Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunning kansspelautomaten aanvragen

Als u kansspelautomaten in uw horecaonderneming wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig. U vraagt een vergunning aan voor maximaal 2 kansspelautomaten. De vergunning is 5 jaar geldig.

Via de knop 'Online aanvragen' leest u hoe u de vergunning online regelt. U hebt eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. 

Online aanvragenPer post aanvragen

Voor wie is het

Horecaondernemers die 1 of 2 kansspelautomaten willen plaatsen in hun bedrijf. Kansspelautomaten worden ook wel gokautomaten genoemd. Denk aan fruitautomaten, gericht op het winnen van geld.

U hebt geen vergunning nodig voor behendigheidsautomaten als flipperkasten en photoplay.

Kosten

De vergunning zelf is gratis.
Maar u betaalt wel administratiekosten.
Dat betekent dat u de kosten niet terug kunt vragen wanneer de gemeente besluit dat u geen vergunning krijgt.

Als u de kosten niet betaalt, wordt de aanvraag niet behandeld.
U betaalt online met iDEAL. U kunt ook betalen via een overschrijving.

Aantal automatenKosten
voor 1 kansspelautomaat € 226
voor 2 kansspelautomaten€ 362
voor elke volgende kansspelautomaat
(geldt alleen voor speelautomatenhallen)
€ 136

Voorwaarden

U ontvangt de vergunning per post op uw correspondentieadres.

Bij een negatief besluit ontvangt u een weigeringsbesluit per post.
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u een bezwaar indienen.

De vergunning is gebaseerd op de 'Algemene Plaatselijke Verordening' en de 'Wet op de Kansspelen. Link opent een externe pagina'.

Regels

  • U hebt een geldige exploitatievergunning.
  • U hebt een geldige Drank- en Horecavergunning.
  • Cafés en restaurants mogen maximaal 2 kansspelautomaten plaatsen.
  • Horeca als discotheken, snackbars, café of restaurant met bowling, pizzeria's en zwembaden mogen geen kansspelautomaten plaatsen.
  • De Wet Bibob geeft gemeenten de mogelijkheid een vergunning te weigeren of in te trekken als er een vermoeden bestaat dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten.
    De gemeente mag extra vragen aan u stellen bij het behandelen van een vergunningaanvraag.
    Meer informatie over dit onderwerp leest u in de folder ‘Horeca en de Wet Bibob’, die verkrijgbaar is bij Directie Veiligheid, Team Vergunningen.
  • Binnen 6 weken na het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Hoelang duurt het

Maximaal 8 weken. In die tijd wordt zo nodig advies gevraagd aan andere instanties.

Veranderingen doorgeven

U moet veranderingen in de exploitatievorm altijd direct melden.
Dit doet u online via Mijn Loket. Link opent een externe pagina. Vaak moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Meer online regelen

Ook exploitatievergunningen regelt u makkelijk online.
Lees meer op de pagina Horecavergunning.

Let op
Voor het aanvragen van een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf belt u Team Horeca via 14 010.

Contact