Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Alcoholwetvergunning aanvragen

Als u drank met alcohol verkoopt of schenkt in uw zaak, hebt u een alcoholwetvergunning nodig.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' leest u wat u moet doen om de vergunning te regelen.

Vergunning aanvragen

Voor wie is het

Een alcoholwetvergunning is verplicht voor:

 • horeca waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant
 • para-commerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen en sociëteiten die niet-bedrijfsmatig alcoholische dranken schenken
 • slijterijen

Kosten

Kosten2024
Alcoholwetvergunning nieuw, overname of wijziging€ 664,10
Alcoholwetvergunning, aanmelden eerste leidinggevende€ 65,40
Alcoholwetvergunning, aanmelden tweede en volgende leidinggevende € 32,40
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet€ 45,60
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet€ 40,80

Hoelang duurt het

Maximaal 8 weken. Deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, wordt in die tijd advies gevraagd bij andere instanties.

Voorwaarden

 • U hebt voor het digitaal aanvragen eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
 • Bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres.
 • Als de vergunning (voor een deel) niet kan worden gegeven, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek.
 • Daarna ontvangt u een definitief besluit.

Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • De vergunning is geldig tot bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm verandert. Deze veranderingen moet u direct doorgeven.
  Meer informatie vindt u op de pagina Horeca in Rotterdam.
 • Alle leidinggevenden die op de Alcoholwetvergunning komen te staan, moeten een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. Leidinggevenden zijn bijvoorbeeld bestuurders, gevolmachtigden en personeel.
 • Alle leidinggevenden moeten ook 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafblad hebben.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  (de gemeente vraagt de registratie zelf op, u hoeft dit niet mee te sturen)
 • Tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Is een leidinggevende vergunninghouder afwezig, dan is dit strafbaar. U kunt een bekeuring krijgen of uw vergunning kan worden ingetrokken.
 • Het horecapand moet voldoen aan de inrichtingseisen als het gaat om hoogte, oppervlakte en ventilatie. Ook moeten er toiletten zijn.
 • Op sommige plaatsen, zoals in cafetaria, sportkantines en op campings, mogen alleen zwak-alcoholische dranken (wijn en bier) worden verstrekt. Dit mag volgens artikel 2:34c van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Meer informatie vindt u in de landelijke Alcoholwet. Link opent een externe pagina en op de pagina Horeca.

Contact