Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning kansspelautomaten aanvragen

Als u in uw horecaonderneming 1 of meer kansspelautomaten wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt een vergunning aan voor het plaatsen van maximaal 2 kansspelautomaten. De vergunning is 5 jaar geldig.

U vraagt de vergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. 

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Voordat u de aanvraag doet

Lees eerst de 'Folder Horecavergunning aanvragen' helemaal door. Zorg daarna dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt. De eisen vindt u bij 'Meesturen'. 

Vergunning per post aanvragen

Vraag de vergunning per post aan met het formulier 'Aanvraag horecavergunning'.

Stuur het volledig ingevulde formulier met bijlages op naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Horeca Vergunningen
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Meer informatie

Er bestaan 2 soorten speelautomaten:

 • kansspelautomaten (ook wel gokautomaten genoemd) zoals fruitautomaten, gericht op het winnen van geld
 • behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten en photoplay, gericht op het verlengen van de speelduur en het behalen van een spelrecord
  Voor deze automaten is geen vergunning nodig.

Veranderingen doorgeven

Er kunnen binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen zijn, bijvoorbeeld in de exploitatievorm van de onderneming.
U moet veranderingen altijd direct melden. Dit doet u online via Mijn Loket. Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Meer online regelen

Een afzonderlijke aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten, exploitatievergunning coffeeshop, exploitatievergunning speelautomatenhal kunt u ook online regelen.

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning seksinrichting of exploitatievergunning escortbedrijf neemt u contact op met Horeca Vergunningen via het algemene telefoonnummer 14 010.

Meer informatie vindt u op de pagina Horeca.

Kosten

Voor elk product dat u aanvraagt, betaalt u leges. Deze leges betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag. Dat betekent dat u ook leges moet betalen als er uiteindelijk besloten wordt dat u geen vergunning krijgt.

Als u de leges niet betaalt, wordt de aanvraag niet behandeld. U betaalt online met iDEAL. U kunt ook betalen via een overschrijving.

Aantal automatenKosten

voor 1 kansspelautomaat

 € 226

voor 2 kansspelautomaten

€ 362

voor elke volgende kansspelautomaat
(geldt alleen voor speelautomatenhallen)

€ 136

Voor wie is het

Horecaondernemers die 1 of 2 speelautomaten in hun bedrijf neer willen zetten.

Meesturen

 • burgerservicenummer van de ondernemer, beheerder(s) en bedrijfsleider
 • een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100
  Hierop moet duidelijk worden vermeld wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines et cetera liggen.

Voorwaarden

Als u de gevraagde vergunning krijgt, ontvangt u die op uw correspondentieadres. Bij een negatief besluit ontvangt u een weigeringsbesluit per post.
De vergunning is gebaseerd op de 'Algemene Plaatselijke Verordening' Rotterdam en de 'Wet op de Kansspelen. Link opent een externe pagina'.

Regels

 • U moet in het bezit te zijn van een geldige exploitatievergunning.
 • U moet in het bezit zijn van een geldige Drank- en Horecavergunning.
 • U mag maximaal 2 kansspelautomaten plaatsen.
  Afhankelijk van het soort horecabedrijf gelden daarbij de volgende richtlijnen:  
 1.  In hoogdrempelige inrichtingen (cafés en restaurants) mogen maximaal 2 kansspelautomaten.
 2.  In laagdrempelige inrichtingen (discotheken, snackbars, café of restaurant met bowling, pizzeria's, zwembaden enzovoort) zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).
Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid een vergunning te weigeren of in te trekken als er een vermoeden bestaat dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten.
Op grond van deze wet mag Horeca Vergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een vergunningaanvraag.

Meer informatie over dit onderwerp leest u in de folder ‘Horeca en de Wet Bibob’, die verkrijgbaar is bij Directie Veiligheid, Team Vergunningen.

Binnen 6 weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Hoelang duurt het

Maximaal 8 weken. In die tijd wordt zo nodig advies ingewonnen bij andere instanties.

Contactinformatie

Voor meer informatie of vragen: