector 1 en parkeersector 3.
In de informatiebladen vindt u de straten waar dit geldt.

De gemeente kan niet meer vergunningen uitgeven dan er beschikbare parkeerplaatsen zijn. Als in de avond iedereen thuis is, is goed te zien hoeveel auto’s er in het gebied geparkeerd staan. Vaak zijn deze auto’s overdag niet in het gebied geparkeerd, omdat mensen met de auto naar hun werk reizen. Ziet u overdag vrije parkeerplekken in het gebied? Dan denkt u misschien dat de gemeente meer vergunningen kan uitgeven. Toch is dat niet zo.

Als er meer vergunningen uitgegeven worden, zorgt dit voor problemen in de avonduren, als alle auto’s weer in het gebied staan. Ook houdt de gemeente bij het uitgeven van parkeervergunningen rekening met parkeerplaatsen die een ander doel hebben, bijvoorbeeld voor bezoekers, gehandicapten, autodate (deelauto) en elektrische laadpunten. Vrije parkeerplekken (overdag) zijn dus geen reden om meer vergunningen uit te geven aan bewoners.

Het kan zijn dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij uw aanvraag. Bewoners die een 1e bewonersparkeervergunning aanvragen, krijgen voorrang op aanvragen voor een 2e bewonersparkeervergunning. Daardoor moeten aanvragen voor een 2e bewonersparkeervergunning langer wachten of komen deze soms niet aan de beurt. De lengte van de wachtlijsten hangt af van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft, zoals verhuizingen of opzeggingen.

U vraagt een tijdelijke vergunning aan voor een sector in de buurt zodra u op de wachtlijst staat. Deze tijdelijke vergunning vraagt u gelijk online aan.

Het kan zo zijn dat er in de aangrenzende sectoren ook wachtlijsten gelden. De parkeersectoren met een wachtlijst vindt u onder de vraag In welke parkeersectoren/gebieden geldt een wachtlijst?

In de parkeersectoren of gebieden in onderstaande tabel geldt een wachtlijst:

Gebied

Sector

Centrum

1 tot en met 6
12
50

Charlois

20
23 tot en met 25

Delfshaven

51 tot en met 54
56 tot en met 58

Feijenoord

13
30 tot en met 35
37
38

Groot IJsselmonde

90 tot en met 93
95
97
99
100

Hillegersberg-Schiebroek

80
81

Kralingen-Crooswijk

60 tot en met 63
65
66

Noord

70 tot en met 76

Prins Alexander

40
41

Ja, dat kan. Zo kan bijvoorbeeld de vader de auto op naam van zijn zoon zetten en de vergunning 'overschrijven' zonder problemen te krijgen met wachtlijsten.

Overdragen van een parkeervergunning kan alleen aan een persoon met een Burgerservicenummer die ingeschreven is op hetzelfde adres.

Dit kunt u alleen online regelen:

 1. U voert in Mijn Loket het burgerservicenummer van de huisgenoot in aan wie de vergunning moet worden overgedragen.
 2. Deze persoon kan de vergunning overnemen door in te loggen op Mijn Loket en de aanvraag te voltooien.
 3. Tijdens het voltooien moet een kenteken worden opgegeven. Het kenteken moet op naam staan van deze persoon via kentekenregistratie, leasecontract of het moet een bedrijfsauto zijn. Het kenteken hoeft niet hetzelfde kenteken te zijn als de over te dragen vergunning.

Deze functie is alleen beschikbaar voor parkeervergunningen voor bewoners (geen tijdelijke parkeervergunningen).

Na het overdragen van de vergunning wordt deze door de gemeente automatisch stopgezet zodra de huisgenoot de overdracht heeft geaccepteerd.

Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren worden alleen parkeervergunningen verleend voor auto’s die voldoen aan de milieueisen:

 • de auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger
 • de auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger

Deze beperking geldt voor alle betaald parkeergebieden en staat los van de Milieuzone Rotterdam. Aan oldtimers, auto’s van 40 jaar of ouder, worden wel parkeervergunningen verleend.