Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Bedrijfsafval

Als ondernemer moet u aan veel dingen denken. Uw afval regelen hoort daar ook bij. Afval heeft een grote impact op de leefbaarheid van de stad.

Goed beheer van uw afval betekent onder ondere:

 • scheiden van verschillende afvalstromen
 • opslag van bedrijfsafvalcontainers op uw eigen terrein
 • een passend inzamelcontract afsluiten of betalen van bedrijfsreinigingsrecht voor het ophalen en verwerken van uw bedrijfsafval.

Afval scheiden

Wat voor de één afval is, kan voor de ander een waardevolle grondstof zijn. Steeds meer soorten bedrijfsafval kunt u apart laten inzamelen voor recycling. Om te zorgen dat zo veel mogelijk afvalstoffen opnieuw gebruikt worden, zijn er regels voor het scheiden van bedrijfsafval. Die regels zijn eigenlijk heel simpel.

 • Sommige soorten afval moet u altijd scheiden.
 • Andere moet u scheiden, wanneer u er een keer veel van heeft.
 • En er is afval dat u alleen hoeft te scheiden wanneer uw bedrijf groot genoeg is.

Altijd scheiden

Een aantal soorten afval moet u altijd scheiden. Denk bijvoorbeeld aan batterijen, elektrische apparaten, metalen, brandblussers, dierlijke bijproducten, medisch afval en het afval dat tijdens uw productieproces ontstaat. De hoeveelheid maakt daarbij niet uit. Het maakt ook niet uit of u dit afval vaak of soms heeft.

Soms scheiden

Wanneer u een keer heel veel heeft van één soort afval, moet u dat soms ook scheiden. Bijvoorbeeld uw oude bedrijfskleding, een flinke hoeveelheid groenafval, afval na een verbouwing of de verpakking van een grote levering. Wanneer dat voorkomt, is de hoeveelheid afval bepalend of u moet scheiden.

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie scheiden

Hoe meer afval u kunt scheiden, hoe beter. Want gescheiden afval is beter te verwerken tot nieuwe producten. Welk bedrijfsafval u moet scheiden hangt af van de grootte van uw locatie en uw wekelijkse hoeveelheid afval. Heeft u bijvoorbeeld een heel klein bedrijf, dan is er beperkt ruimte voor afvalcontainers. Daarom hoeft u niet in alle gevallen afval te scheiden.*

Soort afval Scheiden verplicht als u het elke werkdag, elke week of elke maand heeft
Papier en karton Wekelijks
Gft en swill Dagelijks in een professionele keuken of bij handel of verkoop
Glazen verpakkingen Dagelijks
Folie Wekelijks
EPS/piepschuimen verpakkingen Wekelijks
Hout Maandelijks 3 vierkante meter of meer
Groen- en tuinafval Wekelijks
Textiel Wekelijks

* Voor locaties met meerdere bedrijven en waar de verzamelcontainers op een centrale plaats staan, gelden de uitzonderingen voor weinig m².

Doe de check!

Ieder bedrijf heeft ander afval, en in andere hoeveelheden. Wilt u weten of u uw afval op de juiste manier scheidt? Ga dan naar Afvalwijzervoorbedrijven.nl en doorloop de checklist. U vindt daar welk afval u altijd moet scheiden en welke aanvullende soorten afval u apart moet houden.

Welke inzamelaar voor mijn afval?

U weet nu welk afval u moet scheiden. De volgende stap is regelen dat uw afval wordt opgehaald en verwerkt door een afvalinzamelaar of de gemeente. Wanneer uw bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u gebruik maken van de gemeentelijke containers. U betaalt hiervoor bedrijfsreinigingsrecht. U kunt ook een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.

In grote delen van Rotterdam kunt u gebruik maken van de gemeentelijke afvalcontainers:

 • Als u een bedrijf in de horeca, catering of food heeft, met een oppervlakte van minder dan 500 m²
 • Als uw onderneming een kantoor, winkel of dienstverlening is met een oppervlakte van minder dan 1500 m²
 • Als de soort en samenstelling van uw afval lijkt op huishoudelijk afval.

U krijgt automatisch jaarlijks een aanslag voor de kosten van Gemeentebelastingen. Dat heet bedrijfsreinigingsrecht. Het tarief is afhankelijk van de branche (sbi-code) en de oppervlakte van uw bedrijfspand.

