Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning seksinrichting of escortbedrijf aanvragen

U hebt een vergunning nodig als u een seksbedrijf wilt beginnen, als u een bestaand seksbedrijf wilt overnemen of wilt uitbreiden.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' leest u wat u moet doen voor de aanvraag.

Let op: Onvolledige of onjuiste aanvragen worden niet behandeld. Ook moet u hebben betaald voor de gemeente uw aanvraag behandelt.

Vergunning aanvragen

Doorgeven veranderingen

Als er veranderingen zijn, moet u dat melden bij afdeling Horecavergunningen.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsoppervlakte, de activiteiten van de onderneming of een persoonswisseling.
Vaak moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Bijschrijven beheerders

Bijschrijven van één of meer beheerders op de vergunning. Link opent een externe pagina kan online.
Dit kan alleen als er verder niets aan de exploitatie van het seksbedrijf verandert.

Kosten

Kosten 2024
Exploitatievergunning seksbedrijf nieuw of overname (zoals omschreven in Nota prostitutie en seksbranche 2015)€ 2.076,20
Exploitatievergunning seksbedrijf activiteit 2, 3 en/of 4€ 820,20
Exploitatievergunning seksbedrijf vernieuwen of veranderen (zoals omschreven in Nota prostitutie en seksbranche 2015)
 • € 1.271,70 voor alleen activiteit 1 of in combinatie met 2, 3 en/of 4
 • € 550,00 voor activiteit 2, 3 en/of 4
 • € 144,10 voor veranderen van adres binnen gemeente Rotterdam of veranderen telefoonnummer seksbedrijf, activiteit 2
Bijschrijven van 1 of meerdere beheerders
 • € 68,50 voor het bijschrijven van 1 beheerder
 • € 32,40 per beheerder voor iedere beheerder die u extra inschrijft

Meer informatie leest op de pagina Horeca.

Voorwaarden

 • De vergunning is pand- en persoonsgebonden.
 • De exploitatie mag niet leiden tot verstoring van de openbare orde en/of het woonklimaat.
 • Naast de algemene eisen van (brand)veiligheid geldt een aantal specifieke inrichtingseisen voor de werkruimten (afmeting, sanitair en alarmvoorzieningen).
 • De exploitant en de beheerders mogen niet van slecht levensgedrag zijn.
 • De exploitanten en beheerders zijn 21 jaar of ouder.
 • De exploitant en de beheerders moeten toezicht houden om strafbare feiten te voorkomen en orde en veiligheid te bewaken.
 • Er moet altijd een op de vergunning genoemde beheerder aanwezig zijn als de inrichting is geopend voor publiek.
 • Wanneer u een portier in dienst hebt, moet die persoon voldoen aan de eisen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Link opent een externe pagina.
 • Het is niet toegestaan de inrichting te exploiteren voordat de vergunning is verleend.
 • Als uw aanvraag (gedeeltelijk) niet kan worden verleend, wordt u uitgenodigd voor een zienswijzengesprek. Daarna ontvangt u het definitieve besluit. Binnen 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
 • Naar aanleiding van uw aanvraag kan een onderzoek plaatsvinden in het kader van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

Hoelang duurt het

Maximaal 12 weken. Deze termijn kan 1 keer met 12 weken worden verlengd.

Wanneer is er sprake van een seksbedrijf

 • Er wordt bedrijfsmatig gelegenheid gegeven tot prostitutie in een seksinrichting via bemiddeling tussen klant en sekswerker (escortbedrijf).
 • Er wordt gelegenheid gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling (bijvoorbeeld peepshows, sekstheater).
 • Er worden bedrijfsmatig vertoningen aangeboden van erotisch-pornografische aard tegen betaling (bijvoorbeeld sekswinkels met videocabines of seksbioscopen).

Contact

Hebt u nog vragen, bel dan 14 010 of stuur een e-mail naar horecavergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina