Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Horecavergunning

Voor een horecazaak hebt u verschillende vergunningen nodig. Lees hier informatie over het beginnen van een horecaonderneming.

Bent u van plan een horecavergunning aan te vragen? In het stappenplan hieronder leest u wat daar allemaal voor nodig is.

Wanneer u een horecabedrijf wilt exploiteren in een pand, dan is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan 'horeca' toestaat.
Het gebruik van het pand mag namelijk niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.
Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u zelf zien welke bestemming er op een pand rust.

Tip: Ontheffing op bestemmingsplan

Als u een ontheffing op de bestemming (omgevingsvergunning) heeft, lever deze dan aan bij de aanvraag van de exploitatievergunning.
Wanneer de horecaexploitatie in strijd is met de bestemming, wordt de exploitatievergunning geweigerd.
Ook als de omgevingsvergunning nog in procedure is.

Alle mogelijkheden voor horecaontwikkelingen staan in het horecagebiedsplan. In dit plan staat omschreven welke horecaontwikkeling er mogelijk is in een wijk, straat of pand. Ieder gebied in Rotterdam heeft een eigen horecagebiedsplan. U vindt deze op de pagina Horeca.

Als u alcohol wilt schenken dan moet de inrichting voldoen aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Checklist

 • Bouwbesluit. De inrichting voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
 • Oppervlak. De inrichting heeft minimaal één ruimte waar horecabedrijf wordt uitgeoefend van ten minste 35 m². Het kantoor of de toiletten tellen dus niet mee. Dit noemen we de horecalokaliteit.
 • Hoogte. De horecalokaliteit heeft een hoogte van minstens 2,40 meter van de vloer af gemeten.
 • Ventilatie. De horecalokaliteit heeft een goed werkende, mechanische ventilatie en een luchtverversingscapaciteit, zoals genoemd in de inrichtingseisen. De ventilatie moet rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht.
 • Elektriciteit en drinkwater. In de horecalokaliteit is elektriciteit en een voorziening voor drinkwater aanwezig.
 • Toiletten. In de horecalokaliteit, of in de directe omgeving daarvan, zijn ten minste 2 van elkaar gescheiden toiletgelegenheden. Elke toiletgelegenheid is voorzien van minimaal één toiletruimte en minimaal één voorziening om handen met stromend drinkwater te wassen. Daarnaast zijn de toiletten voorzien van een waterspoeling en mogen de toiletten niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de horecalokaliteit.

Nadat u de aanvraag voor de Drank- en Horecawetvergunning heeft ingediend, controleert de gemeente Rotterdam of uw inrichting voldoet aan de inrichtingseisen. Wanneer uw inrichting niet voldoet, krijgt u geen vergunning.

Let op: Wanneer de inrichting verbouwd wordt en de gemeente niet kan vaststellen dat er voldaan wordt aan de inrichtingseisen, dan wordt de Drank- en Horecawetvergunning geweigerd.

Verklaring Sociale Hygiëne

Alle exploitanten, bestuurders, vennoten en gevolmachtigden binnen de exploiterende rechtsvorm moeten het diploma Sociale Hygiëne hebben en voldoen aan het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet van 11 oktober 2000.
Wanneer niet aan deze 2 voorwaarden kan worden voldaan, krijgt u geen Drank- en Horecawetvergunning.

Via de links hieronder kunt u alle vergunningen aanvragen voor de exploitatie van uw inrichting. U heeft eHerkenning nodig om een aanvraag in te dienen. Een aanvraag die niet aan de indieningsvereisten voldoet, wordt niet in behandeling genomen.
De behandeltermijn van de aanvraag duurt maximaal 8 weken en kan met 8 weken worden verlengd. In die tijd wordt, als dit nodig is, advies gevraagd bij andere instanties.
Ook worden er voor iedere aanvraag kosten (leges) in rekening gebracht. De hoogte van de leges vindt u terug op de website.
U krijgt de leges niet terug als u een verkeerde aanvraag heeft ingediend of wanneer uw aanvraag wordt geweigerd.

Checklist indieningsvereisten

 • Leeftijd. U bent minimaal 18 of ouder. Voor een Drank- en Horecawetvergunning 21 jaar of ouder.
 • Leges. De leges zijn voldaan.
 • Formulier. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en ondertekend. Dit geldt ook als u een aanvraag indient via Mijn Loket.
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel van de eenmanszaak, bv, vof of andere rechtspersoon. Bij uw aanvraag moet uw zaakadres bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.
 • Huur-, pacht- of koopovereenkomst. De huurovereenkomst moet ondertekend zijn door alle partijen en voorzien zijn van de ingangsdatum. .
 • Verklaring. Alle exploitanten en de beheerders/leidinggevenden moeten een verklaring aanleveren. Het formulier 'verklaring beheerders' kunt u via de website downloaden. Deze verklaring moet door iedere persoon zelf volledig ingevuld en ondertekend worden.
 • Plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten zijn.
  Ook geeft u het totaal m2 van de verschillende ruimten op de tekening aan. Plattegrond moet op schaal 1:100.

Aanvullende eisen bij:

 • Terras. Wanneer u een terras wilt exploiteren, moet u een plattegrond aanleveren met het terras daarop ingetekend. Maak de tekening op schaal en teken ook eventuele obstakels in, zoals bomen en fietsnietjes. En de vrije doorloop van 1,80m.
 • Zalenverhuur of openingstijden 24 uur. Wanneer u zalen wilt verhuren of een 24-uursvergunning wilt aanvragen, moet u ook een exploitatieplan aanleveren.
 • Stichting of vereniging. Een stichting of vereniging moet een kopie van de statuten aanleveren. De gemeente beoordeelt of er sprake is van een paracommerciële inrichting. Wanneer een stichting of vereniging in aanmerking wil komen voor een paracommerciële Drank- en Horecawetvergunning, dan moet een kopie van het bestuursreglement aangeleverd worden.
 • Sociale hygiëne. Alle exploitanten en de beheerders/leidinggevenden zijn in bezit van het diploma Sociale hygiëne en staan vermeld in het Register SVH. Dit register is te raadplegen via svh.nl/registers en is alléén noodzakelijk bij een Drank- en Horecawetvergunning.
 • Machtiging. Een machtiging is nodig wanneer u de aanvraag door iemand anders laat indienen.
 • Akoestisch rapport. Een akoestisch rapport kan opgevraagd worden als u meer geluid dan achtergrondmuziek wilt laten horen.

Horecaloket

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen terecht bij het Horecaloket.
Het horecaloket helpt ondernemers met vragen en ideeën over bijvoorbeeld regelgeving, vergunningen en geschikte panden. Het loket is er om ondernemers te helpen en het hen makkelijker te maken.

Vragen die te maken hebben met omstandigheden die specifiek voor een bepaald gebied zijn worden doorgestuurd naar de gebiedsadviseurs horeca. Zij helpen de 'klanten' van het loket verder.

U bereikt het loket via horeca@rotterdam.nl of via 010 267 25 00.