Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Horecabeleid

Hoe willen we als stad onze horeca inrichten? Wat vinden we belangrijk? Hier staat alle wetgeving en regelgeving en onze doelen rond horeca. Zoals het Uitvoeringsplan, de Horecanota en horecagebiedsplannen. Plus informatie over beleid dat nu gemaakt wordt.

Uitvoeringsplan horeca

Op 2 februari 2023 ging de gemeenteraad akkoord met het Uitvoeringsplan horeca. Het plan is samen met de stad opgesteld.
In het uitvoeringsplan staan onze ambities met betrekking tot horeca.

We schetsen de gemeentelijke visie en het perspectief voor de horeca.
In het plan staan ook maatregelen die de komende tijd gerealiseerd worden. En maatregelen die verder onderzoek en nadere uitwerking nodig hebben.

Het plan kan jaarlijks aangepast worden op basis van ontwikkelingen of nieuwe inzichten.
Met het uitvoeringsplan laten we zien dat we een levendige en bruisende stad willen. Door ruimte te geven aan (nacht)horeca en ondernemerschap.
En door samen met toezichthouders, bewoners en ondernemers te werken aan veiligheid en een goed woonklimaat en leefklimaat.

Horecanota 2017-2021

In de horecanota staat een veerkrachtige stad waar mensen graag willen verblijven centraal.
Met ruimte voor ondernemerschap, innovatie en experimenten.
Ook is er extra aandacht voor de balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woonklimaat en leefklimaat.

In de nota vindt u onder andere een beschrijving van het vergunningenstelsel, regels over terrassen en geluidsproductie.
Plus informatie over toezicht en (bestuurlijke) handhaving.

De Horecanota 2017-2021 is verlengd tot aan de vaststelling van een nieuwe nota in 2023.

Samenvatting Horecanota 2017 - 2021 Rotterdam Make It Happen

Nieuwe horecanota in de maak

De horecanota voor Rotterdam is bijna klaar. Deze nota is de opvolger van de horecanota 2017-2021 en vertelt over de regels voor vergunningen, toezicht en handhaving in de horecasector in de stad.

De horecanota is in concept gereed. Deze nota is de opvolger van de horecanota 2017-2021 en is het stedelijk beleidskader met betrekking tot vergunningen, toezicht en handhaving. In de nota staat onder andere uitgelegd hoe het horecastelsel (vergunningen) werkt, welke regels van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor terrassen), hoe het gemeentelijk toezicht op horeca is georganiseerd en hoe de handhavingsstappen eruit zien als een overtreding is geconstateerd. Het doel is om de balans tussen levendigheid en leefbaarheid te behouden dan wel te verbeteren, zodat sprake is van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Heeft u vragen of wilt u iets kwijt over de horecanota? U kunt een terugbelverzoek indienen door te bellen naar 14 010 of een e-mail sturen naar Bo Zwemmer. Link opent een externe pagina, senior beleidsadviseur horeca bij Directie Veiligheid.

Horecagebiedsplannen 2022-2024

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het bestemmingsplan en het horecagebiedsplan.
U kunt het bestemmingsplan dat nu geldt, vinden via ruimtelijkeplannen.nl. Link opent een externe pagina.

Hieronder staat het horecagebiedsplan en de plannen per gebied.
Per gebied is een horecagebiedsplan opgesteld. Met de horecagebiedsplannen willen we een balans bereiken tussen levendigheid en leefbaarheid.

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 

In het preventie- en handhavingsplan Alcohol en Drugs 2019-2022 zijn de belangrijkste maatregelen beschreven die de gemeente Rotterdam neemt om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Zo willen we een betere naleving bereiken van NIX18 en van 
het verbod op doorschenken in de horeca. Het preventie- en handhavingsplan 2023-2027 is momenteel in ontwikkeling. Voor meer informatie zie de pagina Alcohol en drugs.  

Overige wet- en regelgeving

We toetsen naast bovengenoemde beleidsstukken aan diverse andere wet- en regelgeving.
Toezichthouders van de gemeente controleren op de naleving hiervan.