Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Horecabeleid

De horeca is een belangrijke sector voor Rotterdam. Het draagt bij aan een levendige en aantrekkelijke stad. Op deze pagina vindt u informatie over het gemeentelijk beleid rondom horeca zoals de horecanota, het uitvoeringsplan horeca en de horecagebiedsplannen. Dit beleid helpt Rotterdam om een aantrekkelijke stad te zijn om te wonen, werken en bezoeken. We streven daarbij naar een balans tussen levendigheid en een prettige woon- en leefomgeving. Ook andere relevante wet- en regelgeving is hier te vinden

Uitvoeringsplan horeca

Op 2 februari 2023 stemde de gemeenteraad in met het Uitvoeringsplan Horeca. Dit plan, ontwikkeld in samenwerking met de stad, legt onze doelen voor de horeca helder vast. In het uitvoeringsplan staan onze ambities met betrekking tot de horeca. Het plan bevat concrete maatregelen die de komende tijd worden uitgevoerd, evenals ideeën die nog verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Het plan kan jaarlijks worden aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Met het Uitvoeringsplan Horeca laten we zien dat we een levendige en bruisende stad willen zijn. We geven ruimte aan de (nacht)horeca, en stimuleren ondernemerschap in deze sector. Tegelijkertijd werken we nauw samen met toezichthouders, bewoners en ondernemers om de veiligheid te waarborgen en een prettig woon- en leefklimaat te bevorderen. 

Horecanota, stedelijk beleidskader vergunningen, toezicht en handhaving

De horeca nota is het beleidskader van de stad voor vergunningen, toezicht en handhaving in de horeca. Hierin vindt u informatie over vergunningen, regels voor terrassen, dienstverlening van de gemeente, toezicht en handhaving. Dit beleid helpt Rotterdam om een aantrekkelijke stad te zijn om te wonen, werken en bezoeken. We streven naar een balans tussen levendigheid en een prettige woon- en leefomgeving.

Horecagebiedsplannen 2022-2024

De horecagebiedsplannen zijn, samen met onder andere het bestemmingsplan en het vergunningenstelsel, het toetsingskader bij de verlening van exploitatievergunningen voor horecavestigingen. Het belangrijkste doel van het horecagebiedsplan is het creëren van een balans tussen ruimte voor ondernemerschap en de bescherming van het woon- en leefklimaat. 
U kunt het bestemmingsplan dat nu geldt, vinden via ruimtelijkeplannen.nl. Link opent een externe pagina.
Hieronder staat het horecagebiedsplan per gebied.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de actualisatie van de horecagebiedsplannen voor 2024-2027. 

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en andere Drugs 

In het Preventie- en handhavingsplan Alcohol en andere Drugs 2023-2027 zijn de belangrijkste maatregelen beschreven die de gemeente Rotterdam neemt om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Zo willen we een betere naleving bereiken van NIX18 en van 
het verbod op doorschenken in de horeca. Het preventie- en handhavingsplan 2023-2027 is momenteel in ontwikkeling. Voor meer informatie zie de pagina Alcohol en drugs.  

Overige wet- en regelgeving

We toetsen naast bovengenoemde beleidsstukken aan diverse andere wet- en regelgeving.
Toezichthouders van de gemeente controleren op de naleving hiervan.