Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Basisregistratie personen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle bewoners van Rotterdam. Bijvoorbeeld uw naam, adres, nationaliteit, burgerservicenummer, de gegevens van uw ouders en wanneer en met wie u getrouwd bent.

De gemeente moet deze gegevens bewaren. Dit staat in de Wet BRP.
In die wet staan ook de verplichtingen voor u als bewoner. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen.

Als u langer dan 4 maanden in Nederland bent dan moet u zich inschrijven in de BRP.
U moet zich laten uitschrijven uit de BRP als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt.

U bent verplicht om de juiste en actuele persoonsgegevens door te geven aan de gemeente. Als er iets verandert in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, moet u dus zelf op tijd doorgeven.

Goede registratie

Het is belangrijk dat de gemeente de juiste gegevens van haar inwoners heeft. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken.
Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen.
Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP.
Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn. Bijvoorbeeld als er een ramp is. Om iemand op tijd te waarschuwen of op te sporen is een goede inschrijving juist dan belangrijk.
Allemaal redenen om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

Betere situatie voor de nieuwe bewoner

Personen die verhuisd zijn, maar hun nieuwe adres niet doorgeven aan de gemeente, staan in de Basisregistratie Personen (BRP) nog ingeschreven op hun oude adres.
Dat kan problemen veroorzaken voor de nieuwe bewoner van dat adres. Hij kan bijvoorbeeld minder uitkering krijgen of geen recht meer hebben op bepaalde toeslagen.
Om deze vervelende situatie te voorkomen kan de gemeente een adresonderzoek uitvoeren.
De gemeente schrijft de oude bewoner uit, zodat de nieuwe bewoner hier geen last meer van heeft.