Ga naar de hoofdinhoud

Start exploitatievergunning speelautomatenhal aanvragen

Stap 1 van 3

Voor uw online aanvraag hebt u de volgende digitale documenten nodig:

 • een kopie van de koopovereenkomst, huurovereenkomst of pachtovereenkomst
 • een plattegrond van de inrichting en het terras op schaal 1:100
  Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn.
  In de tekening moet u ook aangeven hoeveel en op welke plaats kansspelautomaten en behendigheidsautomaten worden opgesteld.
 • bewijsstuk verslavingspreventie van alle leidinggevenden (artikel 6 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen)

De gemeente behandelt een aanvraag sneller als u alle informatie geeft.

Let op
Voor de aanvraag moeten de stukken van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

Stap 2 van 3

Vraagt u voor iemand anders een exploitatievergunning aan?
Dan moet u een ingevuld en ondertekend 'Machtigingsformulier horecavergunningen' ook toevoegen.

Stap 3 van 3

Log in met uw eHerkenning via de knop 'Vergunning aanvragen'.
Voeg tijdens uw aanvraag alle gevraagde documenten toe.

Let op
U hebt eHerkenning niveau 2 nodig én een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

 • U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen 8 weken.
 • Deze termijn kan 1 keer met 8 weken worden verlengd.
  Als het nodig is, vraagt de gemeente advies bij andere instanties.