Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Parkeervergunning bewoner aanvragen

Woont u in een gebied met betaald parkeren in Rotterdam en heeft u geen eigen parkeerplek? Vraag dan een parkeervergunning voor bewoners aan.

U vraagt de parkeervergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met uw DigiD.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Online bekijken, aanpassen, opzeggen

Heeft u al een parkeervergunning, of heeft u een aanvraag gedaan?
Dan kunt u deze online bekijken, aanpassen of opzeggen. Link opent een externe pagina.

Als het niet lukt

Bel voor vragen naar 14 010.

Meer informatie

Met een parkeervergunning parkeert u in uw gebied tegen een lager bedrag.
U vraagt een parkeervergunning aan voor de parkeersector. Link opent een externe pagina waar u woont.
Let op: met parkeervergunning heeft u geen recht op een plek voor uw deur.
U kunt meerdere kentekens toevoegen aan uw vergunning. 

De gemeente controleert in alle straten of er is betaald voor het parkeren.
Er wordt dan gekeken:

 • of er een geldige parkeervergunning is
 • of er op een andere manier is betaald voor het parkeren op straat

Hiermee is uw vergunningpas niet nodig (behalve in sectoren 1b en 3b).

Kosten

Soort vergunning

Maand

Jaar

1e vergunning€ 8,20€ 97,60
2e vergunning€ 22,10€ 265,20

Voor wie is het

U voldoet aan al deze voorwaarden:

 • U woont in een betaald parkeergebied.
 • U staat ingeschreven op het adres waar u woont.
 • Bij uw woning of wooncomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein.
 • Het kenteken van de auto of brommobiel staat op uw naam.
  • Als het om een bedrijfsauto gaat, moet het kenteken op naam van het bedrijf staan. Uw werkgever moet kunnen aantonen dat de auto nodig is voor het werk van de burger die de parkeervergunning aanvraagt.
  • Als het om een leaseauto gaat, moet de leaseovereenkomst op naam van het bedrijf staan. Uw werkgever moet kunnen aantonen dat de auto nodig is voor het werk van de burger die de parkeervergunning aanvraagt.
 • Uw auto voldoet aan de milieueisen:
  • De auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger.
  • De auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger.

Buitenlands kenteken

U kunt een parkeervergunning aanvragen voor een auto met een buitenlands kenteken. Dit kan online of per post.

Documenten die u nodig heeft:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van een betalingsbewijs BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen) of een kopie van een vrijstelling BPM
 • een kopie van uw kentekenbewijs

Motorfiets

Voor een motorfiets heeft u geen parkeervergunning nodig. U mag de motor parkeren op de stoep als daar ruimte voor is. Houd rekening met wandelwagens en gehandicaptenvoertuigen.

De overige voorwaarden voor een aanvraag vindt u in het 'Uitvoeringsbesluit parkeren. Link opent een externe pagina'.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Mogelijk kunt u wel een tijdelijke parkeervergunning krijgen.

Meesturen

 • Geef uw burgerservicenummer op en vul het kenteken in.
 • Geef ook uw rekeningnummer op als u kiest voor automatische incasso.

Formulieren per post versturen

U kunt alle formulieren ook per post versturen naar:
Gemeente Rotterdam Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Voorwaarden

 • U kunt maximaal 2 parkeervergunningen per adres krijgen.
 • Alleen kentekenhouders krijgen een parkeervergunning.
 • Bij nieuwbouw geeft de gemeente geen parkeervergunning.
 • Soms komt u eerst op een wachtlijst.
 • Alleen auto's die aan de milieueisen voldoen krijgen een parkeervergunning.

De parkeervergunning kunt u na toewijzing meteen gebruiken. Voor het gebruik van de parkeervergunning bekijkt u de voorschriften en de pagina Parkeersectoren. Link opent een externe pagina.

Meer informatie vindt u op de pagina Parkeren.

Milieueisen

Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren worden alleen parkeervergunningen verleend voor auto’s die voldoen aan de milieueisen:

 • De auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger.
 • De auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger.

Deze beperking geldt voor alle betaald parkeergebieden en staat los van de Milieuzone Rotterdam. Aan oldtimers, auto’s van 40 jaar of ouder, worden wel parkeervergunningen verleend.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw of herontwikkeling worden afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt over parkeren. Dit kan betekenen dat u geen parkeervergunning krijgt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toewijzing of afwijzing van een parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

Parkeervergunning die niet op eigen naam staat

Als u een parkeervergunning aanvraagt die niet op uw eigen naam staat, dan heeft u een notariële akte tussen de feitelijke gebruiker en de eigenaar nodig. Deze akte moet worden vastgelegd door een officiële en bevoegde notaris aangesloten als lid van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Notarissen.

De volgende informatie moet in de notariële akte staan:

 • Persoonlijke gegevens van de partijen die de overeenkomst aangaan (naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adres).
 • De kentekenhouder (naam) heeft een eigen voertuig en maakt hier geen gebruik van. (Naam bestuurder) is de bestuurder van het voertuig.
 • De kentekenhouder (naam) stelt zijn auto volledig ter beschikking aan de bestuurder (naam) en stelt laatstgenoemde in staat gebruik te maken van de auto alsof (naam bestuurder) eigenaar is van het voertuig.
 • (Naam bestuurder) aanvaardt alle verplichtingen die op (naam kentekenhouder) rusten alsof het zijn eigen verplichtingen zijn.
 • (Naam bestuurder) zal (naam kentekenhouder) vrijwaren voor alle schade (met inbegrip van boetes en dergelijke ter zake van kenteken gerelateerde (verkeers)overtredingen) die het gevolg is van het gebruik van de auto.
 • (Naam bestuurder) zal de volle verantwoordelijkheid dragen voor (verkeers)overtredingen die met de auto zijn begaan.
 • (Naam kentekenhouder) zal geen gebruik maken van de auto.
 • De overeenkomst wordt tot exclusief gebruik door Nederlands recht beheerst, met uitzondering van het Nederlandse recht dat uitsluitend van toepassing is in Caribisch Nederland.
 • Geschillen worden beslecht overeenkomstig de in het contract opgenomen geschillenbeslechtingsregeling.

Hoelang duurt het

Als u online een parkeervergunning aanvraagt of aanpast, duurt het 5 werkdagen.
Als u met de post een parkeervergunning aanvraagt of aanpast, duurt het 6 weken.

Veelgestelde vragen