Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie Kinderopvang Plus aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen als gewone kinderopvang niet werkt of kinderen extra (medische) zorg nodig hebben. Kinderopvang Plus is gespecialiseerde kinderopvang met extra begeleiding, aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni. Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Alleen organisaties mogen de subsidie Kinderopvang Plus aanvragen.

Doelgroep plusopvang

 • kinderen van 0 tot 13 jaar die niet goed functioneren in de gewone kinderopvang of extra zorg nodig hebben
 • kinderen die binnen de hulpverlening ‘uitbehandeld’ zijn, maar nog wel extra zorg nodig hebben
 • kinderen met een verwijzing van het wijkteam voor behandeling vanuit de jeugdhulpverlening op een locatie van Plusopvang
 • kinderen die extra aandacht of zorg vragen door gedrags- of ontwikkelingsproblemen

Meer informatie

Kinderopvang Plus

Kinderopvang Plus is voor kinderen van 0 tot 13 jaar die door problemen niet terecht kunnen bij de normale opvang.

Plusopvang betekent:

 • kleinere groepen
 • hoogopgeleide leiders en leidsters
 • samenwerking met hulpverlenende instanties

Let op: Alleen kinderopvanginstellingen die door de gemeente zijn aangewezen bieden Plusopvang.

Sociaal Medische Indicatie

Kinderen kunnen alleen bij een plusopvang worden geplaatst als er een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is. Wilt u weten hoe u die indicatie regelt, ga dan naar de pagina Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • een werkplan bestaat uit:
  • beschrijving van de geplande activiteiten
  • een begroting en dekkingsplan
 • een opgave van leden van het bestuur (staat ook in het uittreksel Kamer van Koophandel) 
 • statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een taalcomponent
  U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag.
  Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent.

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is.
Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag voor volgend jaar is dan wordt er binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.