Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

GRP

Het rioleringsbeleid van de gemeente ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit biedt een overzicht van de ontwikkelingen die zich nu en in de toekomst afspelen in het stedelijk watersysteem van Rotterdam.

Daarnaast laten we in het plan zien hoe wij als gemeente reageren op ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie en de woningbouwopgave, met onze strategie 'van buis naar buitenruimte'. En we geven aan wat de plannen betekenen voor de hoogte van de rioolheffing.

Stedelijk watersysteem van de toekomst

Het stedelijk watersysteem bestaat uit het rioolstelsel, de buitenruimte en het oppervlaktewater- en grondwatersysteem. Dit systeem verzamelt, transporteert en verwerkt met name huishoudelijk afvalwater, grondwater en afstromend hemelwater. Het stedelijk watersysteem is een uitgebreid geheel aan objecten, zoals gemalen, riolen en watergangen. We werken in veel projecten samen met waterschappen, bewoners en andere partijen aan om het zo toekomstbestendig mogelijk in te richten. 

Strategie 'van buis naar buitenruimte'

Meer en grotere rioolbuizen aanleggen is niet meer voldoende om het stedelijk watersysteem van Rotterdam op orde en klimaatbestendig te houden. Want door de klimaatverandering neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze gezondheid, veiligheid en economie. 

Met de strategie ‘van buis naar buitenruimte’, de rode draad in het GRP, beschrijven we hoe we werken aan het stedelijk watersysteem van de toekomst. Onze strategie bestaat uit 3 pijlers: slim beheer, klimaatgerichte normering en gebiedsgericht werken.

Speerpunten van onze strategie

Onderdeel van deze strategie is het verbeteren van ongeveer 2.500 kilometer riolering. We werken hiermee toe naar een stedelijk watersysteem dat draait om hergebruik en aanpassing. Maar we kunnen dit als gemeente Rotterdam niet alleen. Daarom werken we samen met andere partijen, zoals nutsbedrijven, waterschappen, woningcorporaties en bewoners. Dit noemen we integraal werken.
Daarnaast combineren we programma’s en investeringen om de overlast voor de stad zoveel mogelijk te beperken. En we geven Rotterdammers een grotere eigen rol in het verwerken van het hemelwater op eigen terrein. Het afkoppelen van de dakafvoer en het aanleggen van een waterberging op eigen terrein spelen daarin een belangrijke rol. Zo werken we samen toe naar een stedelijk watersysteem van de toekomst.

Rotterdams Weerwoord

Het Rotterdams Weerwoord is het Rotterdamse antwoord op de klimaatverandering. Dit GRP sluit daarop aan. Ook draagt het bij aan de doelen uit het Rotterdams Weerwoord.

Daarnaast combineren we programma’s en investeringen om de overlast voor de stad zoveel mogelijk te beperken. En we geven Rotterdammers een grotere eigen rol in het verwerken van het hemelwater op eigen terrein. Het afkoppelen van de dakafvoer en het aanleggen van een waterberging op eigen terrein spelen daarin een belangrijke rol. Zo werken we samen toe naar een stedelijk watersysteem van de toekomst.

Meer informatie

De 'Overzichtstekening stedelijk watersysteem' - bijlage 5 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) - kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar: waterloket@rotterdam.nl. Link opent een externe paginaHier kunt u ook terecht voor andere vragen over het Gemeentelijk Rioleringsplan.