Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vervangvergunning aanvragen

Als ondernemer met een plek op de Rotterdamse markt kunt u een vervanger aanwijzen die uw marktverplichting tijdens uw vakantie of ziekte nakomt.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' regelt u de aanvraag voor de vervangvergunning. U logt in met uw DigiD.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

U kunt een vervangvergunning aanvragen voor:

 • uw echtgenoot, echtgenote of relatiepartner
 • een bloedverwant of aanverwant in de eerste graad
 • een persoon die bij de vergunninghouder in loondienst is

Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren.
De kosten betaalt u aan de balie van de afdeling marktkooplieden. U kunt alleen pinnen.

Voorwaarden

De vervanging voor ziekte geldt maximaal 2 jaar, vanaf de dag van ziekmelding. De vervangvergunning die afgegeven is door ziekte, verlengt u om de 3 maanden.

De vervangvergunning voor vakantie is maximaal 8 weken per jaar geldig.

Kosten

In 2023 bedraagt het tarief voor het behandelen van uw aanvraag € 70,60.

In 2024 bedraagt het tarief voor het behandelen van uw aanvraag € 76,60.

Meenemen

Om een vervangvergunning aan te vragen heeft u de volgende originelen nodig:

 • geldig legitimatiebewijs van u en uw vervanger
 • goed gelijkende pasfoto van de vervanger

Om een vervangvergunning te regelen voor een persoon die bij u in loondienst is, heeft u de volgende originelen nodig:

 • geldig legitimatiebewijs van u en uw vervanger
 • standaard uittreksel van de vervanger, niet ouder dan 1 maand, uit de Basisregistratie personen.
 • loonbelastingverklaring, niet ouder dan 1 jaar en een arbeidsovereenkomst voor hetzelfde aantal uren dat de vergunninghouder op de markt de staanplaats inneemt.
  Of een loonstrookje van de vervanger, als hij al in dienst is voor de vergunninghouder
 • goed gelijkende pasfoto van de vervanger

Hoelang duurt het

5 werkdagen.

Voor wie is het

Alleen een vergunninghouder kan een vervangvergunning aanvragen.

Met een vergunninghouder wordt bedoeld een ondernemer:

 • met een vaste plaats op de Rotterdamse Markt óf
 • die op de wachtlijst staat voor een vaste plaats op de Rotterdamse markt

Let op: Mede eigenaren of vennoten kunnen niet namens een vergunninghouder een Vervangvergunning aanvragen.

Contactinformatie

Heeft u vragen, neem dan contact op met 14 010.