Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Bedrijfsafval

Als ondernemer moet u aan veel dingen denken. Uw afval regelen hoort daar ook bij. Afval heeft een grote impact op de leefbaarheid van de stad.

Goed beheer van uw afval betekent onder andere:

 • scheiden van verschillende afvalstromen.
 • opslag van bedrijfsafvalcontainers op uw eigen terrein.
 • een passend inzamelcontract afsluiten of betalen van bedrijfsreinigingsrecht voor het ophalen en verwerken van uw bedrijfsafval.

Afval scheiden

Wat voor de één afval is, kan voor de ander een waardevolle grondstof zijn. Steeds meer soorten bedrijfsafval kunt u apart laten inzamelen voor recycling. Om te zorgen dat zo veel mogelijk afvalstoffen opnieuw gebruikt worden, zijn er regels voor het scheiden van bedrijfsafval. Die regels zijn eigenlijk heel simpel.

 • Sommige soorten afval moet u altijd scheiden.
 • Andere moet u scheiden, wanneer u er een keer veel van heeft.
 • En er is afval dat u alleen hoeft te scheiden wanneer uw bedrijf groot genoeg is.

Doe de check!

Ieder bedrijf heeft ander afval, en in andere hoeveelheden. Wilt u weten of u uw afval op de juiste manier scheidt? Ga dan naar Afvalwijzervoorbedrijven.nl. Link opent een externe pagina en doorloop de checklist. U vindt daar welk afval u altijd moet scheiden en welke aanvullende soorten afval u apart moet houden.

Welke inzamelaar voor mijn afval?

U weet nu welk afval u moet scheiden. De volgende stap is regelen dat uw afval wordt opgehaald en verwerkt door een afvalinzamelaar of de gemeente. Wanneer uw bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u gebruik maken van de gemeentelijke containers. U betaalt hiervoor bedrijfsreinigingsrecht. U kunt ook een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.

Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht

Bedrijven krijgen jaarlijks een aanslag voor bedrijfsreinigingsrecht van Gemeentebelastingen. U heeft recht op vrijstelling van bedrijfsreinigingsrecht:

 • Als u een geldig contract met een erkende afvalinzamelaar heeft én geen afval aan de gemeente aanbiedt.
 • Als u aantoonbaar geen bedrijfsafval heeft.
 • Als de verhuurder zorgt voor het afvoeren van bedrijfsafval.

De vrijstelling kunt u aanvragen voor maximaal 1 jaar. U kunt online of per post de vrijstelling aanvragen. Als u een vrijstelling heeft gekregen, dan controleert de gemeente jaarlijks of u nog recht hebt op de vrijstelling. Wij sturen u een brief met de datum van de controle. Ook staat in de brief welke stukken u moet sturen. Meer informatie staat op de pagina Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht aanvragen.

Voor de online aanvraag is eHerkenning nodig. eHerkenning wordt gebruikt om op een veilige manier met de overheid te communiceren. Aanvragen van eHerkenning kan op Eherkenning.nl. Link opent een externe pagina.

Bedrijfsafval opslaan en aanbieden

Door uw bedrijfsafval goed op te slaan en aan te bieden voor inzameling, draagt u bij aan een schone en aantrekkelijke stad. Voor het opslaan en aanbieden van uw bedrijfsafval gelden de volgende regels:

