Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Ondernemers kinderopvang

Bekijk welke regels er zijn voor het opvangen van kinderen op kinder- of peuteropvang, buitenschoolse opvang of door gastouders (gastouderbureau).

Regels voor kinderopvang

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Houders van een kindercentrum, gastouderbureau en gastouders moeten voldoen aan de eisen voor kwaliteit volgens de Wet kinderopvang. De GGD Rotterdam Rijnmond houdt toezicht op de kwaliteit door het houden van inspecties.

Meer informatie over het toezicht door de GGD Rotterdam Rijnmond op de kinderopvang staat op de website GGD-Rotterdam-Rijnmond.nl. Link opent een externe pagina.

Niet voldoen aan de eisen

Houdt een kinderopvang zich niet aan de gestelde eisen en regels? Dan kan de gemeente een herstelmaatregel en/of een boete opleggen. De stappen die de gemeente kan nemen, staan in de Nalevingsstrategie Kwaliteit Kinderopvang Gemeente Rotterdam:

Publicatie in LRK

Is de bezwaartermijn voor een handhavingsbesluit verstreken en heeft de houder geen bezwaar ingediend? Dan wordt de maatregel gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Handhaving Kinderopvang

Bij vragen over handhaving door de gemeente kunt u bellen met Handhaving Kinderopvang, telefoonnummer: 06 232 962 73.