Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw) aanvragen

Rotterdamse aanbieders van schoolmaatschappelijk werk (smw) kunnen subsidie aanvragen voor voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw) op de kinderopvang.

Zorg ervoor dat u uw aanvraag indient vóór 1 juni. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning (voor bedrijven). Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Subsidie aanvragen. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Aanbieders van schoolmaatschappelijk werk in de gemeente Rotterdam.
Een voorwaarde is dat er goede afspraken met de peuteropvang- of kinderopvanginstellingen zijn vastgelegd in een werkplan.

Meer informatie

De uren voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw) zijn voor het ondersteunen van pedagogische medewerkers bij:

 • het voeren van gesprekken met ouders
 • het bieden van hulp aan ouders bij lichte opvoedproblemen
 • het volgen van kinderen en tijdig opmerken van problemen
 • zo nodig doorverwijzen naar het wijkteam bij ingewikkelde problemen
 • het meedenken en meehelpen aan bijeenkomsten met een thema

Lees meer informatie in de Beleidsnotitie. (Voor)schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs 2024.

Beschikbaar bedrag

Het subsidieplafond is € 800.000 voor het aanvragen van vsmw-uren.
Voor vsmw-uren geldt een half uur per week, per vve-groep en maximaal 40 weken per jaar.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u het volgende in:

 • een projectplan
  Hierin geeft u aan:
  • met welke voorschoolse instelling(en) wordt samengewerkt
  • waar en waarvoor de vsmw-uren worden ingezet
  • om hoeveel en om welke vve-groepen het gaat
 • een begroting en dekkingsplan
 • een taalcomponent
  U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag.
  Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent
 • statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave leden van het bestuur/Kamer van Koophandel

Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
De kosten voor deze controle betaalt u zelf.
Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden. 

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Per groep kan maximaal een half uur per week vsmw (uurtarief € 65,02) worden aangevraagd.
 • Maximaal 40 werkweken voor een jaar.
 • De subsidie wordt berekend naar de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Alle vsmw-ers hebben een hbo MWD of vergelijkbare opleiding.
 • Zij hebben de basiscursus ‘VSMW en Het Jonge Kind’ gevolgd. (Deze cursus wordt onder meer aangeboden door het servicepunt SMW).
 • Goede afspraken over de inzet van de uren vsmw met de peuter- of kinderopvanginstellingen zijn vastgelegd in een werkplan.
 • In de subsidieregeling (V) SMW Rotterdam 2024. Link opent een externe pagina vindt u alle voorwaarden die betrekking hebben op deze subsidie.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is.
Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Contact