Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Betaald parkeren

Rotterdam groeit. Veel Rotterdammers hebben een auto en er komen ook veel bezoekers met de auto naar de stad. In de stad is er te weinig parkeerruimte voor alle auto's. We willen de stad voor iedereen schoon, veilig en bereikbaar houden.

Daarom voeren we vanuit de gemeente Rotterdam onder andere betaald parkeren in en stimuleren we lopen, fietsen en het openbaar vervoer.

Betaald parkeren

Er zijn te weinig parkeerplaatsen in Rotterdam. We willen de parkeerdruk verminderen en ervoor zorgen dat ondernemers en bewoners hun auto in de buurt kunnen parkeren. Daarom moet u in veel wijken betalen voor een parkeerplaats. Bekijk op de kaart. Link opent een externe pagina in welke gebieden betaald parkeren geldt, op welke tijden en wat het uurtarief is. Om te voorkomen dat de parkeerdruk zich verplaatst, voert de gemeente in alle Rotterdamse gebieden binnen de Ring betaald parkeren in. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: het resterende deel van de Esch, Wielewaal, Pendrecht, Zuidwijk, Lombardijen en (Groot)-IJsselmonde. Bewoners en ondernemers van de wijken waarin het betaald parkeren wordt ingevoerd krijgen hier op tijd een brief met informatie over. In het centrum kost straatparkeren € 5,52 per uur, in de centrumschil € 2,76 per uur en in de buitenwijken betaalt u € 1,92 per uur.

Verlengen betaald parkeertijden

We verlengen in Rotterdam de tijden van betaald parkeren tot laat in de avond. Dat betekent dat in steeds meer gebieden betaald parkeren geldt tot 23.00 uur. Zo wordt het voor niet-bewoners nóg minder aantrekkelijk om in de wijk te parkeren. En bewoners die in het begin van de avond uit hun werk komen, vinden zo sneller een parkeerplek in de buurt van hun woning.

Gratis parkeren

Bezoekers kunnen hun auto gratis parkeren op een van de P+R-terreinen aan de rand van de stad.  Voor bezoekers die toch in het centrum willen parkeren, zijn er gemeentelijke parkeergarages. Die zijn goedkoper dan de parkeerplaatsen op straat.

Ander vervoer

We willen dat er zo min mogelijk mensen met de auto naar de stad komen. Dit noemen wij het 'autoluw' maken van de stad. Daarom zorgen we voor andere mogelijkheden van vervoer zoals deelfietsen en- scooters en (water)taxi's. Het is in Rotterdam ook mogelijk deelauto's te gebruiken, zodat u niet met de eigen auto de stad in hoeft. Bezoek de pagina Deelvervoer voor meer informatie.

Parkeervergunning voor bewoners

Als u in Rotterdam woont, dan kunt u tegen betaling een parkeervergunning aanvragen.
Dit kost voor de eerste parkeervergunning € 8,20 per maand en voor de tweede € 22,10 per maand. Voor familie en vrienden die op bezoek komen betaalt u minder parkeergeld. U krijgt daarvoor per jaar een vast aantal goedkopere 'parkeerminuten'; 500 uur in totaal. Voor deze 500 uur betaalt u € 0,11 per 10 minuten in plaats van het gebruikelijke parkeertarief. Bij een verlenging van de parkeertijden, worden de 500 uur die u per jaar ontvangt niet verhoogt.
Als u afhankelijk bent van mantelzorg, dan kunt u voor mantelzorgers een aparte parkeervergunning krijgen.

Parkeervergunning voor bedrijven en onderwijsinstellingen

De kosten voor een parkeervergunning voor bedrijven en onderwijsinstellingen bedragen €43,60 per maand.

Scanauto's

De gemeente Rotterdam zet scanauto's in om te controleren of mensen parkeren met een geldig parkeerbewijs en of zij voldoende parkeergeld hebben betaald. Heeft u geen of te weinig parkeergeld betaald? Dan krijgt u een parkeerbon.

Documenten

Bekijk hieronder de meest recente documenten over het parkeerbeleid in Rotterdam.

Parkeerboetes

Rotterdam zet scanauto’s in om te controleren of er wordt geparkeerd met een geldig parkeerticket. En of mensen voldoende parkeergeld hebben betaald. Heeft u geen of te weinig parkeergeld betaald? Dan krijgt u een boete.

De officiële naam hiervoor is 'naheffingsaanslag parkeerbelasting'.
Gemeente Rotterdam zet scanauto’s in om te controleren of u parkeergeld betaald heeft
Als u een verkeersovertreding begaat (bijvoorbeeld parkeren op de stoep), dan geeft Handhaving of de politie u een boete.
Er zijn verschillende boetes en naheffingen.

Vragen en antwoorden

Parkeeroverlast melden bij 14 010

Bel bij een hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd voertuig altijd 14 010. Dan komt er zo snel mogelijk een handhaver.
Als het gaat om een voertuig dat zó geparkeerd staat dat het gevaar oplevert voor anderen en 14 010 is niet bereikbaar, neem dan contact op met 0900 88 44, het servicenummer van de politie.

U kunt de melding ook online doorgeven via de pagina Melding maken of de MeldR app.