Wilt u weten of de gemeente in de omgeving van uw onderneming bedrijfsafval ophaalt? Belt u dan met telefoonnummer 14 010.

U bent verplicht om een contract met een erkende inzamelaar af te sluiten:

 • Als u een bedrijf in de horeca, catering of food heeft met een oppervlakte groter dan 500 m².
 • Als uw onderneming een kantoor, winkel of dienstverlening is met een oppervlakte groter dan 1500 m².
 • Als uw bedrijf behoort tot een andere sector dan de bovengenoemde sectoren.
 • Als uw bedrijf is gevestigd in een gebied waar de gemeente geen afval ophaalt.
 • Als uw afval niet gelijk is aan huishoudelijk afval, bijvoorbeeld: medisch afval, dierlijk afval, bouwafval.

In een contract maakt u afspraken over:

 • welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier
 • op welke dag(en) en tijd uw bedrijfsafval wordt opgehaald
 • hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt.

U vindt de erkende afvalinzamelaars op afvalgids.nl. Er zijn brede inzamelaars die verschillende soorten afval ophalen en gespecialiseerde inzamelaars die alleen bepaalde soorten afval afvoeren, zoals frituurvet of swill.

Als u een contract heeft, mag u geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalcontainers.

Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht

Bedrijven krijgen jaarlijks een aanslag voor bedrijfsreinigingsrecht van Gemeentebelastingen. U heeft recht op vrijstelling van bedrijfsreinigingsrecht:

 • Als u een geldig contract met een erkende afvalinzamelaar heeft én geen afval aan de gemeente aanbiedt.
 • Als u aantoonbaar geen bedrijfsafval heeft.
 • Als de verhuurder zorgt voor het afvoeren van bedrijfsafval.

Jaarlijks stuurt u hiervoor het contract en een recente factuur met betalingsbewijs voor al het bedrijfsafval en iedere vestiging aan Gemeentebelastingen. Dit kan per post of online. Meer informatie staat op de pagina Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht aanvragen.
Voor de online aanvraag is eHerkenning nodig. eHerkenning wordt gebruikt om op een veilige manier met de overheid te communiceren. Aanvragen van eHerkenning kan op Eherkenning.nl.

Let op: een vrijstelling moet u elk jaar aanvragen.

Bedrijfsafval opslaan en aanbieden

Door uw bedrijfsafval goed op te slaan en aan te bieden voor inzameling, draagt u bij aan een schone en aantrekkelijke stad. Voor het opslaan en aanbieden van uw bedrijfsafval gelden de volgende regels:

 • Sla uw bedrijfsafval binnen uw gebouw of uit het zicht op uw privéterrein op.
 • Per sector zijn er specifieke regels voor het opslaan van afval. Zo moet de horeca een aparte ruimte voor afvalopslag hebben en zijn er strenge voorschriften voor het afval van een slager.
 • Bied uw bedrijfsafval aan in goed afgesloten afvalcontainers die niet toegankelijk zijn voor plaagdieren.
 • Zet uw container aan de straat op de dag en het tijdstip dat u met uw inzamelaar heeft afgesproken; niet eerder dan 7.00 uur. Doe dit zo dicht mogelijk bij uw bedrijf en zodanig dat voetgangers en overig verkeer er goed langs kunnen. Zet de afvalcontainer meteen na het legen terug op uw privéterrein of in uw gebouw. Haalt de afvalinzamelaar uw afval niet op de afgesproken tijd op? Dan moet u de container(s) uiterlijk om 20.00 uur weer van straat halen.
 • In een aantal drukbezochte winkelstraten in Rotterdam mag bedrijfsafval alleen nog tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends buiten worden gezet. Het resultaat is een aanzienlijk schonere winkelstraat, die ook langer schoon blijft. Deze bloktijden gelden op de Nieuwe Binnenweg, de Schiedamseweg, de Zwart Janstraat, de Noordmolenstraat, het Zwaanshals, het Noordplein, de Beijerlandselaan en in het winkelgebied Groene Hilledijk. In de toekomst komen er meer winkelstraten en winkelgebieden bij.
 • Blijft er na het legen van uw container afval op straat achter? Dan moet u dit opruimen en de straat schoon achterlaten. U bent verantwoordelijk voor afval uit uw containers op het gedeelte van de weg voor uw bedrijf en verder binnen van een straal van 25 meter rond uw bedrijf. Controleer dus ook uw omgeving.
 • (ondergrondse) Containers voor huishoudelijk afval in de stad mag u alleen gebruiken voor uw bedrijfsafval als u bedrijfsreinigingsrecht betaalt.  
  U kunt uw bedrijfsafval niet naar een milieupark brengen. Het milieupark is alleen voor bewoners. Wilt u uw bedrijfsafval zelf wegbrengen? Dat kan bij een erkende inzamelaar.
 • Een uitzondering hierop is elektrische apparatuur die vergelijkbaar is met die van particuliere huishoudens, zoals een koelkast of wasmachine. Na schriftelijke toestemming kunt u dit inleveren bij het milieupark. Mailt u hiervoor naar schonestadverkoopsb@rotterdam.nl.

