Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie schoolmaatschappelijk werk aanvragen

De gemeente wil de resultaten van het onderwijs voor Rotterdamse jongeren verhogen.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning. Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

De jeugd beweegt zich op 3 zogenaamde leefdomeinen: thuis, (voor)school en vrije tijd. Het behalen van een diploma of startkwalificatie biedt een belangrijke basis voor actieve maatschappelijke participatie. Daarom is het belangrijk schooluitval te voorkomen en kinderen en jongeren voor het onderwijs te behouden en te zorgen voor zelfredzaamheid in de maatschappij. Het school-maatschappelijk werk is één van de belangrijke kernpartners in het schoolondersteuningsteam.

De inzet van kernpartners in en om de school, is gericht op het ondersteunen van de school in het tijdig signaleren van belemmeringen van leerlingen en hier adequaat op te kunnen interveniëren. Deels door onderwijsprofessionals tools in handen te geven om de leerling te kunnen begeleiden, deels door zelf kortdurend hulp te verlenen of door te geleiden naar de juiste hulp.

Sinds 2017 is op de voorscholen in Rotterdam het voorschool-maatschappelijk werk ingevoerd met eenzelfde taak als in het onderwijs om zo vroeg mogelijk te ondersteunen bij het signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling bij jonge kinderen.

Meer informatie vindt u in de Beleidsnotitie (Voor)schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs 2024.

Hoogte subsidie

Jaarlijks is er € 6.500.000 beschikbaar.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

Voor het aanvragen van deze subsidie levert u de volgende documenten aan:

 • Een plan van aanpak waarin u de voorgenomen activiteiten beschrijft
 • Verwachte aantal hulpvragen
 • De meetbare resultaten en het effect van de activiteit
 • De omschrijving van het aantal uren (FTE’s) en aantal cliënten (bereik)
 • Een begroting- en dekkingsplan
 • Een opgave leden van het bestuur (staat ook in uittreksel KvK)
 • Statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • Een ingevulde aanvraagformat waarin het aantal declarabele uren is opgenomen

Voorwaarden

In de subsidieregeling (V) SMW Rotterdam 2024. Link opent een externe pagina vindt u alle voorwaarden die betrekking hebben op deze subsidie.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Indien u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.