Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Kaart incidentele ontheffing aanvragen

Vraag een kraskaart aan om bijvoorbeeld uw horecazaak incidenteel langer open te stellen (verlaatjes), of meer geluid te maken (geluidje).

Log in met eHerkenning via de knop 'Kraskaart aanvragen'.

Kraskaart aanvragen. Link opent een externe pagina

Soorten kraskaarten

 1. kraskaart om de horeca-inrichting incidenteel langer open te houden (verlaatje)
 2. kraskaart om in de horeca-inrichting meer geluid te mogen produceren (geluidje)
 3. kraskaart om in een paracommerciële instelling een bijeenkomst van persoonlijke aard te houden (bijeenkomst paracommerciële instellingen)
 4. kraskaart om de verlichting langer aan te houden voor sportactiviteiten (lichtje)
  Deze kaart is alleen schriftelijk aan te vragen.

Kraskaart gebruiken

Activeer uw kaart op tijd als u een incidentele ontheffing wilt.

 • Een 'verlaatje' moet uiterlijk op de dag zelf vóór 10 uur in de avond geactiveerd worden.
 • Een 'geluidje' moet uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de festiviteit geactiveerd worden.
 • Een 'bijeenkomst in een paracommerciële instelling' moet uiterlijk 5 werkdagen van tevoren geactiveerd worden.
 • Een 'lichtje' moet uiterlijk 2 dagen voor aanvang geactiveerd worden.

Activeren per SMS

De sms die u verstuurt bestaat uit een activatiecode én de datum wanneer u de ontheffing wilt activeren. U krijgt de activatiecode door een vakje open te krassen op de kraskaart.

Voorbeeld: U wilt een verlaatje voor vrijdag 14 maart op zaterdag 15 maart activeren. U stuurt de sms aan 4004. In het tekstveld vermeldt u de activatiecode met de datum van de festiviteit (thexxxxxxxx 14-03). U kunt op de Verlaatje website. Link opent een externe pagina zien of uw incidentele ontheffing is geactiveerd.

Online activeren

U kunt in 4 stappen een incidentele ontheffing online activeren. Link opent een externe pagina:

 1. U vult de kaartcode (4 letters) die in de rechterbovenhoek staat van de kraskaart.
 2. U vult de datum in wanneer de incidentele ontheffing plaatsvindt.
 3. U vult de laatste 4 letters van de activatiecode in. U krijgt de activatiecode door een vakje open te krassen op de kraskaart.
 4. U kunt hier aangeven of u een bevestiging wilt ontvangen van de activatie.

Wanneer bij team Horecavergunningen geen e-mailadres bekend is, kunt u de bevestiging uitprinten. Op de Verlaatje website. Link opent een externe pagina kunt u zien of uw incidentele ontheffing is geactiveerd.

Over de verschillende kaarten

Verlaatje

Een verlaatje is een incidentele ontheffing (voor één nacht) van uw reguliere sluitingstijd. Als een verlaatje is geactiveerd mag de horeca-inrichting uiterlijk tot de volgende ochtend 7 uur geopend blijven. Het verlaatje geldt niet voor het buitengedeelte (terrassen) van een horeca-inrichting.

Geldigheid

Er kan maximaal 20 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Verlaatjes die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd, kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

Aangevraagde verlaatjes en de geschiedenis zijn te vinden via de link Verlaatje. Link opent een externe pagina.

Geluidje

Een geluidje kan geactiveerd worden als u incidenteel meer geluid wilt maken in uw inrichting. Dit is een tijdelijke ontheffing (voor 1 avond) om op zondag tot en met donderdag tot 12 uur in de nacht en vrijdagnacht en zaterdagnacht tot 2 uur in de ochtend meer geluid maken.

Een geluidje geldt niet voor het buitengedeelte (terrassen) van een horeca-inrichting, tenzij in combinatie met een apart afgegeven evenementenvergunning met een maximum van 5 keer per jaar. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een geluidje moeten omwonenden geïnformeerd worden door de exploitant.

Geluidsplafond

Er geldt gedurende de ontheffing van de geluidsvoorschriften een zogenaamd geluidsplafond. Dit betekent dat extra geluid geproduceerd mag worden mits dit niet boven de 15 dB(A) extra uitkomt, gemeten op de gevel van en in nabij gelegen gebouwen.

Geldigheid

Er kan maximaal 12 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Geluidjes die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd, kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

Aangevraagde geluidjes en geschiedenis zijn te vinden via de link Verlaatje. Link opent een externe pagina.

