Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Tijdelijke parkeervergunning aanvragen

Een tijdelijke parkeervergunning wordt niet automatisch toegewezen. In veel parkeersectoren is er een wachtlijst. De gemeente geeft alleen parkeervergunningen uit als er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Tip: op een P+R Terrein kunt u gratis parkeren.

Lees eerst of u aan de voorwaarden voldoet bij 'Voor wie'. Doe de aanvraag online via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met uw DigiD als burger of eHerkenning als bedrijf.

Per post aanvragen

U kunt als bewoner en bedrijf ook per post een tijdelijke parkeervergunning aanvragen. De verwerkingstijd is dan 4 tot 6 weken.

Hulp bij aanvraag

Lukt het u niet? Bel 14 010.

Meer informatie

 • U kunt meerdere kentekens toevoegen aan uw parkeervergunning. U kunt met 1 auto tegelijk parkeren.
 • Een tijdelijke parkeervergunning wordt onder voorwaarden en voor minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden afgegeven.
 • De tijdelijke vergunning wordt na 12 maanden niet automatisch verlengd. U ontvangt een brief over de beëindiging van uw tijdelijke vergunning en of u kunt verlengen.
 • Meer informatie leest u in de 'Gebruiksvoorschriften tijdelijke parkeervergunning' (pdf).
 • Als u het niet eens bent met de toewijzing of afwijzing van een tijdelijke parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet leest u op de pagina Bezwaar maken.
 • Een overzicht van alle parkeerproducten vindt u op de pagina Parkeren.

Kosten

2022 Kwartaal Jaar
Bewoner 1e vergunning € 28,80 € 115,20
Bewoner elke volgende vergunning € 62,10 € 248,40
Bedrijven vergunning € 122,40 € 489,60

Betalen

U betaalt via automatische incasso of in 1 keer.
In de maand dat de vergunning ingaat, betaalt u gelijk voor alle maanden van dat jaar.
Loopt de vergunning door in een nieuw jaar, dan betaalt u in januari van dat nieuwe jaar voor de rest van de maanden.

Voor wie

 • U wilt gebruik maken van een bijbehorende garage of parkeerterrein, maar deze is vol.
 • U woont voor uw werksituatie in Rotterdam maar behoudt uw eigen woonadres.
 • U wilt van een tijdelijke vergunning in eigen sector gebruikmaken, maar deze sector is vol.
 • U gaat verhuizen maar u staat (nog) niet op het nieuwe adres ingeschreven.

Voorwaarden voor bedrijven

 • Een vestiging van het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd.
 • Er is een maximaal aantal vergunningen per vestiging vastgesteld aan de hand van het type bedrijf en het aantal werknemers. Voor deze gegevens wordt het handelsregister van de Kamer van Koophandel geraadpleegd.

Alle voorwaarden voor het verlenen van een parkeervergunning vindt u in het digitale 'Uitvoeringsbesluit parkeren'.

Meenemen

U moet een volverklaring uploaden als u op de wachtlijst staat van een parkeervoorziening die geen eigendom is van gemeente Rotterdam.

De volverklaring van de beheerder of eigenaar moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • de volverklaring is aan u gericht
 • de volverklaring is geprint op origineel briefpapier met logo
 • de volverklaring is ondertekend door de beheerder of eigenaar
 • de volverklaring toont aan dat u op een wachtlijst staat
 • de volverklaring is maximaal 6 weken oud

Let op: u mag een aanbieding voor een parkeerplaats op eigen terrein of parkeergarage in het verleden niet hebben geweigerd.

Hoe lang duurt het

De verwerking van aanvragen en wijzigingen duurt 5 werkdagen.

Contactinformatie

Voor vragen belt u 14 010.

Veelgestelde vragen

Of een tijdelijke parkeervergunning verlengt kan worden, hangt af van de reden waarom de tijdelijke parkeervergunning is afgegeven.

U ontvangt op tijd een brief waarin staat dat de einddatum van de tijdelijke parkeervergunning dichtbij komt. In die brief staat ook of u de vergunning kan verlengen en per wanneer. U vraagt de verlenging zelf aan in Mijn Loket.

U wilt een tijdelijke parkeervergunning met eigen parkeergelegenheid verlengen omdat deze nog steeds vol is. Klik op de knop 'verlengen' in Mijn Loket. Uw aanvraag wordt opnieuw op de voorwaarden beoordeeld. Zo moet u een nieuwe volverklaring uploaden.

U wilt een tijdelijke parkeervergunning aangrenzende sector verlengen. Klik op de knop 'verlengen' in Mijn Loket. Uw aanvraag wordt als een nieuwe aanvraag beoordeeld. Houd hierbij wel rekening met een mogelijke wachtlijst. Aanvragers uit de parkeersector krijgen voorrang op aanvragers uit een aangrenzende sector.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw tijdelijke parkeervergunning wanneer er een plaats in een parkeergarage beschikbaar komt.

Zodra u van de wachtlijst kan worden gehaald, wordt de tijdelijke parkeervergunning stopgezet. U krijgt een aantal weken de tijd om uw auto te verplaatsen.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Het bedrijf kan met eHerkenning wel parkeerkaarten aanvragen.

De gemeente kan niet meer vergunningen uitgeven dan er beschikbare parkeerplaatsen zijn. Als in de avond iedereen thuis is, is goed te zien hoeveel auto’s er in de wijk geparkeerd staan. Vaak zijn deze auto’s overdag niet in de wijk geparkeerd, omdat mensen met de auto naar hun werk reizen. Ziet u overdag vrije parkeerplekken in de wijk? Dan denkt u misschien dat de gemeente meer vergunningen kan uitgegeven. Toch is dat niet zo.

Als er meer vergunningen uitgegeven worden, zorgt dit voor problemen in de avonduren, als alle auto’s weer in de wijk staan. Ook houdt de gemeente bij het uitgeven van parkeervergunningen rekening met parkeerplaatsen die een ander doel hebben. Bijvoorbeeld voor bezoekers, gehandicapten, autodate (deelauto) en elektrische laadpunten. Vrije parkeerplekken zijn daarom geen reden om meer vergunningen uit te geven aan bewoners.

Rotterdam kent 2 soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
 • de belanghebbendenvergunning

Met een parkeervergunning parkeert u in een parkeersector onbeperkt, 24 uur per dag en 7 dagen per week, op plaatsen met een parkeerautomaat.

Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Meer uitleg en de straatnamen leest u in de informatiebladen 'Parkeersector 1' en 'Parkeersector 3' hieronder op de pagina.