Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Exploitatievergunning aanvragen

Wilt u een horecaonderneming exploiteren? Vraag eerst een exploitatievergunning aan.

Log in met eHerkenning via de knop 'Vergunning aanvragen'. Let op: lees eerst deze pagina voor u een aanvraag doet.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Voor bijvoorbeeld een restaurant, café, lunchroom, snackbar, coffeeshop of seksinrichting heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen. Lees voor u het aanvraagt de 'Folder horecavergunning aanvragen'.

Meer online regelen

De volgende vergunningen kunt u ook online aanvragen. Link opent een externe pagina:

 • aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
 • exploitatievergunning coffeeshop
 • exploitatievergunning speelautomatenhal 

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning seksinrichting of exploitatievergunning escortbedrijf neemt u contact op met de afdeling Horecavergunningen.

Doorgeven veranderingen, vernieuwen

Zijn er binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm? Meld dat direct per e-mail. Link opent een externe pagina. Soms is het niet nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.  

Bijschrijven beheerders

Voor het bijschrijven van één of meer beheerders kunt u de lopende vergunning aanpassen. Dit kan alleen als er verder niets verandert. U kunt de nieuwe beheerders online melden. Link opent een externe pagina.

In het 'Infoblad leidinggevenden' en op de pagina Horeca in Rotterdam vindt u meer informatie.

Kosten 2023

Exploitatievergunning, nieuwe vestiging of overname

 • € 1.170,90 voor categorie 1 en 2
 • € 1.799,60 voor categorie 3, 4 en 4+

Exploitatievergunning, wijziging bestaande vergunning of vernieuwing

 • € 717,20 voor categorie 1 en 2
 • € 1.348,00 voor categorie 3, 4 en 4+

Toevoegen activiteiten aan exploitatievergunning 2023

 • € 314,30 voor activiteiten 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17 of 18 zoals omschreven in Horecanota 2017-2021
 • € 628,60 voor activiteiten 6, 12, 13 of 14 zoals omschreven in Horecanota 2017-2021

Bijschrijven beheerder

 • € 60,30 voor het bijschrijven van de eerste beheerder
 • € 29,30 per beheerder, voor de tweede en elke volgende beheerder die u bijschrijft

Kortlopende exploitatievergunning (voor maximaal 6 maanden)

 • € 1.000,50

De bedragen betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag. U betaalt dus ook als de gemeente besluit dat u geen vergunning krijgt. Als u niet betaalt, wordt uw aanvraag niet behandeld. U betaalt online met iDEAL. U kunt ook betalen via een overschrijving.

Voor wie is het

U heeft een exploitatievergunning nodig:

 • als u een inrichting overneemt, vestigt of de ondernemingsvorm aanpast
 • als u de exploitatievorm van een bestaande onderneming wilt veranderen
 • als u een bestaande onderneming wilt uitbreiden
 • na het verlopen van de oude vergunning

Meesturen

De gemeente kan uw aanvraag sneller behandelen als u alle gevraagde informatie en stukken meestuurt. Let op: stukken die u toevoegt moeten van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

 • Als u een exploitatievergunning voor iemand anders aanvraagt, moet u ook een machtiging meesturen.
 • Verklaring beheerders (van de exploitant(en) en de beheerder(s)).
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel.
 • De huurovereenkomst, pachtovereenkomst of koopovereenkomst. U geeft hiermee aan dat u de enige bent die beschikt over het pand. Ook moet blijken dat het type horeca dat u wilt exploiteren niet in strijd is met deze koopovereenkomst.
 • Een afschrift van de statuten (als het gaat om een vereniging of stichting).
 • Een plattegrond van de inrichting op schaal 1:100. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines enzovoort liggen. Gebruik hiervoor het document 'Tekening inrichting horeca'.
 • Een plattegrond van het terras. Gebruik hiervoor het document 'Terrastekening'. In dit voorbeeld ziet u hoe u het terras kan intekenen en aan welke voorwaarden de tekening moet voldoen.

Soms vraagt de gemeente ook een geluidsrapportage of ondernemersplan. Vooral van nieuwe bedrijven en bedrijven waar eerder overlast voor omwonenden is geweest. Deze extra informatie vraagt de gemeente na het indienen van uw aanvraag.

Voorwaarden

Bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres.

Als u de vergunning (voor een deel) niet krijgt, nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Hierna ontvangt u een definitief besluit. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u tot zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • de exploitatievergunning hoort bij een pand en een persoon. Als u een bedrijf overneemt, heeft u dus een nieuwe vergunning nodig
 • de exploitatie moet passen binnen het bestemmingsplan, de leefmilieuverordening en de horecaplannen van heel Rotterdam en van de gebieden
 • de minimumleeftijd van exploitant(en) en beheerder(s) is 18 jaar
 • er moet altijd een (op de vergunning genoemde) beheerder aanwezig zijn als de zaak voor publiek is geopend
 • de gemeente controleert van tijd tot tijd of u een exploitatievergunning heeft. Deze vergunning moet in de zaak aanwezig zijn
 • als u een portier in dienst heeft, moet die voldoen aan de eisen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • u mag de inrichting niet exploiteren voordat de vergunning is verleend
 • de vergunning wordt gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam
 •  infoblad voor beheerders en leidinggevenden. Link opent een externe pagina

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken. Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Ook mag het team Horecavergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag.

Meer informatie vindt u op de pagina Horeca. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

 • de aanvraag van een exploitatievergunning duurt maximaal 8 weken
 • deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, vraagt de gemeente advies bij andere instanties

Contactinformatie

Voor meer informatie of vragen: