Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 16 min

Waterloket

Welkom op het Waterloket. Hier vindt u informatie over het stedelijk watersysteem in Rotterdam. Dit is het geheel van rioolstelsels, buitenruimte en oppervlaktewater dat het afvalwater, grondwater en hemelwater in Rotterdam verwerkt.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater en neerslag. Ook hebben we een grondwaterzorgplicht. Hiervoor beheren en onderhouden we onder meer een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen.

Op deze pagina vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan het aanvragen van een rioolaansluitvergunning of visvergunning, welke risico’s u loopt tijdens een overstroming, wat u wel en niet in het riool mag gooien en hoe wateroverlast in en rond uw huis ontstaat.

Informatie over het rioleringsbeleid van de gemeente Rotterdam en alle werkzaamheden rondom het stedelijk watersysteem vindt u in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Rioolheffing

Ieder jaar betalen Rotterdammers rioolheffing. In 4 verschillende afleveringen vertellen we waarom dit nodig is en wat we met dit geld doen. We nemen u mee langs de grootste kostenposten die betaald worden, zoals de gemalen, rioolvervangingsprojecten en het opvangen van regenwater. Bekijk hieronder de eerste aflevering:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meldingen of klachten over water?

In Rotterdam hebben we veel te maken met water. Het stroomt door de stad, het valt uit de lucht op ons neer en het zit in de grond. Helaas veroorzaakt het water soms problemen. Wij als gemeente proberen u dan te helpen en handvatten te bieden.

Ervaart u dringende problemen met water? Meld dit via MeldR, zodat we het indien mogelijk snel kunnen oppakken en oplossen. Op de meldingenkaart in de MeldR-app kunt u bekijken of er al een melding is gemaakt van uw probleem. U kunt ook bellen met 14 010 om uw probleem te melden, maar MeldR heeft onze voorkeur.

Nieuws

Wat kunt u zelf doen bij wateroverlast?

Bij hevige of langdurige buien kan er in korte tijd zoveel water vallen, dat het watersysteem en de riolering het niet meer aankunnen. Dit zorgt voor wateroverlast. Als gemeente zorgen wij voor de verwerking van regenwater, maar u kunt ook helpen wateroverlast in uw omgeving te verminderen.

Aanpassen aan het klimaat

Het klimaat verandert. Extremer weer komt vaker voor. Wij proberen de stad daarom beter in te richten om ons hierop voor te bereiden. Dit doen we met het Rotterdams Weerwoord. U kunt ook meehelpen. Bijvoorbeeld door uw tuin groener te maken of regenwater op te vangen. Hier kunt u subsidie voor aanvragen.

De Rotterdamse riolering

In Rotterdam hebben we meer dan 2.500 kilometer aan riool. Het belangrijkste doel van riolering is de bescherming van de volksgezondheid. Maar een riolering draagt ook bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij onderhouden het stelsel van riolen, persleidingen en gemalen in de stad.

Buitendijks wonen of werken

Waterveiligheid in Rotterdam is erg belangrijk. We hebben van meerdere kanten te maken met water: vanuit de zee, rivieren en de lucht. Om Rotterdam te beschermen tegen al dat water hebben we dijken en keringen. Maar er is ook een groot oppervlak dat niet wordt beschermd, zoals het Noordereiland, de Kop van Feijenoord en het Scheepvaartkwartier. Dit noemen we de buitendijkse gebieden.

Oppervlaktewater in Rotterdam

In Rotterdam zijn veel sloten, singels, vijvers en plassen. Dit noemen we oppervlaktewater. Als gemeente zijn we voor een groot deel van het oppervlaktewater verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud.

Grondwater op openbaar en particulier terrein

Grondwater is water dat via sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt. Ook regenwater dat de bodem infiltreert tot het niet meer verder kan, noemen we grondwater. Er zijn allerlei redenen waardoor de grondwaterstand op een bepaalde plaats kan veranderen. Dit kan vervelende gevolgen hebben in openbaar gebied of op particulier terrein.

Vragen en antwoorden

Voor meer informatie over water of riolering kunt u ook de onderstaande folders en webpagina’s bekijken:

Belangrijke partners van de gemeente bij het beheer van het water

Werken aan waterveiligheid doen we niet alleen. We krijgen veel hulp van de 3 waterschappen die in Rotterdam actief zijn:

Zij zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit via de afvalwaterzuivering, de waterkwantiteit (zorgen voor droge voeten) en waterkeringen.

Meer informatie

Heeft u andere vragen over water en riolering? Stuur dan een mail naar het Waterloket via waterloket@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.