Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Exploitatievergunning speelautomatenhal aanvragen

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, dan heeft u een vergunning nodig.

U vraag de vergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig. Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig én een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Onder het kopje 'Meesturen' staat welke gegevens u moet opgeven.

Doorgeven veranderingen en bijschrijven beheerders

Veranderingen doorgeven

De vergunning is 5 jaar geldig. Zijn er binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen in bijvoorbeeld

 • het aantal automaten
 • de bedrijfsoppervlakte
 • de exploitatievorm

dan moet u dit direct online melden. Link opent een externe pagina. Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Beheerder(s) bijschrijven

Voor het bijschrijven van 1 of meer beheerders past u de lopende vergunning aan. Dit kan alleen als er verder niets verandert. U kunt de nieuwe beheerder(s) online melden. Link opent een externe pagina.

Meer informatie leest u op de pagina Horeca. Link opent een externe pagina.

Kosten

Leges2023

Vergunning speelautomatenhal, nieuw of overname

€ 1.170,90

Vergunning speelautomatenhal, vernieuwen of wijzigen

€ 716,00

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden eerste beheerder

€ 29,90

Vergunning speelautomatenhal, aanmelden tweede en volgende beheerder

€ 55,90 per beheerder, voor iedere beheerder die u extra aanmeldt

Meesturen

 • een ingevuld en ondertekend 'Machtigingsformulier horecavergunningen', als u een exploitatievergunning aanvraagt voor iemand anders
 • een kopie van de koopovereenkomst, huurovereenkomst of pachtovereenkomst
 • een plattegrond van de inrichting en het terras op schaal 1:100
  Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven hoeveel en op welke plaats kansspelautomaten en behendigheidsautomaten worden opgesteld.
 • bewijsstuk verslavingspreventie van alle leidinggevenden (artikel 6 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen)

De gemeente kan een aanvraag sneller behandelen als u alle gevraagde informatie geeft. Let op: voor een online aanvraag moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

Machtigingsformulier horecavergunningen

Hoe lang duurt het

 • U ontvangt het besluit binnen 8 weken.
 • Deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd.
  Als het nodig is, vraagt de gemeente in die tijd advies bij andere instanties.

Het besluit over uw aanvraag ontvangt u per post. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de besluitdatum bezwaar maken.

Voor wie is het

Ondernemers die een speelautomatenhal (willen) exploiteren.

Voorwaarden

In Rotterdam zijn 12 speelautomatenhallen met een vergunning. Meer speelautomatenhallen zijn verboden.
U kunt dus geen nieuwe speelautomatenhal starten. U kunt alleen een bestaande speelautomatenhal overnemen.

Overige voorwaarden

Sinds 1 juni 2003 geldt de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Volgens deze wet mogen gemeenten een vergunning weigeren of intrekken.
Dit mag als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten.
Ook mag team Horeca Vergunningen extra vragen stellen bij het behandelen van een aanvraag.

Contactinformatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Horeca Vergunningen via e-mail. Link opent een externe pagina.
Of bel naar het gemeentelijke telefoonnummer 14 010