Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Exploitatievergunning speelautomatenhal aanvragen

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, dan hebt u een vergunning nodig.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' leest u wat u moet doen om de exploitatievergunning aan te vragen.

Vergunning aanvragen

Doorgeven veranderingen en bijschrijven beheerders

Veranderingen doorgeven

De vergunning is 5 jaar geldig. Zijn er binnen die 5 jaar veranderingen in  bijvoorbeeld het aantal automaten, de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm, dan moet u dit direct online melden. Link opent een externe pagina.
Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Beheerders bijschrijven

Voor het bijschrijven van 1 of meer beheerders past u de lopende vergunning aan.
Dit kan alleen als er verder niets verandert.
U kunt de nieuwe beheerders online bijschrijven. Link opent een externe pagina.

Meer informatie leest u op de pagina Horeca. Link opent een externe pagina.

Kosten

Leges2023

Vergunning speelautomatenhal, nieuw of overname

€ 1.170,90

Vergunning speelautomatenhal, vernieuwen of wijzigen

€ 716,00

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden eerste beheerder

€ 29,90

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden tweede en volgende beheerder

€ 55,90 per beheerder, voor iedere beheerder die u extra aanmeldt

Hoelang duurt het

  • U ontvangt het besluit binnen 8 weken.
  • Deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd.
    Als het nodig is, vraagt de gemeente advies bij andere instanties.

Het besluit over uw aanvraag ontvangt u per post.
Als u het oneens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voorwaarden

In Rotterdam zijn 12 speelautomatenhallen met een vergunning.
Meer speelautomatenhallen zijn verboden.
U kunt dus geen nieuwe speelautomatenhal starten.
U kunt alleen een bestaande speelautomatenhal overnemen.

Overige voorwaarden

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken.
Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten.
Ook mag de gemeente extra vragen stellen bij een aanvraag.

Contactinformatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op via e-mail. Link opent een externe pagina.
Of bel naar het gemeentelijke telefoonnummer 14 010.