Bijeenkomst in een para-commerciële instelling

Een para-commerciële instelling (bijvoorbeeld sportkantine of studentensociëteit) met een geldige Alcoholwetvergunning kan een ontheffing krijgen voor het houden van een bijeenkomst van persoonlijke aard en/of gericht op derden. Voorbeelden zijn een bruiloft, verjaardag of een zakelijke bijeenkomst.

Het bedrijfsmatig organiseren van commerciële feesten gericht op derden waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt, komen niet in aanmerking voor deze ontheffing. Van het bedrijfsmatig organiseren van een feest is sprake, als er reclame voor het feest wordt gemaakt, als er een kaartverkoop is of anderszins entreegelden worden gerekend. Het is niet mogelijk om deze ontheffing te gebruiken in combinatie met een verlaatje.

Geldigheid

Er kan maximaal 12 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Ontheffingen die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

Lichtje

Verenigingen die een sport beoefenen in de buitenlucht mogen de lichtinstallatie op het buitenterrein ingeschakeld houden tussen 7 uur in de ochtend en 11 uur in de avond. Hiervan kan worden afgeweken als er bijvoorbeeld sprake is van een toernooi dat langer duurt. Hiervoor kan een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden. De tijdelijke ontheffing (voor 1 avond) is mogelijk van zondag tot en met donderdag tot 12 uur in de avond en vrijdagnacht en zaterdagnacht tot 2 uur in de ochtend.

Geldigheid

Er kan maximaal 10 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Ontheffingen die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

Kosten

Voor elk product dat u aanvraagt, betaalt u.
Dit doet u voor de behandeling van uw aanvraag.
Als u niet betaalt, wordt de aanvraag niet behandeld.

Kosten2024
Kraskaart verruiming openingstijden (verlaatje)€ 37,20
Kraskaart toename geluidsproductie (geluidje)€ 37,20
Kraskaart voor bijeenkomst in para-commerciële instelling€ 38,40
Kraskaart om in de buitenlucht de lichtinstallatie op het
buitenterrein langer ingeschakeld te houden (lichtje)
€ 37,80

Voor wie is het

 • Iedereen met een geldige exploitatievergunning kan een kraskaart om langer open te zijn (verlaatje) aanvragen. Coffeeshops, seksbedrijven en exploitaties met een kortlopende exploitatievergunning komen niet in aanmerking voor deze kraskaart.
 • Iedereen die een inrichting exploiteert kan een kraskaart om meer geluid ten gehore te brengen (geluidje) aanvragen. Coffeeshops en seksbedrijven komen niet in aanmerking voor deze kraskaart.
 • Para-commerciële instellingen kunnen een kraskaart aanvragen om een bijeenkomst te houden in een instelling. Zij moeten dan in het bezit zijn van een geldige Alcoholwetvergunning.
 • Sportverenigingen kunnen een kraskaart aanvragen om in de buitenlucht de lichtinstallatie op het buitenterrein langer ingeschakeld te houden (lichtje). Deze kraskaart kan alleen schriftelijk worden aangevraagd door sportverenigingen die in het bezit zijn van een lichtinstallatie op het buitenterrein.

Wilt u voor een ander persoon dan uzelf een kraskaart aanvragen?
Dan is daarvoor een 'Machtigingsformulier Horecavergunningen' (pdf) nodig. Stuur deze volledig ingevuld en ondertekend mee met uw aanvraag.

Hoelang duurt het

De aanvraag duurt maximaal 10 werkdagen.

Voorwaarden

Per soort kraskaart gelden de volgende voorwaarden:

Kraskaart Verlaatje

 • De exploitant heeft een geldige exploitatievergunning.
 • Er zijn geen klachten bekend over verstoring van openbare orde en onveilige situaties in en rondom uw bedrijf.
 • Als een exploitatie wordt overgenomen door een andere exploitant, kan deze alleen gebruik maken van de overgebleven verlaatjes in het betreffende kalenderjaar. De nieuwe exploitant moet zelf een kraskaart hebben om de overige verlaatjes te kunnen activeren.

Kraskaart Geluidje

 • Er mogen geen geluidsklachten bekend zijn over uw bedrijf.
 • Als een exploitatie wordt overgenomen door een andere exploitant, kan deze uitsluitend gebruik maken van de overgebleven geluidjes in dat kalenderjaar. De nieuwe exploitant moet zelf beschikken over een kraskaart om de overige geluidjes te kunnen activeren.

Kraskaart bijeenkomst in een para-commerciële instelling 

Kraskaart om de lichtinstallatie op het buitenterrein langer ingeschakeld houden

 • De sportvereniging heeft een lichtinstallatie op het buitenterrein.

Contact

Voor meer informatie of vragen: