Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Buitenlandse documenten registreren

Heeft u een document van een gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden? Zoals een huwelijk, overlijden, geboorte, echtscheiding, erkenning of adoptie? Dan moet u dat document bij ons laten registreren. U maakt daarvoor een afspraak.

Maak online een afspraak 'tonen brondocumenten' via de knop 'Afspraak maken'. Of u belt 14 010. Let op: u kunt per afspraak 1 document registreren.

Legaliseren of vertalen

Een buitenlands document is niet automatisch geldig in Nederland.
Het kan zijn dat u uw document moet legaliseren of laten vertalen.

Legaliseren betekent: een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Of u een document moet legaliseren en hoe, leest u op de pagina Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland. Link opent een externe pagina van de Rijksoverheid.

  1. Is uw document niet in het Engels of Nederlands?
    Dan moet u het document laten vertalen.
  2. Is uw document uit een land van de Europese Unie?
    Dan kunt u een meertalig modelformulier aanvragen.
    Dit doet u bij de lokale overheid waar u uw document heeft gekregen.
  3. Is uw document niet uit de Europese Unie? Dan gelden 2 regels:

Voor wie is het

Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven en voor wie buitenlandse documenten (brondocumenten) zijn opgemaakt. Het is niet mogelijk iemand te machtigen om de documenten voor u te laten registreren.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u de buitenlandse akte van geboorte, huwelijk of overlijden na de registratie in de BRP ook laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Link opent een externe pagina, telefoonnummer 14 070.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart. Heeft u dit niet? Dat kunt u ook een verblijfsvergunning of W-document meenemen.

Kosten

Het registreren van buitenlandse documenten is gratis.

Hoe lang duurt het

De afspraak aan de balie duurt 30 tot 45 minuten.
Het registreren van documenten duurt 10 weken.
Is er meer onderzoek nodig? Dan kan het langer duren.
Dit hoort u aan de balie.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen? Bel dan 14 010.