Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Alcoholwetvergunning aanvragen

Als u drank met alcohol verkoopt of schenkt in uw zaak, heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Deze vergunning heette vroeger de drank- en horecawetvergunning.

Lees eerst de informatie onder het kopje 'Meesturen'. Vraag daarna een vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Meer informatie

De vergunning is geldig tot er veranderingen zijn in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Deze veranderingen moet u direct doorgeven.
Meer informatie vindt u op de pagina Horeca in Rotterdam.

Meesturen

Een aanvraag gaat sneller als u alle gevraagde informatie en stukken indient.
Let op: de toegevoegde stukken moeten het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

 • burgerservicenummer van de ondernemers en leidinggevenden
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  De gemeente vraagt deze registratie zelf op, u hoeft dit dus niet aan te leveren.
 • Alle leidinggevenden die op de Alcoholwetvergunning komen te staan, moeten een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. Leidinggevenden zijn bijvoorbeeld bestuurders, gevolmachtigden en personeel.
  De gemeente controleert op de SVH-website. Link opent een externe pagina of leidinggevenden een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  U kunt als ondernemer ook zelf nagaan of uw personeel een SVH-verklaring Sociale Hygiëne heeft.
 • Alle leidinggevenden moeten ook 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafblad hebben.
 • een plattegrond van de inrichting of het terras op schaal 1:100
 • een afschrift van de statuten als het gaat om een vereniging of stichting
 • Vraagt u een Alcoholwetvergunning voor iemand anders aan, stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf) mee.

Kosten

Kosten2023
Alcoholwetvergunning nieuw, overname of wijziging€ 612,00
Alcoholwetvergunning, aanmelden eerste leidinggevende€ 60,30
Alcoholwetvergunning, aanmelden tweede en volgende leidinggevende € 29,90
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet€ 42,10
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet€ 37,60

Hoelang duurt het

Maximaal 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, wordt in die tijd advies gevraagd bij andere instanties.

Voor wie is het

Een alcoholwetvergunning is verplicht voor:

 • horeca waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant
 • para-commerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen en sociëteiten die niet-bedrijfsmatig alcoholische dranken schenken
 • slijterijen

Voorwaarden

 • Bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres.
 • Als de vergunning (voor een deel) niet kan worden gegeven, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek.
 • Daarna ontvangt u een definitief besluit.

Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • Tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Is een leidinggevende vergunninghouder afwezig, dan is dit strafbaar. U kunt een bekeuring krijgen of uw vergunning kan worden ingetrokken.
 • Het horecapand moet voldoen aan de inrichtingseisen als het gaat om hoogte, oppervlakte en ventilatie. Ook moeten er toiletten zijn.
 • Op sommige plaatsen, zoals in cafetaria, sportkantines en op campings, mogen alleen zwak-alcoholische dranken (wijn en bier) worden verstrekt. Dit mag volgens artikel 2:34c van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Meer informatie vindt u in de landelijke Alcoholwet. Link opent een externe pagina en op de pagina Horeca.

Contact

Voor meer informatie of bij vragen stuurt u een e-mail naar horecavergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina
Of bel 14 010.