Ga naar de hoofdinhoud

Start Exploitatievergunning aanvragen

Stap 1 van 6

Verklaring beheerder invullen

Download het formulier 'Verklaring exploitant, beheerder of leidinggevende' en vul het in.

Stap 2 van 6

Machtigingsformulier invullen

Vraagt u een exploitatievergunning voor iemand anders aan? 
Vul dan het 'Machtigingsformulier horecavergunningen' in.

Stap 3 van 6

Plattegrond meesturen

Voor uw aanvraag is een plattegrond van de inrichting nodig op schaal 1:100.
Hierop moet duidelijk staan wat de lengte, breedte, hoogte en oppervlaktes van de ruimtes zijn.
Zet in de tekening waar de bar, keuken, toiletten, vitrines enzovoort liggen.
Gebruik hiervoor het document 'Tekening inrichting horeca'.

Stap 4 van 6

Tekening terras meesturen

Voor uw aanvraag is ook een plattegrond van het terras nodig. 
Gebruik hiervoor het document 'Terrastekening'. Dit is een voorbeeld van u hoe u het terras kunt intekenen en aan welke voorwaarden de tekening moet voldoen.

Stap 5 van 6

Documenten verzamelen

Deze documenten hebt u nodig voor uw aanvraag:

  • de huurovereenkomst, pachtovereenkomst of koopovereenkomst
  • als het gaat om een vereniging of stichting: een afschrift van de statuten

Vraagt u voor een nieuw bedrijf een exploitatievergunning aan? Of is er in het verleden overlast voor omwonenden geweest?
Soms vraagt de gemeente ook een geluidsrapportage of ondernemersplan. Deze extra informatie vraagt de gemeente na het indienen van uw aanvraag.

Stap 6 van 6

Online aanvragen

Vraag online de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log in met eHerkenning. Houd uw inschrijfnummer Kamer van Koophandel bij de hand.

Na maximaal 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.