Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Horecabeleid

Rotterdam is de laatste jaren gegroeid als horecastad. Hoe willen we als stad onze horeca inrichten? Wat vinden we belangrijk?

Dit en nog veel meer leest u in de horecanota. In de horecanota staat een veerkrachtige stad waar mensen graag willen verblijven centraal. Met ruimte voor ondernemerschap, innovatie en experimenten. Ook is er extra aandacht voor de balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Evaluatie huidig horecabeleid

De horecanota 2017 - 2021 liep af en de gemeente maakt nieuw horecabeleid voor de periode 2022 – 2026. Door Covid-19 maakte de Rotterdamse horeca een zware tijd door. Toch wilde de gemeente het huidige beleid evalueren, om de resultaten uit de evaluatie te gebruiken in het nieuwe beleid. Zodat het past bij de stad, nu én straks.

De evaluatie van het huidige beleid doen we als gemeente samen met de stad. Met horecaondernemers, en ook veiligheidspartijen zoals de politie, brancheorganisaties, gebiedscommissies, bewonersorganisaties, bezoekers van de horeca en Rotterdammers om mee te denken over een nieuwe visie op horecastad Rotterdam.

Wat hebben we gedaan?

  • Online bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de verschillende gebieden, zoals gebiedscommissies, wijkraden en bewonersorganisaties
  • Online bijeenkomsten met brancheorganisaties en Rotterdamse horecaondernemers.

Definitief evaluatierapport

Op 12 januari 2021 is het evaluatierapport behandeld in het college van B&W en akkoord bevonden. De raadsbrief vindt u in het Raadsinformatiesysteem. Link opent een externe pagina.

Planning

De nieuwe horecanota moet eind 2023 klaar zijn.

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen:

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in 4 uitgaansgebieden horecastewards. Link opent een externe pagina ingezet.
Dit gebeurt in:

  • Stadhuisplein/Kruiskade
  • Witte de Withkwartier
  • Oude Haven
  • omgeving Delftsestraat.

Zij treden op als gastheer. Samen met politie, portiers en gemeente zorgen zij ervoor dat overlast en incidenten beheerst blijven. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar nieuwhorecabeleid@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.