 • Sla uw bedrijfsafval binnen uw gebouw of uit het zicht op uw privéterrein op.
 • Per sector zijn er specifieke regels voor het opslaan van afval. Zo moet de horeca een aparte ruimte voor afvalopslag hebben en zijn er strenge voorschriften voor het afval van een slager.
 • Bied uw bedrijfsafval aan in goed afgesloten afvalcontainers die niet toegankelijk zijn voor plaagdieren.
 • Zet uw container aan de straat op de dag en het tijdstip dat u met uw inzamelaar heeft afgesproken; niet eerder dan 7.00 uur. Doe dit zo dicht mogelijk bij uw bedrijf en zodanig dat voetgangers en overig verkeer er goed langs kunnen. Zet de afvalcontainer meteen na het legen terug op uw privéterrein of in uw gebouw. Haalt de afvalinzamelaar uw afval niet op de afgesproken tijd op? Dan moet u de container(s) uiterlijk om 20.00 uur weer van straat halen.
 • In een aantal drukbezochte winkelstraten in Rotterdam mag bedrijfsafval alleen nog tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends buiten worden gezet. Het resultaat is een aanzienlijk schonere winkelstraat, die ook langer schoon blijft. Deze bloktijden gelden op de Nieuwe Binnenweg, de Schiedamseweg, de Zwart Janstraat, de Noordmolenstraat, het Zwaanshals, het Noordplein, de Beijerlandselaan en in het winkelgebied Groene Hilledijk. In de toekomst komen er meer winkelstraten en winkelgebieden bij.
 • Blijft er na het legen van uw container afval op straat achter? Dan moet u dit opruimen en de straat schoon achterlaten. U bent verantwoordelijk voor afval uit uw containers op het gedeelte van de weg voor uw bedrijf en verder binnen van een straal van 25 meter rond uw bedrijf. Controleer dus ook uw omgeving.
 • (ondergrondse) Containers voor huishoudelijk afval in de stad mag u alleen gebruiken voor uw bedrijfsafval als u bedrijfsreinigingsrecht betaalt.  
  U kunt uw bedrijfsafval niet naar een milieupark brengen. Het milieupark is alleen voor bewoners. Wilt u uw bedrijfsafval zelf wegbrengen? Dat kan bij een erkende inzamelaar.
 • Een uitzondering hierop is elektrische apparatuur die vergelijkbaar is met die van particuliere huishoudens, zoals een koelkast of wasmachine. Na schriftelijke toestemming kunt u dit inleveren bij het milieupark. Mailt u hiervoor naar schonestadverkoopsb@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Alle regels voor het aanbieden van bedrijfsafval staan in de Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2024 | Lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl. Link opent een externe pagina en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2018 | Notubiz.nl. Link opent een externe pagina.

Boete

U riskeert een boete als u bedrijfsafval niet volgens de regels aanbiedt, geen contract heeft of bedrijfsreinigingsrecht betaalt en wanneer u afval naast de container plaatst.

Tips

Heeft u weinig ruimte voor de opslag van uw bedrijfsafval? U kunt afspraken maken met uw afvalinzamelaar om de bedrijfsafvalcontainer vaker te laten legen. Hierdoor kunt u een kleinere container gebruiken en heeft u een kleinere inpandige opslag nodig.
Een alternatief is het betalen van bedrijfsreinigingsrecht. Wanneer uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt, kunt u op veel plekken in Rotterdam gebruik maken van de afvalcontainers op straat. Dit geldt als uw afval vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en wanneer uw bedrijf wat betreft de branche en oppervlakte van uw bedrijfspand binnen de verordening valt.

Duurzaam ondernemen

U weet nu welk afval u volgens de wet moet scheiden. Misschien wilt u nog meer afval scheiden. Bijvoorbeeld omdat:

 • U daarmee kosten bespaart. Als u veel van een soort afval heeft, kan het goedkoper zijn dit gescheiden te laten ophalen. De kosten van het restafval gaan dan namelijk vaak naar beneden.
 • U daarmee bijdraagt aan een beter milieu. Als afval gescheiden is, kunnen de grondstoffen gerecycled worden.

Zet op een rij welk afval regelmatig in uw bedrijf voorkomt. Deze lijst kunt u samen met de checklist op Afvalwijzervoorbedrijven.nl. Link opent een externe pagina  gebruiken om afspraken te maken met uw afvalinzamelaar.

Nog beter is het om afval te verminderen. Wilt u meer weten over afval scheiden, afval verminderen en een circulaire bedrijfsvoering? Kijk dan op Vangbuitenshuis.nl. Link opent een externe pagina.

Soms kunt u kosten besparen door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar. Samen heeft u meer afval. U kunt samenwerken via een gezamenlijk contract met een ondernemersvereniging of bedrijven investeringszone (BIZ) of via uw brancheorganisatie.