Alle regels voor het aanbieden van bedrijfsafval staan in de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 | Notubiz.nl en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2018 | Notubiz.nl.

De bloktijd is van kracht op de volgende straten:

 • Nieuwe Binnenweg
 • Schiedamseweg
 • Zwart Janstraat
 • Noordmolenstraat
 • Zwaanshals
 • Noordplein
 • Beijerlandselaan
 • Groene Hilledijk ten noorden van het Sandelingplein
 • Beijerlandse passage
 • Groningerstraat
 • Slaghekstraat
 • Heer Arnoldstraat
 • Meerdervoortstraat.

Deze aanpak wordt verder uitgebreid naar andere winkelstraten in Rotterdam.

Hoe mag het bedrijfsafval worden aangeboden?

Bedrijfsafval mag alleen buiten gezet worden op een vaste tijd: dagelijks tussen 7.00 en 11.00 uur. Het afval moet in gesloten containers of zakken, met daarop het logo van de inzamelaar, buiten gezet worden. Papier en karton moeten ook binnen de vastgestelde tijden worden buiten gezet, in containers of gebundeld in handzame hoeveelheden.

Boete bij verkeerd aanbieden

Bedrijfsafval buiten deze vaste tijd moet inpandig of op eigen terrein staan. Bedrijven die zich hier niet aan houden, kunnen een boete krijgen. Toezicht & Handhaving controleert of de regels worden nageleefd en legt bij overtreding een boete op.

Boete

U riskeert een boete als u bedrijfsafval niet volgens de regels aanbiedt, geen contract heeft of bedrijfsreinigingsrecht betaalt en wanneer u afval naast de container plaatst.

Tips

Heeft u weinig ruimte voor de opslag van uw bedrijfsafval? U kunt afspraken maken met uw afvalinzamelaar om de bedrijfsafvalcontainer vaker te laten legen. Hierdoor kunt u een kleinere container gebruiken en heeft u een kleinere inpandige opslag nodig. Een alternatief is het betalen van bedrijfsreinigingsrecht. Wanneer uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt, kunt u op veel plekken in Rotterdam gebruik maken van de afvalcontainers op straat. Dit geldt als uw afval vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en wanneer uw bedrijf wat betreft de branche en oppervlakte van uw bedrijfspand binnen de verordening valt.

Duurzaam ondernemen

U weet nu welk afval u volgens de wet moet scheiden. Misschien wilt u nog meer afval scheiden. Bijvoorbeeld omdat:

 • U daarmee kosten bespaart. Als u veel van een soort afval heeft, kan het goedkoper zijn dit gescheiden te laten ophalen. De kosten van het restafval gaan dan namelijk vaak naar beneden.
 • U daarmee bijdraagt aan een beter milieu. Als afval gescheiden is, kunnen de grondstoffen gerecycled worden.

Zet op een rij welk afval regelmatig in uw bedrijf voorkomt. Deze lijst kunt u samen met de checklist op Afvalwijzervoorbedrijven.nl  gebruiken om afspraken te maken met uw afvalinzamelaar.

Nog beter is het om afval te verminderen. Wilt u meer weten over afval scheiden, afval verminderen en een circulaire bedrijfsvoering? Kijk dan op Vangbuitenshuis.nl.

Soms kunt u kosten besparen door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar. Samen heeft u meer afval. U kunt samenwerken via een gezamenlijk contract met een ondernemersvereniging of bedrijven investeringszone (BIZ) of via uw brancheorganisatie.

  Meer informatie

  Vragen? Mail naar de accountmanagers bedrijfsafval schonestadverkoopsb@rotterdam.nl of bel met telefoonnummer 14 010.