Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Bedrijfsleidersvergunning aanvragen

Heeft u als ondernemer een plek op de Rotterdamse markt? Dan kunt u een bedrijfsleider aanwijzen die uw marktverplichtingen nakomt als u er niet bent. U mag deze aanvragen voor maximaal 3 personen die geen actieve Rotterdamse marktrechten hebben. De bedrijfsleidersvergunning is net zo lang geldig als de marktvergunning van de vasteplaatshouder geldig is.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' regelt u de aanvraag voor de bedrijfsleidersvergunning. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Na het indienen

Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren.
De kosten betaalt u aan de balie van de afdeling Markten. U kunt alleen pinnen.

Afdeling Markten

Kleinpolderplein 5
3042 CE Rotterdam
Telefoon: 010 267 6150

Kosten

In 2023 kost het aanvragen van een bedrijfsleidersvergunning € 70,60.

Meenemen

Om een bedrijfsleidersvergunning aan te vragen heeft u de volgende originele gegevens nodig:

  • geldige legitimatiebewijzen van u en van de bedrijfsleider
  • standaard uittreksel van de bedrijfsleider (niet ouder dan een maand) uit de Basisregistratie personen.
  • bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit de registratie als bedrijfsleider in de onderneming blijkt. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand.
  • 1. loonbelastingverklaring, niet ouder dan een jaar en een arbeidsovereenkomst voor hetzelfde aantal uren als de uren dat de vasteplaatshouder op de markt zijn staanplaats inneemt óf
    2. een loonstrookje van de bedrijfsleider, als die al in dienst is van de vasteplaatshouder
  • goed gelijkende pasfoto van de bedrijfsleider

Hoelang duurt het

5 werkdagen.

Voor wie is het

Alleen een vasteplaatshouder (ondernemer met een vaste plaats op de Rotterdamse Markt) kan een bedrijfsleidersvergunning aanvragen.

Let op: Mede-eigenaren of vennoten kunnen dit niet namens een vasteplaatshouder doen.

Contact

Heeft u vragen, bel 14 010.