Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Vergunning kansspelen en loterijen aanvragen

Wilt u u een kansspel zoals een bingo, een rad van fortuin of een loterij organiseren? Dan moet u hier een vergunning voor aanvragen of een melding van maken.

Bij kleine kansspelen moet u een melding doen bij de gemeente. Onder kleine kansspelen vallen een bingo, het vogelpiekspel en rad van avontuur. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet hoger zijn dan € 400 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550. U meldt een klein kansspel via de knop 'Kansspel melden'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Melding maken of vergunning aanvragen

Of u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding moet maken, hangt af van de waarde van het totale prijzenpakket.

Aanvragen vergunning loterij

Kosten

Het aanvragen van een vergunning of het melden van een kansspel of loterij is gratis.

Voor wie is het

Een bingo of loterij kan worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal 3 jaar bestaat.

Voorwaarden

Organiseren van een klein kansspel

Het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal drie jaar bestaat. Deze vereniging heeft niet als primair doel het organiseren van kansspelen. De opbrengst gaat naar een genoemd doel. Dit doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang. Daarnaast mogen burgemeester en wethouders de bijeenkomst niet hebben verboden.

Voorwaarden bingo

Het organiseren van een bingo is alleen toegestaan indien het voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die ten minste 3 jaar bestaat
 • deze vereniging heeft in de  statuten een duidelijk omschreven doel, en is geen  organisatie van kansspelen
 • de opbrengst gaat naar een genoemd doel, dit doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang
 • prijzen of premies in geld of goederen bedragen niet meer dan
  € 400 per serie. De gezamenlijke waarde bedraagt niet meer dan € 1.550 per bijeenkomst

De bingo vindt niet plaats in een horeca-inrichting waarvoor een vergunning volgens  de Drank en Horecawet is verleend. Het is niet toegestaan om in dergelijke horeca-inrichtingen bingo's te organiseren.

Indien de bingo plaatsvindt in een binnen locatie, dient u tevens na te gaan of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig heeft. Als organisator bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften - voor brandveilig gebruik van het gebouw - van het Bouwbesluit 2012 (hoofdstukken 6 en 7).

Voorwaarden winkelweekactie

Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (minimaal tien ondernemers), waarbij de loten gratis aan de klanten worden uitgegeven. Deze ondernemers vragen een vergunning aan bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. De loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag maximaal twee maal per jaar worden gehouden. De waarde van het prijzenpakket mag niet hoger zijn dan € 11.950.

Voorwaarden loterij

 • als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300 is geen vergunning nodig
 • als de hoogst uitkeerbare prijs maximaal € 4.500 is, vraagt u een vergunning aan bij de gemeente als de hoogst uitkeerbare prijs meer dan € 4.500 is, vraagt u een vergunning aan bij het Ministerie van Justitie
 • een zelfstandig ondernemer mag voor klanten een prijsvraag organiseren. De klant moet dan een inspanning verrichten, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto, enz. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe. Of u een vergunning nodig hebt en bij welke instantie u de vergunning moet aanvragen, is afhankelijk van de waarde van de prijs
 • de regels zijn vastgelegd in de Wet op de kansspelen. De bevoegdheden van de gemeente zijn geregeld in artikel 3 en 7 van deze wet

Wanneer u een kansspel organiseert, moet u misschien kansspelbelasting betalen.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst en op de website van de Rijksoverheid.

Hoe lang duurt het

 • 4 weken bij het aanvragen van een vergunning voor een loterij
 • 5 werkdagen bij het melden van een bingo

Contactinformatie

Heeft u nog vragen?