Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Wachtlijst parkeervergunning

De parkeerdruk is in de meeste gebieden in Rotterdam hoog. Ook de vraag naar het aantal parkeervergunningen is in veel gebieden groter dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers met een parkeervergunning een parkeerplaats in hun gebied kunnen vinden, ongeacht het tijdstip. In elke parkeersector geldt daarom een maximumaantal vergunningen dat wordt uitgegeven. Zodra dit maximum is bereikt, ontstaat een wachtlijst. Deze wachtlijst voorkomt dat te veel parkeervergunningen worden uitgegeven. Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen van bewoners voor een tweede bewonersparkeervergunning.

Parkeervakken op straat in Blijdorp. Foto: Jan van der Ploeg.
Met een parkeervergunning blijft er een plek voor u beschikbaar. Foto: Jan van der Ploeg.