Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) starten

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere onderneemomgeving.

Meer informatie

Een BIZ is handig als ondernemers met extra faciliteiten het ondernemersklimaat willen versterken in een winkelgebied of bedrijventerrein. Bijvoorbeeld met kerstverlichting, bloembakken, graffitiverwijdering en cameratoezicht.

Uw onderneemomgeving aanpakken? Het kan met BIZ: voor en door ondernemers.

BIZ-plan maken

Eerst maakt u samen een BIZ-plan met geplande activiteiten, inclusief begroting. Na goedkeuring van de gemeente komt er een draagvlakmeting. Als die positief is, komt er een heffing voor alle ondernemers in de BIZ. De heffing loopt via de gemeente en gaat als subsidie naar uw BIZ-stichting.

BIZ aanvragen

Om een BIZ te beginnen doorloopt u een aantal stappen:

 1. Lees de BIZ-planning.
 2. Vraag de 'BIZ-aanmeldingsbrief' aan, zie ook onder het kopje 'Belangrijke BIZ-documenten'.
 3. Stuur uiterlijk op 1 februari de BIZ-aanmeldingsbrief naar biz@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

BIZ-gebieden op de kaart

Wilt u zien welke gebieden al samenwerken in een BIZ? Kijk dan op deze kaart. Link opent een externe pagina.

Ontdek de BIZ!

Bekijk hieronder het filmpje en ontdek hoe u samen uw bedrijventerrein of winkelstraat kan verbeteren.

Let op: alleen als u de cookies accepteert, kunt u het filmpje bekijken.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Voordelen

BIZ-stichting

De gemeente stelt een heffing in die alle ondernemers in de BIZ betalen. Het geld wordt in de vorm van een subsidie gegeven aan de BIZ-stichting.

De BIZ-stichting investeert deze subsidie in

 • meer leefbaarheid
 • veiligheid
 • ruimtelijke kwaliteit
 • of economische ontwikkeling in de openbare ruimte (boven op wat de gemeente al doet)

Maar u kunt het geld ook gebruiken voor promotie- en internetactiviteiten.

Voordelen

 • Door de handen ineen te slaan, bereikt u sneller en/of beter uw doelen.
 • Alle gebruikers en/of eigenaren betalen mee: een eerlijke lastenverdeling, zonder ‘meelifters’ (mensen die niet meebetalen maar wel meeprofiteren).
 • Doordat iedereen meebetaalt, komen gezamenlijke verbeteringen van de grond.
 • Langsgaan om contributie te innen hoeft niet meer.
 • Er is meer budget.
 • De BIZ draagt bij aan het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door
  • de aanpak van verrommeling
  • een evenement of marketingactie
  • het verbeteren van de veiligheid en uitstraling

Resultaat: een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied of bedrijventerrein!

Kosten

In principe zijn er geen kosten.

Wél moet een stichting of vereniging tijdens het traject rekening houden met de zogenaamde perceptiekosten (3% van de geïnde gelden). Deze kosten zijn voor het dekken van de kosten die de belastingdienst maakt om een BIZ te kunnen faciliteren.

Belangrijke BIZ-documenten

Reglement

De volgende documenten kunt u per e-mail. Link opent een externe pagina aanvragen:

 • format BIZ-plan
 • format BIZ-jaarplan
 • format BIZ-jaarplanverantwoording
 • wettelijke eisen voor voldoende draagvlak
 • standaard uitvoeringsovereenkomst
 • beeldmeetlatten voor CROW benchmark systematiek (zoals hoort bij de Uitvoeringsovereenkomst)
 • Aanmeldformulier

BIZ-planning 2024

BIZ-planning 2024
ActieDatum/periode
Verkennende gesprekken gebieden/gemeenteuiterlijk 1 februari 2024
Aanmelden BIZ-initiatief bij de gemeenteuiterlijk 1 februari 2024
Overleg gemeente en indieners aanvraaguiterlijk 1 maart 2024
Beslissing gemeente over start BIZ-trajectuiterlijk 1 maart 2024
Selectie potentiele kwartiermakersfebruari 2024
Toewijzing kwartiermaker aan initiatief  maart 2024
Uitvoering informele draagvlakmetinguiterlijk 31 mei 2024
Opstellen concept BIZ-planuiterlijk 7 juni 2024
Beoordeling concept BIZ-plan door gemeenteuiterlijk 21 juni 2024
Indienen definitief BIZ-planuiterlijk 30 juni 2024
Oprichting stichtinguiterlijk 1 juli 2024
Inschrijving stichting bij KVKuiterlijk juli 2024
Openen bankrekening door stichtingaugustus 2024

Ondertekenen uitvoeringsovereenkomst

gemeente – stichting    

september 2024
Behandeling MT Economieseptember 2024
Behandeling collegeseptember 2024
Behandeling commissie EDEMoktober 2024
Vaststellen verordeningen door de raadoktober 2024
Uitvoering formele draagvlakmetingnovember - december 2024
Uitslag formele draagvlakmetingdecember 2024
BIZ-status voor gebieden met voldoende steun1 januari 2025
Na positieve uitslag indienen jaarplan 2025januari 2025

Voor wie is het

Een BIZ kan uitsluitend opgericht worden door de ondernemers op wie de BIZ van toepassing is. Met ondernemers worden ofwel de eigenaren van panden, ofwel de gebruikers van de panden, ofwel beiden bedoeld. De initiatiefnemers van een BIZ kunnen zelf vooraf bepalen op wie dit van toepassing is.

De BIZ is voor en door ondernemers. De gemeente faciliteert de BIZ door de belastinggelden te innen voor de BIZ-stichting.

Voorwaarden

Er zijn bepaalde voorwaarden:

 • Zo moet er in het gebied genoeg draagvlak bestaan onder ondernemers.
 • U maakt in een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente afspraken over elkaars verantwoordelijkheden.

Duidelijkheid staat voorop bij slim investeren in uw omgeving.

Contact

Wilt u meer weten over de Rotterdamse BIZ-regeling?

Veelgestelde vragen