Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Alcoholwetvergunning aanvragen

Als u drank met alcohol verkoopt of schenkt in uw zaak, heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Deze vergunning heette vroeger de drank- en horecawetvergunning.

Lees eerst de informatie onder het kopje 'Meesturen'. Vraag daarna een vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

De vergunning is geldig tot er veranderingen zijn in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Deze veranderingen moet u direct doorgeven.
Meer informatie vindt u op de pagina Horeca in Rotterdam.

Meesturen

Een aanvraag gaat sneller als u alle gevraagde informatie en stukken indient.
Let op: de toegevoegde stukken moeten het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

 • burgerservicenummer van de ondernemers en leidinggevenden
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  De gemeente vraagt deze registratie zelf op, u hoeft dit dus niet aan te leveren.
 • Alle leidinggevenden die op de Alcoholwetvergunning komen te staan, moeten een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. Leidinggevenden zijn bijvoorbeeld bestuurders, gevolmachtigden en personeel.
  De gemeente controleert op de SVH-website. Link opent een externe pagina of leidinggevenden een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  U kunt als ondernemer ook zelf nagaan of uw personeel een SVH-verklaring Sociale Hygiëne heeft.
 • Alle leidinggevenden moeten ook 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafblad hebben.
 • een plattegrond van de inrichting of het terras op schaal 1:100
 • een afschrift van de statuten als het gaat om een vereniging of stichting
 • Vraagt u een Alcoholwetvergunning voor iemand anders aan, stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf) mee.

Kosten

Kosten2023
Alcoholwetvergunning nieuw, overname of wijziging€ 612,00
Alcoholwetvergunning, aanmelden eerste leidinggevende€ 60,30
Alcoholwetvergunning, aanmelden tweede en volgende leidinggevende € 29,90
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet€ 42,10
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet€ 37,60

Hoelang duurt het

Maximaal 8 weken. Deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, wordt in die tijd advies gevraagd bij andere instanties.

Voor wie is het

Een alcoholwetvergunning is verplicht voor:

 • horeca waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant
 • para-commerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen en sociëteiten die niet-bedrijfsmatig alcoholische dranken schenken
 • slijterijen

Voorwaarden

 • Bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres.
 • Als de vergunning (voor een deel) niet kan worden gegeven, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek.
 • Daarna ontvangt u een definitief besluit.

Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • Tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Is een leidinggevende vergunninghouder afwezig, dan is dit strafbaar. U kunt een bekeuring krijgen of uw vergunning kan worden ingetrokken.
 • Het horecapand moet voldoen aan de inrichtingseisen als het gaat om hoogte, oppervlakte en ventilatie. Ook moeten er toiletten zijn.
 • Op sommige plaatsen, zoals in cafetaria, sportkantines en op campings, mogen alleen zwak-alcoholische dranken (wijn en bier) worden verstrekt. Dit mag volgens artikel 2:34c van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Meer informatie vindt u in de landelijke Alcoholwet. Link opent een externe pagina en op de pagina Horeca.

Contact

Voor meer informatie of bij vragen stuurt u een e-mail naar horecavergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina
Of bel 14 010.