Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Voorlopige exploitatievergunning aanvragen

Gaat u een bestaande horeca-inrichting overnemen en een exploitatievergunning aanvragen? Vraag dan een voorlopige vergunning aan.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' leest u wat u moet doen om de voorlopige exploitatievergunning aan te vragen.

Vergunning aanvragen

Voor wie is het

 • exploitanten die een bestaande horecagelegenheid overnemen
 • exploitanten die een nieuwe exploitatievergunning voor hun bestaande horecagelegenheid aanvragen

Meer informatie

De voorlopige vergunning geldt tot de gemeente beslist op de aanvraag voor de gewone exploitatievergunning. De voorlopige vergunning vervalt na het besluit op de aanvraag van de exploitatievergunning.

U kunt ook een voorlopige vergunning aanvragen als uw bestaande vergunning niet op tijd is vernieuwd. Hierdoor kunt u de onderneming openhouden tot u de uiteindelijke exploitatievergunning krijgt.

Coffeeshops, speelautomatenhallen en seksbedrijven krijgen geen voorlopige vergunning.

Meer informatie vindt u op de pagina Horeca.

Voorwaarden

Tijdens de behandeling doet de gemeente een kort antecedentenonderzoek naar de nieuwe exploitanten en beheerders. Ook wordt nagegaan of de inrichting in het verleden overlast heeft veroorzaakt.

Na een positief besluit krijgt u de voorlopige vergunning op uw correspondentieadres.
Wijst de gemeente uw aanvraag af, dan wordt u hierover geïnformeerd.
Daarna krijgt u een definitief besluit.
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Link opent een externe pagina.

Overige voorwaarden

 • gelijk met de aanvraag voorlopige vergunning moet u de exploitatievergunning en, als u die nodig heeft, ook de Drank- en Horecavergunning aanvragen
 • gelijk met de aanvraag voorlopige vergunning moet u de vereiste stukken voor de exploitatievergunning geven en, als u die nodig heeft, ook de Drank- en Horecavergunning aanleveren
 • gelijk met de aanvraag voorlopige vergunning moet u de kosten betalen voor de exploitatievergunning en, als u die nodig heeft, ook voor de Drank- en Horecavergunning
 • er moet een bestaande horeca-inrichting zijn
 • de voorlopige vergunning geldt alleen voor dezelfde (of lichtere) categorie als de uiteindelijke exploitatievergunning. In de aanvraag van de exploitatievergunning kunnen wel aanpassingen worden aangegeven
 • de vergunning wordt gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Link opent een externe pagina Rotterdam (APV) en de Horecanota
 • sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob. Link opent een externe pagina). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken. Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Ook mag volgens deze wet team Horecavergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag

Een voorlopige vergunning wordt niet gegeven:

 • bij overlastklachten van de lopende horeca-inrichting
 • als tegen de aanvrager of de horeca-inrichting een (voornemen tot) bestuurlijke maatregel geldt
 • als over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures (waaronder een Bibob-procedure op bestaande exploitatie of aanvrager of beheerder) lopen

Hoelang duurt het

5 werkdagen.

Kosten

Voor deze aanvraag betaalt u in 2023 € 290,00.
Deze kosten betaalt u vóór de behandeling van uw aanvraag.
U betaalt dus ook als er besloten wordt dat u geen vergunning krijgt.

U betaalt online met iDEAL of via een overschrijving.

Contact

Neem contact op met team Horecavergunningen via e-mail. Link opent een externe pagina of bel met 14 010.