Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Marktvergunning aanvragen

Om als ondernemer een plek te hebben op de Rotterdamse markt heeft u een vergunning nodig.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' regelt u online de aanvraag voor de marktvergunning. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Na het indienen van de aanvraag moet u de gevraagde gegevens inleveren. De kosten betaalt u (alleen met pin) aan de balie van de afdeling Markten.

Vaste plaatshouders en meelopers

In en om Rotterdam  zijn er  markten op 14 verschillende locaties. Elke markt heeft een vast aantal marktplaatsen voor marktvergunninghouders.

Er zijn plaatsen voor vaste plaatshouders maar ook voor meelopers, die in aanmerking komen voor beschikbare dagplaatsen.
Meelopers melden zich aan voor een plek op de wachtlijst.

U wordt altijd ingeschreven als meeloper als u:

 • de aanvraag heeft ingediend
 • de gevraagde gegevens heeft ingeleverd
 • de kosten heeft betaald

Meer informatie

Meer informatie over de Rotterdamse markten en de voorwaarden vindt u in de Verordening rechten markten 2022. Link opent een externe pagina.

Kosten

 • De marktvergunning kost € 70,60 in 2023. De marktvergunning is 5 jaar geldig.
 • Voor de inschrijving op de wachtlijst betaalt u € 18,30 in 2023. Deze inschrijfkosten moet u per inschrijving, per markt, per kalenderjaar betalen.
 • Per marktdag betaalt u ook marktgeld voor de inname van het marktterrein en de elektriciteitsvoorzieningen. Kijk voor een overzicht bij markttarieven. Link opent een externe pagina.

Meesturen

Om u in te schrijven op een Rotterdamse warenmarkt heeft u de volgende gegevens (origineel) nodig:

 • geldig legitimatiebewijs
 • standaarduittreksel (niet ouder dan 1 maand) uit de Basisregistratie personen (BRP)
 • een inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • uittreksel van uw inschrijving van de Kamer van Koophandel (alleen voor nieuwe inschrijvingen, niet ouder dan 1 maand)
 • een bewijs waaruit blijkt dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van het uitoefenen van het marktbedrijf (WA verzekering als koopman of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)

Hoelang duurt het

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt per markt en per branche van 1 tot 6 jaar.
U kunt zich inschrijven op de wachtlijsten van de markten van uw keuze via het e-mailadres marktaanmeldingSB@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Hiervoor moet u bij inschrijving en daarna ieder jaar vóór 1 januari de kosten betalen.

Voor wie is het

Voor ondernemers die een marktplaats willen op de markten binnen Rotterdam.

Voorwaarden

Vaste plaats

De vrijgekomen plaatsen worden 1 keer per jaar toegewezen aan ondernemers op de markt. De vaste plaatshouders krijgen voorrang bij het kiezen van een nieuwe plaats. De overige beschikbare plaatsen worden toegewezen aan meelopers.

Aangepaste openingstijden balie afdeling markten

De balie afdeling markten is alleen op afspraak geopend.
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 010 267 61 50. 
Of stuur een e-mail  naar marktenstz@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Meeloopronde

Na inschrijving op de wachtlijst kunt u zich ’s ochtends op de betrokken markt melden voor de meeloopronde. Tijdens deze ronde wijst de marktmeester de beschikbare dagplaatsen aan. 
De aanmelding waarmee u zich laat inschrijven op de wachtlijst als meeloper wordt direct verwerkt.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.